Från mitt fönster

Från mitt fönster

Kristi himmelsfärdsdag 2019

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sat, June 01, 2019 17:39:33

Predikan

Kristi himmelfärdsdag 2019, årg. 2

Psalmer: 2, 10, 660, 158B, 15, 17Pär-Magnus Möller

I dag firar vi att Jesus återvänder till den plats han en gång kom ifrån – himmelen. Han återvänder som den store segraren. Hans huvud bär märken av ärans törnekrona, hans händer och fötter är smyckade av kärlekens rubinröda sår. Ur hans sida strömmar ständigt försoningens tecken, dopets vatten och nattvardens blod. Hans hjärta är fyllt av kärlek och bön och nu får han träda fram inför hans och vår Fader, för att till den dag fadern beslutar att han skall återvända till oss, han ständigt får vädja för oss och be för oss.

Denna dag firar vi att vi har en broder som bundsförvant i himmelen, en broder som älskar oss över allt och som inte ger upp om oss.

I fyrtio dagar hade Jesus visat sig uppstånden hos lärjungarna. Han hade undervisat dem, samtalat med dem, ätit med dem. De hade fått känna på honom – samtidigt hade han rört sig fritt genom dörrar och platser. Han var liksom den som de hade känt före uppståndelsen men samtidigt annorlunda. Han var klädd i härlighet. Innan uppståndelsen hade han varit helt begränsad av den jordiska kroppen. Han kände smärta som vi, blev trött som vi, blev ledsen och arg – och han levde i den begränsning som det mänskliga livet innebär.

Efter uppståndelsen var det annorlunda. Han var samma människa – men villkoren för hans mänskliga liv var nu desamma som vi en gång kommer att uppleva. Denna världs begränsningar är borta – bara det viktiga är kvar: relationen, kärleken, omsorgen. Den ondes makt och begränsande krokar in i livet var borta – Jesus var helt fri – såsom vi en gång kommer att bli fria.

Den Jesus lärjungarna mötte under de fyrtio dagarna efter uppståndelsen var den evige inkarnerade Jesus. När Jesus nu återvänder till den tron han lämnade innan han föddes som människa återvänder han som den i härlighet inkarnerade Kristus. Det vill säga han är den han varit från evighet, men han är också människa – men han är människa på det sätt vi en gång skall bli.

När han tas bort från lärjungarnas ögon är det inte så att hans kropp liksom lyfts upp i luften och försvinner in i ett moln – utan han träder helt enkelt in i den dimension av tillvaron vi inte kan se. Han ser oss – men vi ser inte honom.

Alltid när det handlar om himmelska ting så saknar vi ord för det som sker. Därför behöver vi förstå det som beskrivs på ett djupare plan än det rent fysiska. Det vi beskriver av händelsen är dess betydelse – själva skeendet kan vi aldrig förstå eller greppa med våra begränsade ord. Det är viktigt att komma ihåg det när vi talar om himmelska ting.

När lärjungarna berättar om händelsen har de en gammaltestamentlig förebild som styr deras tankar och förståelse av Kristi himmelsfärd, nämligen profeten Elia.

I 2 kungaboken 2 möter vi Elia med hans lärjunge Elisha. Det berättas följande:

Elia sade: ”Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko.” Men Elisha svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte.” Och så fortsatte de till Jeriko. Där kom profetskaran i staden ut och mötte Elisha och frågade honom: ”Vet du om att Herren i dag skall ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp?” – ”Det vet jag”, svarade Elisha, ”men håll tyst om det!”

Elia sade till Elisha: ”Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan.” Men Elisha svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte.” Och så gick de båda två. Femtio man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd, medan de två ställde sig vid Jordan. Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog med den på vattnet. Då delade sig vattnet, och de kunde gå över torrskodda. När de var på väg över sade Elia till Elisha: ”Säg vad du vill att jag skall göra för dig innan jag tas bort från dig.” Elisha sade: ”Låt mig få dubbla arvslotten av din ande.” – ”Det är ingen lätt sak du ber om”, sade Elia. ”Om du ser mig när jag tas bort från dig skall du få vad du begär, annars inte.” Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen.

Elisha såg det, och han ropade: ”Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!” När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev itu dem. Han tog upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” När Elisha slog på vattnet delade det sig, och han kunde gå över. Profeterna från Jeriko hade stått på avstånd och sett Elisha. ”Nu finns Elias ande hos Elisha”, sade de, och så gick de honom till mötes och kastade sig till marken inför honom. 

Denna berättelse var den berättelse i GT genom vilken lärjungarna förstod det som de var med om vid Kristi himmelsfärd.

Profeten Elia hade Guds Ande – därför kunde han gå över vattnet och därför kunde han tala ord från Gud. Om Elisha såg Elia bli upptagen skulle han få Anden. När Elia var upptagen till himmeln tog Elisha manteln och fick Elias ande.

På samma sätt får lärjungarna se Jesus bli upptagen till himmelen och de fick löftet om hans ande.

Löftet kring Elia var dessutom att han skulle komma tillbaka innan Guds rike gick i uppfyllelse, därför sa man om Johannes döparen att han var Elia – han föregick Jesu födelse.

Löftet kring Jesu upptagande till himmelen föregicks av samma löfte om återvändande som kring Elia – Jesus skall komma tillbaka med Guds rike.

Lärjungarna förstod att såsom det gick för Elia, så skall det också gå för Jesus, trons fullbordare. Elia blev tolkningsnycklen till den djupare förståelsen av vem Jesus var och på vilket sätt han var insatt i den gammaltestamentliga berättelsen och judiska traditionen.

Så fick ni denna torsdagsförmiddag lite teologi, och bibelkunskap.

Men vad betyder denna dag för oss som kallar oss kristna i dag?

Det är ju bra att känna personer på olika maktpositioner. Mer makt än Jesus har är ju svårt att föreställa sig. Och det är ju inte vem som helst som vi känner på den upphöjda positionen, det är vår egen bror Jesus. Denne Jesus älskar oss var och en in i döden – han kommer inte vika en enda tum på att han skall ha in oss var och en in i himmelen tillsammans med honom. Han vill att vi skall vara där han är. Därför kan vi inför Gud Fader leva i total trygghet. Med sina sår visar han att han betalt med råge för alla våra synder, allt vad ont vi gjort eller tyvärr kommer att göra är försonat. Det enda vi behöver göra är att låta Jesus tala för oss och inte vi själva. Vi talar ju bara i egen sak – han talar ur sitt blödande brodershjärta. Det är en annan sak.

Denna dag firar vi att Jesus i härlighet beträder den tron som varit hans från tidens början. Det finns en människa i himmelen – en som berett väg för oss. En dag får vi också vara där. Detta är den dag då människan för första gången sedan paradisets portat stängdes får se Gud fader ansikte mot ansikte – snart får vi det också…

Låt oss be med Paulus ord ur Efesierbrevet:

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post230