Från mitt fönster

Från mitt fönster

Jag ville inte se

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, October 11, 2014 10:00:18

Krönika i Värnamo Nyheter 2014 10 12

Jag ville inte se, eftersom det berör mig så illa, men när jag oaktsamt en dag öppnade Facebook fanns den där mitt framför mina ögon: Bilden; pojken såg ut att vara under femton år, kroppen spänd i en båge och fasthållen av flera män… och kniven, som redan skurit sig in i hans hals. Min blick fastande i det fasansfulla och försökte förstå, försökte orientera sig… men misslyckades.

Hur går det till när människor förvandlas från trevliga grannar, vänner och föräldrar till människor som med berått mod skär halsen av en oskyldig pojke?

Egentligen vet vi alla hur det går till, även om vi inte vill veta. Vi kan alla förvandlas till monster utan att vi märker det. Det har hänt åskilliga gånger i världshistorien. Genom en sakta förskjutning av goda värden slår plötsligt pendeln över och utan att man egentligen förstått hur, står man där och låser porten till gaskammaren utan att höra de förtvivlade ropen. Plötsligt står man där med grannpojkens avskurna huvud i handen; han var ju inte som vi, han tillhörde en annan religion, han var ju invandrare.

”Det kan inte hända här”, säger vi med emfas. Att inte tro att det kan hända här är ignorans av högsta art. Det sker redan. Det sker på skolgården, på arbetsplatsen, i byn – överallt där det annorlunda upplevs hotande; hudfärg, social bakgrund, sexuella läggning, nationalitet, religion…

En antihumanistisk rörelse växer fram globalt och lokalt.

Humanismens grundsyn vilar på två pelare: Människans enskilda värde och vikten av bildning. Västerlandet har under flera hundra år vilat på detta fundament som nu sakta verkar krackelera under våra fötter.

Politiskt understöds nedbrytningen av mer slutna gränser och fixeringen vid nationalidentiteter. Utbildningsmässigt stöds den genom försvagningen av de humanistiska institutionerna vid universiteten till förmån för de mer ekonomiskt lukrativa ämnena. Hos individen ser vi konsekvenserna genom mer och mer egoistiska resonemang där man helt skamlöst mer ser till sitt eget än till mänsklighetens bästa.

Detta är en grogrund för de antihumanistiska, bruna rörelser som tillsammans med de antihumanistiska, religiöst fanatiska rörelserna verkar ha framgång i världen just nu. De har sina rötter i samma giftiga mylla.

”Då har ni alltså misslyckats” sa en person till min vän prästen, ”ni kristna har inte lyckats förmedla alla människors lika värde!” Ja, kanske har vi misslyckats att i den här valomgången förmedla framtidstro och hopp för vårt land, kanske har vi misslyckats med att visa på vikten av att öva godhet, självuppoffring och att ta lärdom av vår mörka historia.

Eller inte.

Sällan har jag sett ett sådant medialt engagemang som nu när det gäller att mobilisera krafter för att bevara det goda humanistiska perspektivet på samhället. Än är inte sista ordet sagt…

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post77