Från mitt fönster

Från mitt fönster

Ordet har makt att skapa nya världar

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sat, June 16, 2012 13:21:12

Till Värnamo nyheter den 16 juni 2012 – krönika:

Ordet har makt. Ända sedan Gud sade: Ljus bli till – och ljuset blev till, så har orden fortsatt att skapa nya världar. Ord kan skapa goda världar som är lätta att leva i – men de kan också rasera med en kraft som vi på inget sätt kan hantera - fråga vilken mobbad människa som helst. Ord kan förvränga sanningen, förvägra människors rätt och värdighet, som rapporteringen kring Lundsberg vittnar om. Att ord har makt påminns vi också om var gång skolavslutningen närmar sig. Med ens blir det farligt och kränkande att läsa ur Sveriges offentliga utredningar – t ex: SOU 2000:100 (även kallad Bibel 2000).

Ord skapar nya världar. Det underliga ordet Hen är ett exempel på detta. Man försöker skapa en ny syn på människan – med ordet omskapas hon till könlöshet. Jag tänker ibland på Orwells bok 1984 där man på språkministeriet hade uppgiften att genom orden skapa en ny verklighet vilken man tvingade människorna att acceptera. Man förändrade medvetet ordens innehåll vilket partiets slagord vittnade om: ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

Ett problem i vårt svenska samhälle är att vi tror att det finns en objektiv värld i betydelsen en sanning som existerar bortom alla ideologier eller religioner: Den svenska sanningen. Tidvis kidnappas naturvetenskapen i den här debatten som objektivitetens garant, ibland demokratin.

Därför skapar det mångkulturella samhället förvirring i vårt land. Plötsligt möts vi av människor som hänvisar till andra livstolkande auktoriteter än den svenska sanningen. I detta sammanhang är vårt svenska ”toleranta” samhälle ytterst intolerant och framförallt otroligt okunnigt i hur man förstår och förhåller sig till andra livssyner.

Ett ständigt återkommande exempel i svensk media är rapporteringen kring katolska kyrkan. Katolska kyrkan är Sveriges näst största samfund – men medias rapportering får oss att tro att katolska kyrkan är en allmänt konservativ, konspiratirisk preventivmedelshatande organisation för pedofiler. Man kan man tro att katolska kyrkan är en ganska ointressant företeelse i världsperspektivet som knappt är värd att ta på allvar. Rapporterar man något så väljer man ofta en liten missnöjd grupp inom katolska kyrkan som representanter för den stora massan. När påven i mars månad var i Mexiko fick vi bara rapporterat att det fanns de som var kritiska till hans besök och man fick känslan av att max ett hundratal personer ville bevista de påvliga sammankomsterna. I verkligheten kom hundratusentals till gudstjänsterna och besöket räknades som en succé. I den intellektuella debatten ute i världen är Katolska kyrkan en stark samtalspartner – men i Sverige räknas denna organisation med en miljard medlemmar som kuriosa.

Ordet har makt att skapa nya världar. Skall vi bygga ett väl fungerade mångkulturellt samhälle där vi visar respekt för varandra sätt att förstå vår komplicerade verklighet behöver media hjälpa till att vidga svenskens trånga syn på tillvaron och få henne att upptäcka den värld som är större och mer spännande än vårt samhälles tröttsamt inkrökta politiska korrekthet.

  • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post9