Från mitt fönster

Från mitt fönster

Annandag pingst 2019

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Mon, June 10, 2019 16:22:47
PredikanAnnandag Pingst 2019, årg. 2Psalmer: 53, 10, 682, 368, 236, 712 Pär-Magnus Möller

I går firade vi den Helige Andes utgjutande över Kyrkan, vi fick påminnelse om att vi fått ta emot Anden i våra liv. I dag handlar det om att vi skall dela med oss av den Ande, den tro vi fått ta emot.

Det handlar om konsekvensen av Andens utgjutande över kyrkan – att vi skall göra alla folk till lärjungar genom att bära ut den Ande vi alla fått i dopet till den värld som ännu inte känner Jesus.

Det finns fantastiska löften i vårt uppdrag att vara Andebärare i världen. Så vi behöver inte vara oroliga.

Vad är det för löften? Jo, löftet att vi är Kristi kropp i världen, löftet om att det vi ber om skall ske, löftet om att Guds stora gärningar skall ske genom oss.

Vi är Kristi kropp. Där Kristus går fram tränger himmelen igenom. Vi är Kristi kropp, därför är det så att där vi går fram bryter himmelen igenom! Det är stort.

I texten idag, står att vi har evigt liv om vi tror och att det eviga livet är redan här om vi tror. Vi kommer inte att få evigt liv, vi HAR evigt liv, vi kommer inte att bli världens salt, vi ÄR världens salt, världens ljus, världens hopp. Vi kommer inte att BLI Kristi kropp, vi ÄR Kristi kropp. I all vår skröplighet har Gud gett oss förtroendet att inte bara representera Kristus utan till och med vara hans kropp. Detta innebär att där vi går fram bryter himmelen igenom; där kan sjuka blir friska, modlösa få mod, kraftlösa kraft och otroende tro och evigt liv – Så viktiga är vi!

Problemet är att vi ofta saknar rätt självinsikt. Vi tror inte att vi är något. Vi ställer oss vid sidan om. Vi förstår inte att det är oss världen väntar på.

Vi är helt enkelt lite fega i vår tro, vi vägrar emellanåt förstå vad Jesus faktiskt har gjort oss till i denna värld, vi förnekar de gåvor han lagt ned i oss för att brukas i syftet att göra Guds väldiga gärningar synliga i världen.

Även i denna lilla församling som vi är i dag har Gud med största sannolikhet lagt gåvor som vi ännu inte har funnit. Vi vågar så sällan se att Gud faktiskt har gjort oss till Andebärare i denna världen, Andebärare som skall pysa ut himmelrike där vi går fram för att andra skall komma till tro och vinna evigt liv.

Jag har märkt att vi i vår västerländska sekulära tankevärld ofta gör tron så intellektuell, som om den vore en filosofi eller teori om livet efter detta - men så är det ju inte. Gud är levande verksam med och i oss. Han rustar oss med alla de gåvor som var och en behöver för att vara vittnen om honom – det gäller bara att öppna sig för dessa gåvor.

Fadern kallar oss till tro, Sonen räcker oss tron och Anden rustar oss för att stärkas i tron och för att förmedla tron.

Anden hjälper oss att sprida evangeliet – genom att rusta oss med tro och gåvor som vi behöver. Jag bär Anden till min nästa, Anden väcker tro och förmedlar himmelen vidare.

Vem här har inte kommit till tro med hjälp av att andra troende människor burit tron till mig– troligtvis ingen – för Anden verkar genom människor. Inte ens Guds ord i Bibeln förmedlades genom andra än människor. Vi är Andens verktyg i världen.

Tron blir så lätt en privatsak. JAG har kommit till tro, tröstar vi oss med, också tror vi att det räcker med det. JAG har fått ta emot Helig Ande i dopet och tron, i nattvarden och bönen – också känner vi oss nöjda. I dag påminns vi om att vi behöver tänka längre än så! Tron förpliktigar.

Vi sköter om vårt eget andaktsliv och går i kyrkan och firar mässan regelbundet – och det är väl gott, men det är inte hela kallelsen. Folk kommer inte till tro bara för att vi sitter i vårt hörn och rustar oss för en verklighet vi aldrig möter. Vi måste också ta steget utanför relingen och se att vattnet bär – se att jag förmår vara ett vittne om min tro för andra.

Vi är Guds enda plan. Vi har ett arbetsfält som tycks utan ände och det är bråttom, folk behöver evangeliet, upprättelsen! Vi sitter på oöppnade paket, paket som innehåller oändliga resurser av andliga gåvor, bara vi vågar öppna paketen och använda oss av innehållet. Anden är ingen teori utan ren praktik.

Det är ett underbart förtroende Jesus visar oss, vi är Andens tempel, men det är förpliktande. Vi måste be om att Anden skall komma till oss och uppenbara för oss vad han kallar oss till när det gäller hur vi skall tala om vår tro. Vi kan inte bara rusta oss själva, skall vi växa måste vi mer och mer börja ge ut av allt det goda vi fått ta emot, våga bli använda av Anden.

Jesus han lämnar oss inte i den oändliga uppgiften att göra alla till lärjungar, Hjälparen, Löftesbäraren, Hugsvalaren, Trosgivaren den Helige Ande är med. Gud har gett oss ett nytt hjärta och en ny ande. Vårt gamla stenhjärta är bortopererat och vi har fått ett hjärta av kött så att vi kan vandra efter Guds vilja och sprida hans evangelium

Våga be om att Gud skall visa alla de gömda presenter som han lagt i vår församling, våga be att Gud skall befria oss från Jantelag och feghet så att vi inte släcker Andens glöd. Våga be att Anden kommer till dig i ordet och sakramenten, i bönen och i tron och där uppenbara vad han vill använda dig till.

Be: Kom helige Ande till oss alla, kom helige Ande till mig och omforma mig och gör mig modig, modig nog att sprida ditt evangelium, kom helige Ande och uppenbara i mitt inre vad du vill använda mig till i denna värld, kom helige Ande och styrk min tro så att jag håller fast vid dig, kom Helige Ande … Amen.  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post232