Från mitt fönster

Från mitt fönster

Bröd

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sun, December 22, 2013 08:09:58

(Ledare till adventsnumret av vår församlingstidning)

Vi är skapade med behov. Vi behöver syre, vatten, näringsämningen – annars slutar vår kropp att fungera. Men det räcker inte med det. Vi behöver omsorg, människors blickar, beröring, närhet. Vi behöver också något i tillvaron som skapar mening åt våra liv; Skolan, arbetet, föreningen, familjen, vännerna – någonstans måste jag behövas för att mitt liv skall bli gott. Det betyder å andra sidan att jag inte bara har behov, jag får också vara en resurs in i olika sammanhang. Det behövs ett samband mellan att ta emot och ge ut. Om man bara får ta emot blir man överfull och om man bara tvingas ge blir man tom. Det kan låta som självklarheter – men ändå handlar mycket i livet om att just finna den här balansen då behovet att ta emot samstäms med behovet att ge.

Hela världen är inbegripen i detta sökande efter balans. 1 560 000 000 000 000 kronor, så mycket räknades mänsklighetens samlade hushållsförmögenhet till. Det betyder att om det hade varit jämlikt i världen skulle varje person gå i god för 335 000 kronor. Nu är inte fördelningen så god. 0,7 promille av världens befolkning äger 41% av dessa tillgångar.

I våra vänförsamlingar i Lettland beräknas genomsnittainkomstagaren tjäna en tiondel av en svensk inkomsttagare medan priserna på bensin och mat knappast skiljer något. Normalfamiljen är beroende av hjälpsändningar av kläder för att dryga ut hushållskassan. Även om världens befolkning i stort aldrig haft det materiellt eller Hälsomässigt bättre än i dag finns fortfarande svälten kvar – runt en miljard människor lider av undernäring.

När vi ber Vår Fader ber vi om att vi skall få det bröd vi behöver. Luther menade att denna bön inte bara innefattade mat utan allt som vi behöver för att leva goda liv. Denna bön innefattar också kraft till kampen för en god värld, en rättvis värld. Det finns i det kristna livet ett bröd som sammanfattar allt och som är centrum i relationen med Gud: Nattvardens bröd och måltid. I denna måltid ger Jesus sig själv till oss, allt han har gjort. ”Jag är livets bröd”, säger han – lev med mig och se världen ur Guds perspektiv – det är det enda sättet att få perspektiv på dig själv och enda sättet att förmå älska denna förvirrade planet och dess invånare på rätt sätt. ”Kom till mig, alla ni som hungrar”, säger Jesus…

  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post41