Från mitt fönster

Från mitt fönster

Relativismens demokrati

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sun, August 06, 2017 17:43:46

Krönika Värnamo Nyheter 2017 08 05

Vi har en tid levt i relativismens politiska värld. Det har nästan varit en dålig sak att tala om politiska ideologier eller principer. Alla politiska beslut skall tas med fingret i luften och att lägga längre ideologiska riktlinjer än en valperiod bort är det ingen som vågar. Allt ideologiskt tänkande styrs av den allmänna opinionen och vilken åsikt som för stunden ger flest röster. Möjligtvis kan man possessionerna sig mot varandra med slagord och symboler för att i alla fall locka de gamla trogna röstarna, men slagorden bygger ofta på en chimär.

Till det kommer begreppet lojalitet. Jag lyssnade till en dokumentär om f.d. statsminister Göran Persson. På frågan varför han under så många år tvekade att gå igenom sin skiljsmässa sa han att han gjorde det för att han ville vara lojal mot rörelsen, mot medarbetarna, mot regeringen. Det var vackert men smärtsamt. Det kallas lojalitet. I dag har vi blivit övade att inte ha någon annan lojalitet än gentemot oss själva. Jag står alltid först och det är på något underligt vis legitimt att det är så. Det är också det politiken lockar med; ”Du får det bättre”.

Utifrån teorin om tes, antites och syntes kommer naturligtvis en motrörelse mot detta tänkande. Vi hör redan hur man ropar efter starka ledare och extrema ideologier. Demokratins grundvalar ifrågasätts och västvärldens grundläggande värderingar utmanas. Det som skrämmer mig är att de etablerade politiska partierna inte förstår. Istället för att tydliggöra vad man tror på blir man än otydligare och börjar kompromissa. Tidigare bombastiska uttalande om motståndarna är plötsligt bortblåsta och lojaliteten mot väljarnas röster dränks i relativismens kvicksandsöken.

Sanna demokratiska politiska ledare måste ha blicken fäst i framtiden, se vart man vill, presentera vägen och våga stå fast vid den. Man måste våga offra sig själv och sina röster för en större sak – för det man tror på. Låt inte extremistgrupper, rasistiska partier och antidemokratiska rörelser äga rätten att diktera framtidens ideologi. Världen förtjänar bättre än det! Kära vanliga politiker: Våga tro igen!

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post179