Från mitt fönster

Från mitt fönster

Den gränslösa kyrkan

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sat, August 23, 2014 10:50:17

(Församlingstidningens ledare 2014 08 22)

Var går gränsen? Frågan verkar förunderligt viktig för oss! Var går gränsen mellan rätt och fel, mellan mitt och ditt, mellan sant och falsk? Var går gränsen mellan att vara svensk eller inte vara svensk? Var går gränsen mellan att vara troende och icke troende, kristen eller icke kristen?

När vi väl bestämt oss för var gränsen går tänker vi att vi avgränsat världen och gjort den tydlig. Men är det så enkelt? Var går t.ex. gränsen mellan dig och mig? Ett enkelt svar är kanske att kropparna skiljer oss åt – vilket på ett sätt inte är sant eftersom vi är gjorda av material från samma jord. Att bara definiera oss som kropp håller heller inte – vi är ju en del av allt det som sker omkring oss också – vi är bundna till varandra genom vår kommunikation, genom våra behov, genom vår kärlek – eller genom vårt hat.

Var går gränsen mellan Gud och människan? Går den att dra? ”Det är i honom vi lever, rör oss och är till”, heter det i Bibeln, hur drar man en sådan gräns?

Att dra gränser är vårt sätt att försöka äga saker och ting, att få makt över dem – behärska dem. Ofta blir gränssättandet ett utslag av vår girighet och själviskhet.

Ibland behöver vi ändå sätta gränser. I vår skadade värld är det ibland nödvändigt för att försvara det som är heligt – människovärdet tillexempel.

Om gränsen är god eller dålig beror helt enkelt på vad den värnar, om den låser in eller skyddar.

Kyrkan är gränslös i den bemärkelsen att Gud är gränslös – han ser inte till stadsgränser, kulturgränser, ålder eller kön. Att försöka kidnappa kyrkan i ett nationalromantiskt fängelse är lika lönlöst som att sätta luften i bur.

Kyrkans uppgift är i mycket att bryta falska gränser som låser människans frihet inne. Jesus gjorde det ständigt då han skiljde mellan människobud och Guds vilja. Samtidigt är kyrkans uppgift att ständigt stå i vägen för dem som vill bryta ner människans värdighet och storhet.

På ett sätt är det väldigt enkelt. Jesus sammanfattar det i två bud: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.

Så enkelt … och i denna värld; så gränslöst svårt…  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post72