Från mitt fönster

Från mitt fönster

Ett förhållningssätt till livet...

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Fri, March 01, 2013 14:15:22

Publicerat i Missivet nr 1-12013 (Växjö stifts tidning)

Ett förhållningssätt till Livet…

till tro är inget man gör. till tro är ingen beskrivning av en verksamhetsform som skall utvärderas om ett år för att sedan efterlämna en rapport i papperskorgen. Som jag försöker förstå till tro så är den ett förhållningssätt till Livet. Det kan låta pretentiöst – men vi i kyrkan är ofta pretentiösa eftersom vi menar oss känna och leva med Livets Herre. Och det är väl just detta som är till tros kärnpunkt: Hur förhåller vi oss i dag på ett relevant och meningsfullt sätt till Jesus som Livets Herre?

I år är det tretton år sedan vi gav upp den största delen av statskyrkosystemet. Nu har vi som kyrka vandrat fram mot de första tonåren – de år då den verkliga frigörelseprocessen tar sin början. Hur blir vi då en självständig och relevant kyrka i det samhälle vi är kallade att verka i?

Det är nödvändigt att vi, som kyrka och som stift, får ett gemensamt förhållningssätt till vårt uppdrag. Vi behöver helt enkelt ha en gemensam förståelse för vad det är vi pysslar med. Ibland tänker jag att vår kyrka, och då särskilt vår kyrkas anställda, går att dela upp i två vida grupper: De som gör som man alltid gjort – och de som gör allt på sitt eget sätt. I denna spretande kultur behöver vi onekligen ett gemensamt fokus, särskilt i tider av strukturförändring och nyorientering.

När vi i Värnamo pastorat reflekterat över till tro så har Livet stått i centrum. Jesus kallade oss inte till församlingsverksamhet utan till Liv, det upprättade och försonade livet. Det är Kristus som är ”det heliga” – och konsekvensen av relationen med Jesus är församlingens liv – och i det livet vill vi göra skillnad i världen, tar vara på varandras gåvor, öva lärjungaskap och gestalta en god gemenskap.

till tro hjälper oss att våga bryta loss från en församlingssyn som jämställer kristet liv med föreningsverksamhet. till tro hjälper oss också att bryta loss från en församlingssyn som styrs utifrån de anställdas anställningsvillkor. I Svenska kyrkan har vi som är anställda, församlingarnas tjänare, haft väldigt mycket att säga till om – och inte sällan har församlingslivet snävats in påtagligt på grund av vad vi vill eller orkar. Många oavlönade medarbetare eller förtroendevalda har å andra sidan vant sig vid att det är så det skall vara och åker därmed snålskjuts på de anställdas destruktiva självsyn och tycker att tjänarna borde ordna och feja än lite mer i det gemensamma hushållet.

Så har tanken efterhand vuxit fram att församlingens liv är verksamhet som skall hållas igång och arbetsuppgifter som skall utföras. Men en familj, även om man har anställd personal i hushållet, är väl inte bara arbetsuppgifter och verksamhet. Det som bär familjen är livet tillsammans, den gemensamma strävan, längtan, relationen. till tro hjälper oss att sätta fokus, inte på vad vi skall göra utan hur vi låter våra liv växa i gemenskap med varandra och med Jesus själv. Vad vill vårt hushåll, hur skall vårt liv och vår strävan se ut nu när vi är tonåringar som skall skapa egna liv? Det är ingen som vet! Det är ju just det Livet som är vår uppgift att försöka hitta ett förhållningssätt till och försöka famna!

Pär-Magnus Möller

Kyrkoherde i Värnamo pastorat

  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post21