Från mitt fönster

Från mitt fönster

Insändare i VN

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, September 30, 2017 10:53:22

Svar på Jonny Hornbrinks insändare 2017-09-28

Jag kan inte erinra att jag någonsin förespråkat partipolitikens inblandning i kyrkovalet. Samtidigt är det lätt att konstatera att SD:s intentioner med kyrkovalet och partiets - inte så avlägsna - historia skiljer sig avsevärt från de etablerade partiernas. Medan de etablerade partierna sedan länge gjort upp med sina misstag och nu står på en annan tydlig ideologisk grund vad gäller människosyn och historieskrivning, så står SD dessvärre tydligt kvar i sin bruna historiska mylla. Den nationalistiska och segregerande ideologi som man för fram har sin grund i den människosyn som föddes fram under 20- 30-talet och som fick ödesdigra konsekvenser under nazismens dagar. Det är ju i grunden det man fortfarande tror och hävdar inom SD; att om bara kulturella svenskar bor i Sverige så blir allt bra och om kyrkan blir sverigedemokratisk kan hon vara symbolen som håller ihop nationen som en nationell andlig enhet. Det är här det blir absurt. Dessa tankar har inget som helst med kristen tro att göra. Det Jesus gör är att han förkunnar en helt annan världsordning än den som SD vill att Svenska kyrkan skall stå för.

Det Jesus förkunnar är en ordning då alla nationella gränser upphör och där alla gränser mellan män och kvinnor upplöses. Han talar om vikten av att se till den svage oavsett vilken nationalitet hen har. Jesus provocerade den nationalistiska samtiden genom att berätta om hur den barmhärtige samariern gjorde rätt medan den fromme juden som gick förbi den slagne gjorde fel. Han talar emot dem som hävdar att den lokala kulturen och traditionen är viktigare än barmhärtigheten mot invandraren, änkan och den fattige. Jag finner inget av detta i SDs partiprogam. Att istället tala om massinvandring och hotet från Islam befäster bara SDs försök till skrämselpropaganda och vilja att skapa ett VI och ett DOM – helt emot Jesu intention att försona alla människor med Gud och skapa ett enda stort VI.

Visst har kyrkan mycket mörker i sin historia, men det legitimerar inte att hon än en gång skall göra misstaget att låta sig köpas av nationalistiska idéer som har en annan agenda än evangeliet. Jag är därför glad över att SD trots allt fick ett ganska lågt röstetal i kyrkovalet.

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post183