Från mitt fönster

Från mitt fönster

Som jag säger, så är det!

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, April 25, 2015 08:23:22

Till Värnamo Nyheter Krönika 2015 04 25

___

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria, sa han.

Sanningen tål sällan förenklingar – men förenklingar är på modet och grundlösa åsikter får mer och mer utrymme i vår värld. Åsikt och tyckande har ofta fått samma auktoritet som sökandet efter sanning.

Jag upplever att mänskligheten än en gång vandrar in i ”-ismernas” svart-vita värld. Tonläget höjs – och hatet och oginheten får legitimitet genom förenklingens dumhet. Det skrämmer.

Vad har hänt? Vi lever i en komplex värld där vi tvingas hantera mycket kunskap. När vi inte upplever att vi hanterar komplexiteten gömmer vi oss gärna bakom de enkla svaren och de generaliserande åsikterna. Man offrar lättsinnigt sanningen på åsikternas altare.

Den grundläggande skillnaden mellan ”–ism” och ideologi, mellan åsikt och sanningssökande menar jag är människosynen. Tanken slog mig i veckan när jag läste om de 22 pastorer som så självsäkert stod på sin bibelfundamentalistiska grund när de uttalade sig om homosexuellas orätt till vigsel. Undermeningen var tydlig; vi står för sanningen i motsats till alla de andra.

Samtidigt vet varje teolog att det krävs mer än en åsikt om man vill finna Guds mening, mer än ett ställningstagande för att vara trogen sanningen. Enligt judisk tradition får varje teologisk debattör dra sina åsikter hur långt man vill. Till sist vinner någon debatten, om inte annat genom utmattning. Den som segrar skall då säga; ”som jag sagt är det – men det kan också vara precis tvärt om”. Man visar på så sätt att man visserligen vunnit debatten men därmed inte säkert sanningen.

Sanningen kan aldrig vara en åsikt – den måste snarare vara ett förhållningssätt, ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt till verkligheten och medmänniskan.

Men är inte detta sätt att tänka pragmatismens yttersta dike varefter allt sönderfaller i en fullständigt intetsägande individualism och oåterkallelig kulturupplösning?

Jag skulle säga att så inte är fallet. Detta förhållningssätt är snarare grunden för varje sunt fungerande samhälle och tillika demokratins utgångspunkt. Det är också därför jag gläds över att kristendomens sanning inte är en åsikt. Kristendomens sanning är en person – inte en ståndpunkt utan en relation. Jesus sa; Jag är vägen, sanningen och livet.

Värt att reflektera över medan åsiktskanonerna dundrar och riskerar skjuta sanningen i sank.


Pär-Magnus Möller  • Comments(1)//blogg.prastsidan.se/#post109