Från mitt fönster

Från mitt fönster

Insändare i VN

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, September 30, 2017 10:53:22

Svar på Jonny Hornbrinks insändare 2017-09-28

Jag kan inte erinra att jag någonsin förespråkat partipolitikens inblandning i kyrkovalet. Samtidigt är det lätt att konstatera att SD:s intentioner med kyrkovalet och partiets - inte så avlägsna - historia skiljer sig avsevärt från de etablerade partiernas. Medan de etablerade partierna sedan länge gjort upp med sina misstag och nu står på en annan tydlig ideologisk grund vad gäller människosyn och historieskrivning, så står SD dessvärre tydligt kvar i sin bruna historiska mylla. Den nationalistiska och segregerande ideologi som man för fram har sin grund i den människosyn som föddes fram under 20- 30-talet och som fick ödesdigra konsekvenser under nazismens dagar. Det är ju i grunden det man fortfarande tror och hävdar inom SD; att om bara kulturella svenskar bor i Sverige så blir allt bra och om kyrkan blir sverigedemokratisk kan hon vara symbolen som håller ihop nationen som en nationell andlig enhet. Det är här det blir absurt. Dessa tankar har inget som helst med kristen tro att göra. Det Jesus gör är att han förkunnar en helt annan världsordning än den som SD vill att Svenska kyrkan skall stå för.

Det Jesus förkunnar är en ordning då alla nationella gränser upphör och där alla gränser mellan män och kvinnor upplöses. Han talar om vikten av att se till den svage oavsett vilken nationalitet hen har. Jesus provocerade den nationalistiska samtiden genom att berätta om hur den barmhärtige samariern gjorde rätt medan den fromme juden som gick förbi den slagne gjorde fel. Han talar emot dem som hävdar att den lokala kulturen och traditionen är viktigare än barmhärtigheten mot invandraren, änkan och den fattige. Jag finner inget av detta i SDs partiprogam. Att istället tala om massinvandring och hotet från Islam befäster bara SDs försök till skrämselpropaganda och vilja att skapa ett VI och ett DOM – helt emot Jesu intention att försona alla människor med Gud och skapa ett enda stort VI.

Visst har kyrkan mycket mörker i sin historia, men det legitimerar inte att hon än en gång skall göra misstaget att låta sig köpas av nationalistiska idéer som har en annan agenda än evangeliet. Jag är därför glad över att SD trots allt fick ett ganska lågt röstetal i kyrkovalet.

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post183

Relativismens demokrati

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sun, August 06, 2017 17:43:46

Krönika Värnamo Nyheter 2017 08 05

Vi har en tid levt i relativismens politiska värld. Det har nästan varit en dålig sak att tala om politiska ideologier eller principer. Alla politiska beslut skall tas med fingret i luften och att lägga längre ideologiska riktlinjer än en valperiod bort är det ingen som vågar. Allt ideologiskt tänkande styrs av den allmänna opinionen och vilken åsikt som för stunden ger flest röster. Möjligtvis kan man possessionerna sig mot varandra med slagord och symboler för att i alla fall locka de gamla trogna röstarna, men slagorden bygger ofta på en chimär.

Till det kommer begreppet lojalitet. Jag lyssnade till en dokumentär om f.d. statsminister Göran Persson. På frågan varför han under så många år tvekade att gå igenom sin skiljsmässa sa han att han gjorde det för att han ville vara lojal mot rörelsen, mot medarbetarna, mot regeringen. Det var vackert men smärtsamt. Det kallas lojalitet. I dag har vi blivit övade att inte ha någon annan lojalitet än gentemot oss själva. Jag står alltid först och det är på något underligt vis legitimt att det är så. Det är också det politiken lockar med; ”Du får det bättre”.

Utifrån teorin om tes, antites och syntes kommer naturligtvis en motrörelse mot detta tänkande. Vi hör redan hur man ropar efter starka ledare och extrema ideologier. Demokratins grundvalar ifrågasätts och västvärldens grundläggande värderingar utmanas. Det som skrämmer mig är att de etablerade politiska partierna inte förstår. Istället för att tydliggöra vad man tror på blir man än otydligare och börjar kompromissa. Tidigare bombastiska uttalande om motståndarna är plötsligt bortblåsta och lojaliteten mot väljarnas röster dränks i relativismens kvicksandsöken.

Sanna demokratiska politiska ledare måste ha blicken fäst i framtiden, se vart man vill, presentera vägen och våga stå fast vid den. Man måste våga offra sig själv och sina röster för en större sak – för det man tror på. Låt inte extremistgrupper, rasistiska partier och antidemokratiska rörelser äga rätten att diktera framtidens ideologi. Världen förtjänar bättre än det! Kära vanliga politiker: Våga tro igen!

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post179

Krönika

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Tue, June 09, 2015 21:28:51

Krönika till VN 2015-06-31 Pär-Magnus Möller

Det är lätt att sätta igång en lavin. Det sägs att det i ibland räcker att ropa tillräckligt högt och låta ekot studsa mellan bergen för att lavinen skall sättas i rullning. En lavin kan se ganska ofarlig ut på håll, nästan vacker. Vitt puder kastar sig graciöst ned för bergsväggen och skapar en vit flodvåg av fruset vatten. Men den som kommer nära vet att den alls inte är ofarlig. Snön är tung och kompakt och begraver och kväver allt som kommer i dess väg. När lavinen väl satts i rullning finns det inget som kan stoppa den, inte förrän allt är över och det är för sent.

I anpassningens tidsålder lyssnar pragmatismens politiker och tjänstemän efter vart vinden blåser. Så kanske det måste vara i en tid då politik bara handlar om att få så många med sig som möjligt. Budskapet skall vara enkelt och entonigt. Nyanser är för svåra att uppfatta för den valboskap man försöker fånga in. Dagligen rapporterar konjunkturinstituten om hur det går och media dömer obarmhärtigt ut framtiden för den ena politikern efter den andre. Långsiktighet och eftertanke, politiska ideal och obekväma sanningar göre sig icke besvär, ty det finns inte plats för dem i de banala tankarnas samhälle.

– Allt är invandrarnas fel, ropar plötsligt någon politisk populist. Alla med råg i ryggen och någon känsla för rätt och mänsklig värdighet säger att så enkelt är det inte, ty alla vet att det inte är så enkelt. Men man vill inte ha det svårt, man vill inte att livet skall vara komplicerat.

– Ok, det är väl invandrarnas fel i alla fall, säger fler och fler. Det är ju lätt att säga: Det är invandrarnas fel! Det är skönt att säga det för det befriar den infödde från att tänka och ta ansvar för tillvaron.

Snart ekar ropet mellan bergsväggarna; det är invandrarnas fel! Den råryggade politikern märker att vinden vänder, att lavinen börjar röra på sig. Med några politiska trolltrick är rågen utbytt mot pragmatikerns gummirygg – och sanningen blir med ens otydlig och det okuvliga tämligen böjbart.

Utanför korvkiosken står tonåringen tillsammans med sitt tuffa gäng. Gänget är bra på att tänja gränser, bra på att känna in vart vinden blåser. Som alla tonåringar letar de efter sin plats i samhället. De är i den tid i livet då man formar ideal och identitet. De lyssnar och handlar instinktivt. Så startar de motorerna och letar efter den av ropen legitimerade striden; uppskurna tält och krossade tillhörigheter i rumänernas läger; skällsord och våld mot dem som är den påstådda roten till allt svårt. Vi kan dagen efter läsa om resultatet i tidningen. I bästa fall förfäras vi.

Tankelavinen är i rullning, som så många gånger förr. Det var Hitlers fel, sa man efter andra världskriget, men det var inte sant. Det var mångas fel; alla som ropade ut syndabockens namn, alla som böjde ryggen och alla som inte sa emot.

Mikael Wiehes ord gör sig påminda och blir en bön riktad till alla människor av god vilja:

Vakna upp

Fatta mod

Börja se dig omkring

Bli inte en av dem

som bara står där sen

och säger att jag visste ingenting • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post115

Som jag säger, så är det!

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, April 25, 2015 08:23:22

Till Värnamo Nyheter Krönika 2015 04 25

___

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria, sa han.

Sanningen tål sällan förenklingar – men förenklingar är på modet och grundlösa åsikter får mer och mer utrymme i vår värld. Åsikt och tyckande har ofta fått samma auktoritet som sökandet efter sanning.

Jag upplever att mänskligheten än en gång vandrar in i ”-ismernas” svart-vita värld. Tonläget höjs – och hatet och oginheten får legitimitet genom förenklingens dumhet. Det skrämmer.

Vad har hänt? Vi lever i en komplex värld där vi tvingas hantera mycket kunskap. När vi inte upplever att vi hanterar komplexiteten gömmer vi oss gärna bakom de enkla svaren och de generaliserande åsikterna. Man offrar lättsinnigt sanningen på åsikternas altare.

Den grundläggande skillnaden mellan ”–ism” och ideologi, mellan åsikt och sanningssökande menar jag är människosynen. Tanken slog mig i veckan när jag läste om de 22 pastorer som så självsäkert stod på sin bibelfundamentalistiska grund när de uttalade sig om homosexuellas orätt till vigsel. Undermeningen var tydlig; vi står för sanningen i motsats till alla de andra.

Samtidigt vet varje teolog att det krävs mer än en åsikt om man vill finna Guds mening, mer än ett ställningstagande för att vara trogen sanningen. Enligt judisk tradition får varje teologisk debattör dra sina åsikter hur långt man vill. Till sist vinner någon debatten, om inte annat genom utmattning. Den som segrar skall då säga; ”som jag sagt är det – men det kan också vara precis tvärt om”. Man visar på så sätt att man visserligen vunnit debatten men därmed inte säkert sanningen.

Sanningen kan aldrig vara en åsikt – den måste snarare vara ett förhållningssätt, ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt till verkligheten och medmänniskan.

Men är inte detta sätt att tänka pragmatismens yttersta dike varefter allt sönderfaller i en fullständigt intetsägande individualism och oåterkallelig kulturupplösning?

Jag skulle säga att så inte är fallet. Detta förhållningssätt är snarare grunden för varje sunt fungerande samhälle och tillika demokratins utgångspunkt. Det är också därför jag gläds över att kristendomens sanning inte är en åsikt. Kristendomens sanning är en person – inte en ståndpunkt utan en relation. Jesus sa; Jag är vägen, sanningen och livet.

Värt att reflektera över medan åsiktskanonerna dundrar och riskerar skjuta sanningen i sank.


Pär-Magnus Möller • Comments(1)//blogg.prastsidan.se/#post109

Häxjakt på tiggare

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Fri, April 10, 2015 09:25:35

Ännu en dag med halva insändarsidan i Värnamo Nyheter fylld med hatiska åsikter om tiggarna!

Varför denna oförtröttliga häxjakt på några få individer som vi möter utanför våra butiker och som tigger. Har vi alls inga perspektiv på tillvaron? Om detta lilla är det vi personligen måste stå ut med när världen på många ställen står i brand, då borde vi skämmas över att vi överhuvudtaget öppnar munnen eller tar oss dyrbar tid till att formulera vårt inre mörker med ord som sprider hatets etter i vårt samhälle och bryter ner det goda vi faktiskt har. Ja, det är denna etter som förstör, inte tiggarna, inte deras sovplatser eller läger.

Varför inte göra något kreativt och gott av all den energi som tydligen finns, något som bygger upp och inte bara river ner! • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post107

Exponerat...

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Mon, February 09, 2015 20:54:31

Expressen och Värnamo nyheter skrev om tiggarna varpå den främlingsfientliga nättidningen Exponerat snodde materialet och gjorde om det. En massa mail och konstigheter följde naturligtvis på detta. Det som intresserade mig särskilt var kommentarerna nedanför artikeln. Naturligtvis publicerades bild på mitt hus, telefonnummer och annat, men också en händelse som vår lokala SD-gruppering måste ha spritt:

Nu var det väl inte riktigt så att jag sprang i väg, eller flydde - men vad kan man begära av skribenter som inte är särskilt intresserade av sanningen. Efter åtskilliga besök på expeditionen där de vill att man skall lyssna på långa utläggningar om hur hemska alla muslimer är, så brister till sist intresset - det kan jag erkänna. Men tänk ändå - en Sverigedemokrat från Värnamo erbjudit sig att renovera gamla kaplansbostaden ... det projektet lade vi på is eftersom det var så dyrt, nästan miljonen... måste ringa upp honom och höra om han fortfarande är intresserad!

Vi får väl se vem som springer fortast då! :-) • Comments(2)//blogg.prastsidan.se/#post98

Den som äger orden

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Fri, February 06, 2015 11:11:44

Den som äger orden skapar världen. I Orwells bok 1984 möter vi en man som arbetar på ett ministerium som har till uppgift att bestämma ordens betydelse. Ena dagen betyder ordet ett för att nästa dag betyda något annat. ”Storebror” styr sitt folk med ordens innehåll och därmed bestämmer han hur världen ser ut. Världens olika extremister nyttjar denna makt till fullo. De målar upp en fiendebild som de hävdar är sann och som ger legitimitet åt deras vedervärdiga handlingar. (läs IS, Putin, Wright Wing-anhängarna i USA m.fl. ). Till sist blir den ideologiska världsbilden viktigare än verkligheten och då är katastrofen nära. Också i vårt land sker farliga förändringar i språket. Ordet Sverigefientlig betyder t.ex. numera att man inte delar historiesyn med SD. Ordet nation betyder inte Sverige utan folkgrupp – och man kan enligt definitionen inte tillhöra den Svenska nationen om man inte ställer upp på de värderingar och den historiesyn som SDs ideologer lagt in i ordets betydelse.

Men varför låter jag inte SDs märkliga ideologi och människosyn vara i fred? De har ju bara ca 13 % av folket med sig – varför bry sig? Det farliga med SDs nationalistiska ideologi är att den tillhör en större världsvid rörelse som med säker hand stöper om innehållet i våra ord, i vår tankevärld. I den stund jag hävdar att jag inte är Sverigefientlig eftersom jag bejakar en annan historiesyn än SDs förvrängda så har jag bejakat deras världsbild – då förhåller jag mig utifrån den och inte utifrån verkligheten. Plötsligt skall mitt handlande mätas utifrån en tidigare okänd skala; sverigevän – sverigefientlig – och utifrån den oskrivna straffskala detta innebär; vara en god svensk eller fly landet. Samma sak med ordet nation – plötsligt har man målat upp gränser mellan svenska medborgare och delat in dem i nationer beroende på vilken bakgrund de har – och den svenska nationen är färdigdefinierad av SDs ideologer eftersom de var först ut med dumheterna. Plötsligt har man stöpt om världen, satt upp nya okända gränser och tvingat oss alla att förhålla oss till den sagovärld som dessa nationalister bestämt.

Den som äger orden skapar världen. Det är vår gemensamma demokratiska skyldighet att göra allt vi kan för att bevara den demokratiska humanistiska världssyn som vi så länge varit stolta för i vårt land. Vi måste vaka över orden så att de inte kidnappas av allsköns extremister. Striden har förlorats förr och världssamfundet lovade sig själv att så inte skall ske igen. Det är vår demokratiska plikt att inte vara tysta!

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post97

Vykort

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Fri, February 06, 2015 10:06:11

Jag får en del underliga brev och mail i min roll som kyrkoherde ... vissa borde man bli lite arga på, men det är inte alltid det går. Lisa Larsson är en känd synonym i Värnamo, dvs en som inte vågar stå för vad han eller hon tycker - men så kan det vara. Texten lyder:

Jag tror att hen syftar på mitt engagemang i debatten om tiggarna. Och det är alldeles sant, det är många möten och många insändare - och visst kan jag göra mer än jag gör - och det är sant att jag bor i en alldeles för stor tjänstebostad - och jag tjänar mer än jag egentligen behöver - och det är sant att alla skulle få plats här i mitt hus - men jag har ändå på känn att personen i fråga inte är ute efter en praktiskt lösning på problematiken kring de hjälpsökande... eller har jag fel?

Svaret finner jag på framsidan av kortet - vilket också gör det lite gulligt. Hen tycker det är jobbigt med att saker och ting ändras och att världen ser ut som den gör (det är vi många som tycker) men lösningen hen ger är en tidsmaskin bakåt i tiden... då allting var bättre... kanske inte för att det egentligen objektivt var bättre, men det var i alla fall förr...

Visst är det lite gulligt och svårt att bli arg på... lite medömkan kan jag möjligtvis pressa fram...

... och visst påminner bilden lite om rumänernas läger i Värnamo...

:-) • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post96

SDs argumentationsmoral

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Mon, February 02, 2015 12:25:02

Reflektion över SDs argumentationsmoral

SD kallar dem som inte delar den tillrättalagda och romantiserade bild av Sveriges historia som de förespråkar för sverigefientliga. Till och med Svenska kyrkan, Sveriges äldsta institution, blir i deras värld sverigefientlig då den inte förespråkar SDs nationalistiska världsbild. Visst påminner det sättet att argumentera om något obehagligt… och ytterst olikt den humanistiska kultur vi länge försökt odla i landet … och frågan börjar tyvärr bli aktuell: När anser man det från SDs sida legitimt att jaga de ”sverigefientliga” ur landet? Det är väl föga troligt att ”fienderna” får bo kvar i SD-land?

Demokratins grund är inte massans välde utan respekten för varje människas rätt att utan hot framföra sin åsikt. Det hotfulla ordet ”sverigefientlig” hör helt enkelt inte hemma i en god demokratisk debatt.

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post95

Svar till SD mfl

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Tue, December 30, 2014 09:02:50

SDs representant i kommunen Jan Nilsson gillade inte min krönika:

http://www.varnamonyheter.se/artikel/121252/medmanskligheten-kommer-att-segra


Här är mitt svar till honom:

Hej Jan!

Jag har noga läst intervjun av Björn söder i DN 14/12 - med de citat han själv godkänt. Var och en får naturligtvis definiera sig själv - men problemet uppstår när andra skall göra det åt dig. Det är just det Söder gör. Han definierar ut alla minoritetsgrupper som finns i landet till att vara något annat än riktiga svenskar. Enligt Söders sätt att uttrycka sig finns det därmed en grupp svenska medborgare som har högre rätt till landet än andra definierade eller odefinierade minoritetsgrupper nämligen dem som han definierar som tillhörande den Svenska nationen. Man kan enligt söder inte både tillhöra den judiska nationen och den svenska nationen. Tycker inte du Jan att detta låter fruktansvärt obehagligt? Till detta kommer naturligtvis frågan vad som då krävs för att man skall få tillhöra den Svenska nationen? Handlar det om hudfärg, religion, gener? Kan man vara skåning och tillhöra den svenska nationen? Björn Söders ideologi är så nära rasbiologi man kan komma. Vad säger du, Jan, krävs för att man skall tillhöra den ”Svenska nationen”? Menar du också att det finns genetiskt definierade folkgrupper som skall bevaras och hållas rena?

Fördelen med Söders uttalande är att SDs människosyn kommer i dagen. Jag hoppas innerligt att detta blir en väckarklocka för dem som sover!

...

Jan var inte nöjd med detta - han tyckte jag skulle läsa en annan artikel, vilket jag gjorde - och här är mitt svar:

Söders citat är väldigt talande i sig och så pass sammanhängande att det är svårt att hävda att de är tagna ur sitt sammanhang. Artikeln du Jan hänvisar till i SvD belyser därtill svagheten i SDs ide att vilja försöka skapa en svensk nation i landet Sverige. Docent Kjell Magnusson skriver:

”I själva verket har SD svårt att definiera vad som är svenskt. Man är ett sekulärt parti men värnar om svenska kyrkan som traditionsbärare. Man talar om folkdräkter och folkmusik, men betonar snarare det socialdemokratiska folkhemmet än stormaktstidens segrar och nederlag. Inte heller är man överdrivet intresserad av den svenska högkulturen: arkitektur, musik, måleri, litteratur. Den avgörande svagheten i partiets ideologi är just detta: svenskheten är inte klart definierad, men man kräver ändå att invandrare skall uppgå i en svensk kultur som antas vara homogen.”

Artikeln belyser också det faktum att vi i historiskt hänseende inte varit behov av att skapa en sk nation inom landets gränser eftersom enhetssamhällets välde varit dominerande – enhetssamhället har burits av lagar och förordningar mer än av kultur.

Frågan är då vad ett skapande av en svensk nation i dag har för syfte? För det är just det som det handlar om; ett skapande av en svensk nationstillhörighet som inte funnits tidigare. Det enda syftet med SDs sk ”svenska nation” som jag kan se är att man har behov av att skapa gränser mellan vi och dom. Hela SDs ideologi bygger ju på ett vi och ett dom. Man skapar därför idén om den svenska nationen utifrån en förgången folkhemstanke från en unik historisk tid då man just rest sig från ”fattigsverige” och levde väl på det faktum att man råkat undslippa krigets förbannelser – och denna fantasination vill man skapa endast med syfte att svärta ner de invandrargrupper som söker sin hemhörighet inom det Svenska rikets gränser. Det är detta jag menar med de nationalromantiska sagorna – de är just sagor – onda sagor i nationalisternas klor.

Jag menar att detta är helt fel väg att gå. Naturligtvis får man vara stolt och glad över sitt land och dess historia – naturligtvis får man kalla sig svensk, skåning, smålänning eller vad man vill. Men i den stund man hänvisar till en makt som man skall underordna sig som invandrare och som vi kallar ”den svenska nationen” och som går bortom landets lagar och förordningar – då menar jag att vi är väldigt nära de tankar som i Europa på trettiotalet definierade judar, utvecklingsstörda, homosexuella, romer och andra grupper som icketyska. Så min fråga kvarstår åt dig Jan att besvara: Vad krävs för att tillhöra den svenska nationen?

… och Sven… jag menar att svenskheten inte går att definiera så enkelt som att säga att det handlar om värderingar och kultur; vilka värderingar handlar det om och vilka kulturyttringar skall vara avgörande? … Det kanske låter som om svaret vore enkelt, men jag menar inte att det är det. Jag menar att man blir svensk genom sitt medborgarskap – det är i slutändan det enda vi har att hålla oss till – och nog är det så att du blir amerikan då du får ett amerikanskt pass – och svensk då du får ett svenskt pass. Tyvärr finns det människor med svenskt medborgarskap, dvs svenskar, som strider för IS – det är fruktansvärt tragiskt! • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post88

Krönika till VN 2014 12 27

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, December 27, 2014 12:24:42

Krönika till VN 2014 12 27 - ursprunglig

Artikeln handlade om tatuerare i Kabul. Närvaron av utländska soldater gjorde att olagliga studios växte upp lite varstans och stadens unga män sökte sig dit för att dekorera sig. ”Det där är västerländsk kultur”, säger en lokal mulla, ”det finns ingen plats för det här när soldaterna väl försvinner…” sagt med en tydlig hänvisning till att bläcket på deras kroppar är evigt.

Hur tänker den här mullan? Är hans kultur hotad för att människor gör vad de vill? Är en kultur ett museialt föremål som inte får röras eller ändras? Kultur betyder ju odling och handlar om växt – är det inte så att om en kultur inte ändras och utveckas så är den per definition död.

Varför detta ständiga gränssättande, varför denna ständiga utdefiniering av varandra? Visst, tiden rusar fort framåt och vi hinner inte alltid med – men lösningen för framtiden kan väl omöjligt vara att vi binder fast oss i gamla ordningar och förlegade sätt att förstå världen?

En snabb blick bakåt i historien visar snart hur kulturkonservatismen och de ohumanistiska rörelserna i världen skapat oändligt med lidande, hur alla de som blivit utdefinierade av samtiden som icke passande blivit trakasserade, utstötta och diskriminerade – men som, när dumheten till sist tappat fotfästet, trots allt fått en ny chans, en revansch; kvinnorna, de färgade, samerna, de handikappade, de homosexuella, barnen, resandefolken, indianerna… listan kan göras lång. Lär vi oss inget av det?

Alla kulturella yttringar som hindrat människan från att utveckas till sin fulla potential och glädje kommer att dö bort – det är det som är kultur – odling – växt. Livet söker ju sin väg likt maskrosen i den lilla asfaltssprickan.

Samma ignorans och dumhet som mullan i Kabul hämtar sin livsluft ifrån verkar riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) hämta sin livsluft ifrån. Att försöka definiera svenskheten innebär bara att utdefiniera andra och därigenom kväva den kultur man försöker värna. När man kastat ut alla dem man definierat som ”de andra” finns bara en död hembygdsgårdsromantik kvar – och vem vill leva i en hembygdsgård?

Ändå är denna rörelse så stark: högerkristna i USA, fanatiska islamister, Ryska nationalister, högerpopulistiska europeiska grupperingar – nationalistiska invandrarfientliga rörelser i Sverige. De har alla samma antihumanistiska grundsyn och de skrämmer mig i sin ignorans och blinda dumhet.

En hel del av oss har just börjat fira jul. En del av oss firar den till minne av det judiska gossebarnets Jesus födelse. Enligt kristen tro bröt Gud gränsen mellan människan och Gud genom att själv bli människa. Han ifrågasatte sin tids konservativa kulturbärare genom att utmana dem med ett medmänskligt perspektiv på tillvaron. Han umgicks med dem som alla andra såg ner på; de sjuka, de som ansågs omoraliska, invandraren, kvinnorna, barnen. Han kallade sig Världens ljus… och jag tror att han verkar i allt gott som trots allt ändå sker i denna världs mörker. Trots all dumhet och idioti, trångsynthet och omänsklighet vägrar jag tro att mörkret skall segra. Det kommer en tid då man skall förvånas och skratta åt de krafter som idag försöker ge liv åt de nationalromantiska sagor de själva hittat på. Det kommer en dag då sanningen och medmänskligheten kommer att segra. Det är det löfte Gud gett oss genom Julens evangelium;

Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram.

Jes 9:2

Pär-Magnus MöllerPublicerad: Krönika till VN 2014 12 27

Artikeln handlade om tatuerare i Kabul. Närvaron av utländska soldater gjorde att olagliga studios växte upp lite varstans och stadens män sökte sig dit för att dekorera sig. ”Det där är västerländsk kultur”, säger en lokal mulla, ”det finns ingen plats för det här när soldaterna väl försvinner…” sagt med en tydlig hänvisning till att bläcket på deras kroppar är evigt.

Hur tänker den här mullan? Är hans kultur hotad för att människor gör vad de vill? Är en kultur något som inte får röras eller ändras? Kultur betyder ju odling och handlar om växt – är det inte så att om en kultur inte ändras och utvecklas så är den per definition död.

En snabb bakåtblick i historien visar hur de ohumanistiska rörelserna i världen skapat oändligt med lidande, hur de som blivit utpekade som oönskade blivit trakasserade och diskriminerade – men som, när dumheten till sist tappat fotfästet, trots allt fått en revansch; kvinnorna, de färgade, de handikappade, de homosexuella, resandefolken. Listan kan göras lång. Lär vi oss inget av det?

Alla kulturella yttringar som hindrat människan från att utvecklas till sin fulla potential kommer att dö bort – det är det som är kultur – odling – växt. Livet söker ju sin väg likt maskrosen i asfaltssprickan.

Samma ignorans och dumhet som mullan i Kabul hämtar sin livsluft ifrån verkar Björn Söder (SD) hämta sin livsluft ifrån. Att försöka definiera svenskheten innebär endast att utdefiniera andra och därigenom kväva den kultur man försöker värna. När man kastat ut alla dem man definierat som ”de andra” finns bara en död hembygdsromantik kvar.

Ändå är denna rörelse stark: högerkristna i USA, fanatiska islamister, ryska nationalister, högerpopulistiska grupperingar i Europa och i Sverige. De har alla samma grundsyn och de skrämmer mig i sin ignorans och blinda dumhet.

En hel del av oss har just börjat fira jul. En del av oss firar den till minne av det judiska gossebarnets Jesus födelse. Enligt kristen tro bröt Gud gränsen mellan människan och Gud genom att själv bli människa. Han ifrågasatte sin tids konservativa kulturbärare genom att utmana dem med ett medmänskligt perspektiv. Han umgicks med dem som samhället ratat. Han kallade sig Världens ljus… och jag tror att han verkar i allt gott som sker i denna världs mörker. Trots all dumhet, idioti och trångsynthet vägrar jag tro att mörkret skall segra. Det kommer en tid då man skall förvånas och skratta åt de krafter som idag försöker ge liv åt de nationalromantiska sagor de själva hittat på. Det kommer en dag då sanningen och medmänskligheten kommer att segra. Det är Julens evangelium.

Pär-Magnus Möller

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post86

Jag ville inte se

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, October 11, 2014 10:00:18

Krönika i Värnamo Nyheter 2014 10 12

Jag ville inte se, eftersom det berör mig så illa, men när jag oaktsamt en dag öppnade Facebook fanns den där mitt framför mina ögon: Bilden; pojken såg ut att vara under femton år, kroppen spänd i en båge och fasthållen av flera män… och kniven, som redan skurit sig in i hans hals. Min blick fastande i det fasansfulla och försökte förstå, försökte orientera sig… men misslyckades.

Hur går det till när människor förvandlas från trevliga grannar, vänner och föräldrar till människor som med berått mod skär halsen av en oskyldig pojke?

Egentligen vet vi alla hur det går till, även om vi inte vill veta. Vi kan alla förvandlas till monster utan att vi märker det. Det har hänt åskilliga gånger i världshistorien. Genom en sakta förskjutning av goda värden slår plötsligt pendeln över och utan att man egentligen förstått hur, står man där och låser porten till gaskammaren utan att höra de förtvivlade ropen. Plötsligt står man där med grannpojkens avskurna huvud i handen; han var ju inte som vi, han tillhörde en annan religion, han var ju invandrare.

”Det kan inte hända här”, säger vi med emfas. Att inte tro att det kan hända här är ignorans av högsta art. Det sker redan. Det sker på skolgården, på arbetsplatsen, i byn – överallt där det annorlunda upplevs hotande; hudfärg, social bakgrund, sexuella läggning, nationalitet, religion…

En antihumanistisk rörelse växer fram globalt och lokalt.

Humanismens grundsyn vilar på två pelare: Människans enskilda värde och vikten av bildning. Västerlandet har under flera hundra år vilat på detta fundament som nu sakta verkar krackelera under våra fötter.

Politiskt understöds nedbrytningen av mer slutna gränser och fixeringen vid nationalidentiteter. Utbildningsmässigt stöds den genom försvagningen av de humanistiska institutionerna vid universiteten till förmån för de mer ekonomiskt lukrativa ämnena. Hos individen ser vi konsekvenserna genom mer och mer egoistiska resonemang där man helt skamlöst mer ser till sitt eget än till mänsklighetens bästa.

Detta är en grogrund för de antihumanistiska, bruna rörelser som tillsammans med de antihumanistiska, religiöst fanatiska rörelserna verkar ha framgång i världen just nu. De har sina rötter i samma giftiga mylla.

”Då har ni alltså misslyckats” sa en person till min vän prästen, ”ni kristna har inte lyckats förmedla alla människors lika värde!” Ja, kanske har vi misslyckats att i den här valomgången förmedla framtidstro och hopp för vårt land, kanske har vi misslyckats med att visa på vikten av att öva godhet, självuppoffring och att ta lärdom av vår mörka historia.

Eller inte.

Sällan har jag sett ett sådant medialt engagemang som nu när det gäller att mobilisera krafter för att bevara det goda humanistiska perspektivet på samhället. Än är inte sista ordet sagt…

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post77

Klockornas ringade

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Thu, August 21, 2014 13:51:56
Följande artikel stod att läsa i Värnamo nyheter 2014 08 21:

http://www.varnamonyheter.se/artikel/111897/hur-kommer-varnamos-tysta-klockor-tolkas


Hur kommer Värnamos tysta klockor tolkas?

Konstnärer ifrågasätter kyrkoherdes inställning

19 aug 2014 19:30

Kulturdebatt. Ska Svenskarnas parti få hålla sitt valtal i Värnamo nu i valspurten? Ja, anser kyrkoherde Pär-Magnus Möller, som inte tycker att kyrkorna ska ringa i sina klockor den dagen. Vi undrar om det är rätt strategi.

Möller förklarar i Värnamo Nyheter (den 14 augusti 2014) att han tror på dialog och möten mellan människor, på att låta alla komma till tals. Han menar också att det inte är lämpligt att låta kyrkklockorna ringa för att varna för fara när SvP valtalar, så som gjordes när Svenskarnas parti demonstrerade i Jönköping på 1 maj och när de medverkade under årets Almedalsvecka på Gotland.

Det vore, fortsätter han, katastrofalt om ett sådant parti fick inflytande över politiken i regionen, men ”skulle vi ringa så fort någon har en konstig åsikt, då får vi ju ringa hela tiden”.

Under tre veckor har vi, en konstnär och en forskare, arbetat på Vandalorum i Värnamo med ett konstverk med titeln ”Tystandens typologier: minne”. Det handlar om den i dag ganska bortglömda porträttkonstnären Bror Kronstrand och det minne som i dag finns av honom.

På Vandalorum har vi givits möjlighet att samla in material och berättelser om honom. Vi har också fört en rad samtal om vad tystnad i berättelser och dokument från svunnen tid innebär. Vad det är som inte berättas och varför.

Artikeln i Värnamo Nyheter fick oss genast att stanna upp och fundera. Hur kommer de tysta kyrkklockorna att tolkas i framtiden, en tystnad som uppstår i och med Värnamos val att inte ansluta sig till kyrkans opposition mot nazism, främlingsfientlighet och islamofobi? Vi har självfallet inte svaret på det, men visst finns flera tolkningsmöjligheter.

Kommer valet att inte låta kyrkklockorna ringa att tolkas som ett tyst motstånd mot de idéer som Svenskarnas parti står för?

Kommer det att tolkas som ett tyst medhåll?

Att aktivt inte ansluta sig till Jönköpings och Gotlands mycket symboltyngda handling, vad betyder det?

På hemsidan för Svenskarnas parti finns ett särskilt avsnitt som handlar om varför vi väljare ska välja SvP och inte SD. Där uttrycks kraftigt främlingsfientliga och nationalistiska omdömen. Där står exempelvis att ”svenskar tillhör ett folkslag på biologisk grund”,”vem som helst kan inte bli svensk, lika lite som vem som helst kan bli japan”. Ett svenskt medborgarskap hjälper inte här. Svenskheten sitter i biologin. Vidare står att läsa att SvP vill: ”stoppa invandringen, utvisa alla kriminella invandrare, avveckla det multietniska samhället på ett ansvarsfullt sätt och införa en återvandringspolitik enligt principen sist in – först ut.”

Det är svårt att inte tänka på de många som flyr undan IS attacker i norra Irak, de många som drunknar i överfyllda båtar i Medelhavet, de många ensamkommande flyktigbarnen, de många som inte kan ta sig från beskjutningens Gaza. Sommarens nyheter har fyllts av fasansfulla skildringar och att läsa ord som SvPs oroar i högsta grad.

Vandalorum och Värnamo har givit oss ett generöst utrymme att gemensamt utforska frågor kring tystnad och tid. Hur tolkar vi det förgångnas tystnad? Hur kommer framtida människor att tolka vår tystnad, kring exempelvis högerextremism och främlingsfientlighet?

Är tystnaden en bra strategi i just detta fall?

Anna Viola Hallberg, konstnär

Ulla Manns, idéhistoriker och professor i genusvetenskap, Södertörns högskolaSvaret lyder:

Svar på Anna Viola Hallberg och Ulla Manns artikel under Kulturdebatt 2014-08-21.

Att insinuera att jag eller Värnamo pastorat skulle stå bakom de åsikter om främlingsfientlighet eller rasideologi som Svenskarnas parti står bakom vittnar om att man inte följt debatten i lokala media. Tydligare än vi varit är svårt att vara.

I artikeln man hänvisar till står att jag tycker att klockringningen i Jönköping och Visby var ett bra initiativ. Framförallt var klockringningen i Jönköping insatt i ett sammanhang som gjorde den till en tydlig manifestation som vi helt och fullt står bakom. I artikeln framgår också tydligt att jag inte förespråkar tystnad utan samtal och debatt.

I världen ser vi hur fanatismen sprider sig. Fanatismens grogrund är okunskap och uppmålandet av stereotypa bilder av ”fienden”. Både IS och Boko Haram har målat upp en bild av västerlandet som de med hatisk glöd bekämpar. Vi ser också hur extremistiska rörelser sprids i Europa och med samma okunskapsideologi som IS och Boko Haram målar upp bilden av hotande invandring och blandade gener. Rörelserna är barn av samma världsbild och människosyn.

En sak som dessa rörelser närs av är uppmärksamhet. Vid förra valet fick SvP 0,01 procentandel av rösterna. Med draghjälp av SDs främlingsfientliga ideologi befarar många att SvP har möjlighet till större framgång i årets val. Det vill inte jag. Att däremot göra det till kutym att ringa i kyrkklockor varje gång SvP yttrar sig under valrörelsen vore att ge dem ett orimligt stort medialt utrymme som förstärker den bild de har av sig själva; som viktiga, stora och en verklig fara för det etablerade samhället. Det är precis det som de vill! Svenskarnas partis åsikter är lätta att argumentera emot, jag uppmanar fler att våga göra det. Demokratins grund är ordets och resonemangets makt. Vi får inte hemfalla åt lättjan att göra förenklade bilder av motståndarna och vägra samtalet eller debatten – då bejakar vi bara deras självbild som missförstådda och utanförsatta och det är en farlig grogrund för all slags extremism.

Att framtiden skulle tolka utebliven klockringning i Värnamo kyrka som medgivande av främlingsfientlighet finner jag orimlig … och tysta har vi verkligen inte varit!

Pär-Magnus Möller

Kyrkoherde i Värnamo pastorat • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post71

Krönika i VN 2014 07 19

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, July 19, 2014 22:35:47


De Rumänska tiggarna är ett problem, ett stort problem. Vi kan helt enkelt inte tolerera att människor sitter och tigger utanför våra affärer – det är upprörande, minst sagt!

Problemet är dock inte den obehagskänsla som drabbar mig när jag behöver gå förbi en människa som ber om några småpengar eller att jag inte vet var jag skall fästa blicken när jag går förbi - eller hur jag skall göra för att se urskuldande ut om jag nu råkade få ögonkontakt.

Problemet är heller inte att stadsbilden ändras och det ser tråkigt ut med tiggare – tiggare som förstör imagen av Sverige som det trygga landet där alla har det bra – där den synliga nöden gärna göms bakom institutionens väggar – där världens verklighet hålls stången genom nationalromantiska ideologier.

Problemet är att vi lever i en orättvis värld, en värld där vi alla fått väldigt olika villkor för livet. Den ene föds i ett land som fått leva i fred och välstånd, en annan föds till svält. En föds som högt ansedd en annan som mänsklighetens avskum. Det handlar om tur och otur.

Problemet är också att vi genom rädslan försöker gömma oss bakom lögnen. Vi säger att det är illvilliga människor som ber om våra pengar. Vi säger att de har sig själva att skylla. Vi inbillar oss att de tiggande är mindre värda – eller inte värda något annat än förakt. Vi säger att problemet är någon annans och ingen har rätt att av mig begära ansvar för verkligheten. Jag har ju nog av mitt eget …

Ur denna primitiva rädsla föds hatet och våldet; varför inte förnedra de tiggande med nedsättande tilltal, varför inte tro alla historier om hur de på kvällarna vältrar sig i lyx och gör storkovan på att göra ingenting? Varför inte skrämma iväg dem genom att vandalisera deras buss? Så låter vi ibland rädslan ta över i vårt inre och låter den driva ut medmänskligheten som vi egentligen håller högt – medmänskligheten kostar ju på, den gör ont och ställer till besvär för mig!

Jag förstår att vi ibland inte tål att se andras nöd eller förnedring – men sådan är trots allt den värld vi bebor. Vi kan välja att blunda och sjunka in i lögnens bekväma bolster – men vi kan också välja att se saker med verklighetens ögon, se in i ögonen på den medmänniska som ber om att få något av det du faktiskt redan har och förstå att den du ser är en broder eller syster. Det kan göra ont – ja, det gör ont att leva i verkligheten!

Den minibuss som några av tiggarna i Värnamo färdats i har blivit vandaliserad och kan inte repareras. Händelsen är polisanmäld men man behöver pengar till en annan minibuss för att kunna ta sig hem till Rumänien och sina familjer. Värnamo församling, tillsammans med flera församlingar på orten och andra engagerade, gör en insamling för att återupprätta vad några i vårt samhälle förstört för dem.

– Är det ett klokt beslut?

Tja… när är det inte klokt att upprätta och stödja en medmänniska?

Du kan vara med och hjälpa: Bg: 182-3046 Värnamo pastorat. Märk: ”rumänienbussen”

/ Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post66

Invandring igen

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sun, June 01, 2014 08:58:41
Efter det oroväckande valresultatet efter EU-valet där parlamentet tycks översvämmas av grupperingar med grumliga motiv och ideologier som vi trodde vi för längesedan lämnat skriver DN en artikel som borde varit publicerad innan valet:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post65

Mer om SD

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Wed, April 30, 2014 07:20:23


Replik på Johan Nissinens (SD) insändare 2014 04 29

Jag har full förståelse för att Johan Nissinen inte tycker att man skall jämföra Svenskarnas partis (SvP) oslipade partiprogram med SDs mer välansade. Detta till trots står båda grupperingarna ändå på samma bräckliga fundament: Nationalismen. Den ideologiska nationalismen (som inte har med kärleken till det egna landet att göra), menar att nationalstaten bär på en unik och evig kultur som måste värnas på alla sätt. Människor, hävdar man, mår bäst om de lever med människor som ser likadana ut, beter sig på samma sätt, har samma värderingar och delar bilden av nationalstatens historia och storhet. Ideologin har sina rötter i 1700-talets romantik och föreställningen om ländernas mytiska ursprungshistoria. Ur denna ideologi hämtade både Nazismen och vissa Marxistiska rörelser sin livslust.

Nissinen tar avstånd från extremnationalismen eftersom den gör skada – men var går gränsen mellan nationalism och extremnationalism? Andas inte begreppet ”öppen svenskhet” det som de flesta skulle kalla just extremnationalism?

Varför är då nationalismen farlig? Den ideologiska nationalismen bygger på en falsk föreställning om historien. Nationalstaten som föreställning är en ung företeelse och den svenska kulturen har aldrig varit enhetlig. Det vi idag kallar ”svenskhet” är ett hopkok av alla de olika kontinentala kulturer som påverkat landet genom historien. Att plötsligt hindra denna inkulturationsprocess genom att en gång för alla definiera ”svenskheten” är verkligen ohistoriskt och gör svensk kultur till en illaluktande pöl utan inflöde av friska influenser.

Den ideologiska nationalismen skapar ett meningslöst och livsfarligt ” Vi och dom-tänkande”. Nissinen vill inte tala om etnisk och genetisk svenskhet – men kan i samma andetag hävda att bara de som beter sig så som han menar ”svenskt” skall få verka i landet; ”Öppen svenskhet”, kallar han det. SD har med tiden lärt sig vad som går att säga och inte – men bara det att försöka definiera svenskheten; kulturellt, etniskt, genetiskt – innebär att man har flyttat måttsocken åt ett farligt håll. I Ryssland och i Uganda hävdar man i samma nationalistiska anda att homosexuella inte beter sig Ryskt eller Afrikanskt – därför har man rätt att förfölja dem. Hur ”svensk” skall man egentligen vara för att få plats i SD:s Sverige? Frågan oroar!

Nationalismen matar extremism och främlingsfientlighet med fördomar och lögner. Det finns nämligen ett grundläggande feltänk i den ideologiska nationalismen som aldrig kan rättas till genom slipade formuleringar i partiprogram eller hur många uteslutningar av medlemmar, som inte kan dölja nationalismens rätta ansikte, som helst.

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post60

Insändardebatt 2014 04 24

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Thu, April 24, 2014 08:03:47

Hej!

Vi har fått en insändare apropå artikeln vi hade med dig i torsdags. Om du vill får du svara direkt på den, annars kan vi ta in den och du svarar vid ett senare tillfälle. Ge oss en vink om du vill svara och har tid för det.

Med hälsning

VN debatt/insändare

Här är insändaren:

***

Värnamo. Vad menar kyrkoherden?

Kyrkoherde Pär-Magnus Möller kommenterar i VN 19 april nyheten om att Svenskarnas parti ställer upp i nästa kommunval. Din oro över partiets ideologi kan vara befogad.

Det vi vänder oss emot är att du gärna nämner Sverigedemokraterna i sammanhanget. Det är faktiskt så, Pär-Magnus, att SD tydligt står upp för de demokratiska värdena. Ganska många av Svenska kyrkans medlemmar är negativa till nuvarande invandring och man ser vilka konsekvenser den har på samhället.

Du som kyrkoherde borde i stället oroa dig för islams utbredande! Denna odemokratiska religion som flyttar fram sina positioner alltmer. Den dagen ett islamistiskt parti ställer upp i kommunvalet hoppas vi att du är lika kritisk. Islamismen och nazismen har nämligen mycket gemensamt, inte minst judehatet.

Det känns inte schysst att du som kyrkoherde blandar ihop oss sverigedemokrater med nazister.

Man kan nog se islams utbredning som ett tydligt tecken på att vi nu lever i det som Bibeln beskriver som den yttersta tiden.

Detta borde du undervisa om, Pär-Magnus!

Jan Nilsson och Sven-Evert Gunnarsson (SD)

***

Mitt svar:

Det jag oroar mig mycket för är den tilltagande nationalism som breder ut sig i hela världen. Nationalismen bär i sitt sköte tanken om att det egna samhället/folket står över andra samhällen och därför måste skyddas. Vi ser just nu vilka konsekvenser detta tänkande får i konflikten på Krimhalvön, i Sydsudan, i Israel-Palestinakonflikten, för att ta några exempel. Det är inte en tanke jag vill att vårt samhälle skall odla och bygga sin kultur på. Men i denna tanke står Svenskarnas parti och SD enade, såvitt jag förstår.

Islam som religion är inte mindre demokratisk än andra religioner. Fanatisk Islamism är lika farlig som kristen fanatism. Jag tror inte ett sunt politiskt system skall styras av någon religion alls. Utgångspunkten i en demokrati är just individens ansvar för helheten, för alla människor. Ansvaret handlar om att rösta fram ett system som gör att alla kan leva goda liv.

Det främsta tecknet på den yttersta tiden är att människors hjärtan kallnar – det oroar mig mycket!

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post58

Intervju i Värnamo nyheter 2014 04 19

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Tue, April 22, 2014 18:08:56
http://www.varnamonyheter.se/artikel/102944/katastrofalt-med-ett-nazistiskt-parti-i-varnamo


"Katastrof om nazister får inflytande i Värnamo"

19 apr 2014 11:16

Värnamo.

Kyrkoherde Pär-Magnus Möller förvånas av att nazistiska Svenskarnas parti kandiderar i kommunvalet i Värnamo.
– Det är så dumt att jag saknar ord, det skulle bli katastrofalt om ett sådant parti fick inflytande.

Svenskarnas parti fick ett mandat i Grästorp vid valet 2010.

Då var det en stor nyhet att ett parti med rötter i Nationalsocialistisk front kunde få plats i fullmäktige.

Nu planerar man att ställa upp i ett 30-tal kommuner. Bland annat i Värnamo, Vaggeryd, Jönköping och Nässjö.

"Fullständig historielöshet"

Pär-Magnus Möller, kyrkoherde i Värnamo, tycker att det är förbluffande att det finns sådana partier.

– Det är en fullständig historielöshet. Vi har ju pratat om intoleransen i Värnamo den senaste tiden, men om ett en sådant parti fick något att säga till om skulle det verkligen bli inskränkt, säger han.

– Inflyttningen till Värnamo skulle påverkas negativt och många företag skulle sluta fungera och sluta kommunicera med omvärlden. Men jag tror inte de kommer in i fullmäktige.

Osund nationalism

Pär-Magnus Möller har i krönikor i Värnamo Nyheter varnat för den osunda nationalism som breder ut sig i världen och i Sverige.

En nationalism där en hatisk kultur odlas och där man pekar ut minoriteter som ett hot.

Hittills har udden i hans kritik främst riktats mot Sverigedemokraterna. Han pekar också på det ansvar som vilar på oss alla för vilket samhälle vi ska ha.

– Demokrati är den svåraste styrelseform som finns. Alla ska få uttrycka sig och det är bra, men det kräver också att medborgarna tar ansvar när de röstar.

– Det är risk att vi får in partier som särskiljer människor från varandra. Frågan är om de som röstat på de partierna vet vad det är för samhälle de här partierna vill bygga upp.

Röstar i missnöje

Pär-Magnus Möller tror att en del väljare röstar på vissa partier i rent missnöje, som Sverigedemokraterna.

Utan att verkligen inse vad det är de röstar på.

– Jag vägrar tro att svenska folket är så dumt att man vill rösta in partier som inte förkunnar människors lika värde, slår han fast.

– De som använder missnöje när de röstar förstår inte att rösten har en jättestor betydelse. Plötsligt har man valt in ett parti som man kanske egentligen inte vill ha.

– Man tar inte demokratin på så stort allvar som man borde när man lägger en proteströst på ett missnöjesparti.

Ur rädslan föds hatet

Med Sverigedemokraterna i riksdagen har kritiken mot det mångkulturella samhället blivit mer accepterad, menar tidningen Expo.

Det har gjort det lättare för andra organisationer, som Svenskarnas parti, att sprida sitt budskap, tror man.

Vissa av de människor som är väldigt missnöjda med sina liv och hur Sverige ser ut i dag, lockas av de här budskapen, tror Pär-Magnus Möller.

– Det är människor som känner otrygghet. Och ju starkare otryggheten blir desto mer rädsla känner de. Ur rädslan föds hatet.

– Samtidigt ser folk inte skillnad på vänster och höger längre, partierna har glömt sina ideologier. Folk vet inte vad partierna tycker, då lockas man istället av ett invandrarfientligt parti med tydliga och extrema ideologiska svar.

Tryggheten luckras upp

Pär-Magnus Möller upplever att fler och fler hamnar i svåra situationer där rädslan och hatet riskerar att ta över.

Som människor som drabbats av sjukdom eller långvarig arbetslöshet, till exempel.

– I grunden har vi det bra fortfarande, men det finns tendenser till att tryggheten i samhället luckras upp.

– Det blir svårare att få nödtorften att räcka till och det finns ett ökat behov av hjälp idag.

Ett samhälle med tillitsfullhet

Pär-Magnus Möller anser att vi lever i en tid där det mest är egot och det materiella som gäller. Han tror att det är dags att tänka om.

– Vi måste bygga ett samhälle med tillitsfullhet. Där människors värde garanteras och där grundläggande behov som mat och någonstans att sova uppfylls.

– Ett samhälle där man inte profiterar på människor. Man ser ju på människor mest som produktenheter i dag, det handlar mest om att man ska öka köpkraften hela tiden.

Hans Nilsson

hans.nilsson@varnamonyheter.se
 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post57