Från mitt fönster

Från mitt fönster

Mer om SD

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Wed, April 30, 2014 07:20:23


Replik på Johan Nissinens (SD) insändare 2014 04 29

Jag har full förståelse för att Johan Nissinen inte tycker att man skall jämföra Svenskarnas partis (SvP) oslipade partiprogram med SDs mer välansade. Detta till trots står båda grupperingarna ändå på samma bräckliga fundament: Nationalismen. Den ideologiska nationalismen (som inte har med kärleken till det egna landet att göra), menar att nationalstaten bär på en unik och evig kultur som måste värnas på alla sätt. Människor, hävdar man, mår bäst om de lever med människor som ser likadana ut, beter sig på samma sätt, har samma värderingar och delar bilden av nationalstatens historia och storhet. Ideologin har sina rötter i 1700-talets romantik och föreställningen om ländernas mytiska ursprungshistoria. Ur denna ideologi hämtade både Nazismen och vissa Marxistiska rörelser sin livslust.

Nissinen tar avstånd från extremnationalismen eftersom den gör skada – men var går gränsen mellan nationalism och extremnationalism? Andas inte begreppet ”öppen svenskhet” det som de flesta skulle kalla just extremnationalism?

Varför är då nationalismen farlig? Den ideologiska nationalismen bygger på en falsk föreställning om historien. Nationalstaten som föreställning är en ung företeelse och den svenska kulturen har aldrig varit enhetlig. Det vi idag kallar ”svenskhet” är ett hopkok av alla de olika kontinentala kulturer som påverkat landet genom historien. Att plötsligt hindra denna inkulturationsprocess genom att en gång för alla definiera ”svenskheten” är verkligen ohistoriskt och gör svensk kultur till en illaluktande pöl utan inflöde av friska influenser.

Den ideologiska nationalismen skapar ett meningslöst och livsfarligt ” Vi och dom-tänkande”. Nissinen vill inte tala om etnisk och genetisk svenskhet – men kan i samma andetag hävda att bara de som beter sig så som han menar ”svenskt” skall få verka i landet; ”Öppen svenskhet”, kallar han det. SD har med tiden lärt sig vad som går att säga och inte – men bara det att försöka definiera svenskheten; kulturellt, etniskt, genetiskt – innebär att man har flyttat måttsocken åt ett farligt håll. I Ryssland och i Uganda hävdar man i samma nationalistiska anda att homosexuella inte beter sig Ryskt eller Afrikanskt – därför har man rätt att förfölja dem. Hur ”svensk” skall man egentligen vara för att få plats i SD:s Sverige? Frågan oroar!

Nationalismen matar extremism och främlingsfientlighet med fördomar och lögner. Det finns nämligen ett grundläggande feltänk i den ideologiska nationalismen som aldrig kan rättas till genom slipade formuleringar i partiprogram eller hur många uteslutningar av medlemmar, som inte kan dölja nationalismens rätta ansikte, som helst.

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post60