Från mitt fönster

Från mitt fönster

Obehagliga vindar...

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Fri, October 11, 2013 13:46:00

Värnamo Nyheter 2013 10 12

De ugandiska skolbarnen satt i en halvcirkel inför journalisten och uttryckte på det mest självklara sätt att homosexuella personer naturligtvis bör avrättas.

– Vem har lärt er det? Frågade Journalisten.

– Föräldrar, skolor, kyrkor, var svaret.

Den amerikanska ”wright wing” predikanten förkunnade inför sin megakyrka den slutgiltiga lösning på gay-problemet:

- Lås in alla flator i ett reservat och alla bögar i ett annat så skall ni se att problemet försvinner, för de kan ju då inte föröka sig. (Som om homosexuella var en egen art som reproducerade sig med sig själv!)

Tsar Putin, försökte antyda att orsaken till befolkningsminskningen i Europa berodde på att man offentligt tillät homosexualitet och legitimerade på så sätt sina hundra år av förbjuden ”homosexuell propaganda”.

Det talas om nationernas undergång, mänsklighetens totala moraliska förfall, det finns inga gränser vilket hat och vilka känslor denna fråga kan väcka. För att inte tala om alla dessa fördomar, som ibland nog är mer ett avundsjukt promiskuöst önsketänkande hos den som husserar dem än en spegling av verkligheten, som om homosexualitet bara handlar om sex!

Är det samma rädsla för minoriteter som vi kan finna bakom registreringen av Romer?

Det finns en osund nationalism i världen – som dessvärre är på uppgång. Den bygger på en nationalstatsidé där huvudtanken är att landet odlar en unik nationell egenart. Denna egenart måste skyddas för att nationen inte skall gå under. Denna osunda nationalism utmärker sig genom att den ständigt behöver utpeka minoriteter som ett hot för egenarten. Nazitysklands judar är ett exempel, homosexuella ett annat, romer och invandrare ytterligare ett – listan kan göras lång.

Vi ser hur den osunda nationalismen tar mer och mer plats i våra parlament. Jag tror inte att de människor som ställer upp för dessa värderingar är onda – men det system de företräder är ett ont system som odlar en hatisk kultur. De ugandiska skolbarnen är inte onda – men de har vuxit upp i en kultur som fått dem att se hatiska handlingar som naturliga.

Det är så lätt att bygga en kultur som präglas av hat och påtvingat utanförskap – men så svårt att bygga en kultur som präglas av respekt för varje människas individuella storhet och okränkbara värde. Men låt oss trots alla nationalistiska vindar försöka – låt oss vända våra blickar till medmänniskan – låt oss våga låta bli att se henne som ett hot utan istället som den gåva hon faktiskt är!

/ Pär-Magnus Möller

  • Comments(2)//blogg.prastsidan.se/#post33