Från mitt fönster

Från mitt fönster

Fastlagssöndagen 2018

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Mon, February 12, 2018 14:53:25

Predikan

Fastlagssöndagen 2018, årg. 1

Psalmer: 135, 137, 143, 248, 700:1, 398, 38B Pär-Magnus Möller

Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen skall gå i uppfyllelse.

Det är ett enormt anspråk Jesus har på sig själv. Han säger att han är den som profeterna förebådat. Det är efter honom som Abraham längtade, det är efter honom Moses väntade, det är om honom profeterna fått syner och uppenbarelser, det är om honom hela Gamla Testamentet, Guds heliga ord, vittnat i så många år. Och nu, säger Jesus, är tiden inne för alla dessa löften och profetior att gå i uppfyllelse.

Idag får vi möta en man som fick erfara just detta. Vi möter honom i närheten av Jeriko där han sitter vid vägkanten och tigger. Han var blind och därför såg han inte vad som var i antågande, men han hörde rösterna. Det var en hel folkhop som var på väg. Det var ofta mycket folk i rörelse när Jesus förflyttade sig över landet, troligtvis var det flera hundra som följde honom. Det måste ha varit mycket roligt att få följa med i det där tåget kring Jesus – alla stimmade och stojade och jag skulle tro att de alla kände en himmelsk närhet kring Jesus som de aldrig tidigare varit med om. Allt var glädje och fröjd.

Så möter de den blinde mannen vid vägkanten. När han väl frågat vad som stod på och han fick klart för sig att det var Jesus som var i antågande – honom hade han ju hört talas om många gånger, ropade han: ”Jesus, David son, förbarma dig över mig!

Nu var allt fest och fröjd och det var roligt att leva - så sitter den där blinde gamle gubben där vid vägkanten och ropar ut sin smärta och förtvivlan. Förstör inte detta roliga, kan jag tänka att de första personerna i folkskaran tänkte. ”Tyst med dig gamle gubbe, stör inte Jesus och stör inte oss i vår glädje!

Men, naturligtvis började mannen ropa ännu högre: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Vad skall man göra?

Jesus stannade, glädjesorlet tystnade.

Det sker något märkligt med Jesus när han hör någon ropa ut sin vånda. Det är som om han inte kan gå förbi. Vad han än pysslar med, hur mycket ljud och skrål det än är kring honom, hör han det ropande människohjärtat och stannar.

Sådan är vår Gud.

Vilken trygghet! Han hör mitt rop, han ser mitt lidande, han vill inget annat än att dela min smärta och rädsla och ångest. Hans kärlek är tålmodig och god, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Den upphör aldrig! Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner – ni är mina vänner, förklarar han senare. Så gott är det att få ropa ut sin smärta till Jesus – han går aldrig förbi!

Jag tror att Jesus ber de där första människorna, dem som sade åt den blinde mannen att vara tyst, att de skulle leda fram mannen till honom. Jag tror att Jesus gjorde så för att de hyschande människorna skulle förstå vad riktig glädje och riktig kärlek var för något. Jag tror inte Jesus ville snäsa dem eller låta dem står där med skammen utan jag tror att Jesus ville lära dem något viktigt och underbart.

De gjorde som han sade och snart stod den blinde mannen och Jesus ansikte mot ansikte. Och de som hade lett fram honom stod bredvid. ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” sade Jesus. Det är alltid så han säger när han närmar sig en människa, han frågar alltid vad just den människan vill. Det är aldrig så att Jesus tränger sig på och försöker pracka på dig en massa saker du inte vill ha – han frågar efter din längtan.

Många människor som inte känner att Jesus ger dem det som de vill ha har oftast aldrig egentligen besvarat frågan vad de vill att Jesus skall göra för dem. Många kristna har bara tagit det för givet att allting skall bli bra bara Jesus är med - och känns det inte bra så är han inte med. Men så enkelt är det inte! Jesus måste ha ditt svar på vad han skall hjälpa dig med och därför måste du först ta reda på vad du djupast sätt längtar efter.

Vad längtar du djupast efter?

Vi kanske tycker att Jesu fråga till den blinde mannen är lite dum: klart att han vill se igen. Men låt säga att han egentligen bar på en annan längtan – kanske kände han sig ensam, kanske led han brist på pengar, kanske bar han på något som var helt onämnbart och som han plågades av. Jesu fråga är inte dum – den visar på en djup, djup respekt för människan och hennes liv. Han låter henne bestämma – det är hon som måste säga ja till att ta emot hjälpen– han har redan sagt sitt ja till att hjälpa.

Mannen ville kunna se igen och genast kunde han se. Den förste han såg var Jesus.

Människorna som ledde mannen fram till Jesus fick nu se hur Guds rike fungerade. Den blinde mannen som de tidigare sett som en belastning, som ett bekymmer, som ett störande moment i deras trevliga liv – han blev nu något helt annat; en broder.

Den glädje de innan kände och som de trodde skulle bytas i dysterhet då den blinde mannen ropade ut sitt lidande, växte istället i styrka och allt folket som såg den blinde mannen, som nu kunde se, stämde upp i ett glädjevrål och de sjöng Guds lov – och folktåget började röra sig igen i riktning mot Jerusalem. Där skulle de få se något ännu större – Guds kärlek i dess allra mest konkrets form, honom som gav sitt liv för sina vänner på Golgata kors. Om den kärleken handlar den fasta vi nu går in i. Inför fastetiden bär vi med oss Jesu fråga:

- Vad vill du att jag skall göra för dig? Du vet ju att Människosonen inte har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Matt 20:28 Så vad kan jag göra för dig?

De flesta av oss blir nog lite ställda – ja, vad vill jag egentligen att Jesus skall göra för mig. Vad är det jag behöver mer än allt annat?

Vi vet alla att det inte är en ny pryl vi behöver, vi behöver ofta inte ens be om det dagliga brödet. Men någonstans i vårt inre djup finns det en röst som ropar ut vår djupaste längtan – men vågar vi lyssna till den? Nog är det så att vi egentligen vet vad längtan är, men vi vågar inte verbalisera, sätta ord på den längtan – eller?

Jag föreställer mig att den blinde mannen kände djupt i sitt liv att det var något som inte stämde. Så här var livet inte tänkt att vara. När Jesus kom väcktes rösten i hans inre och han vågade ropa ut sin brist och längtan. När Jesus sedan lät honom se så var det inte längre seendet som egentligen var hans största glädjekälla utan det att han fick se honom som var svaret på hans längtan. Han fick se honom som i sitt liv bar på den kärlek, den fullkomliga kärlek som vi alla längtar efter: Jesus. Mannen fick nåden att bli frisk i sina ögon för att han skulle få se Jesus.

Vad ropar då rösten i vårt inre? Jo om samma befrielse – om att få se honom som älskar och älskar igen. Honom som ser mig med den där blicken som ingen människa som är skadad av synden vågar bli sedd med, den blick som min himmelske Fader såg på mig med i paradiset. Den hela klara blick som ser allt - men ändå älskar.

Låt oss be: Jesus mig då se dig så att jag kan förstå att jag är älskansvärd och värdefull, låt mig se dig så att jag förstår att du vill vara nära mig och dela mitt liv, låt mig se dig så att jag kan våga älska med den kärlek du ger mig! Låt mig se dig så att jag kan bli den du skapat mig att vara. Låt mig se dig, min Herre och min Gud.

Amen. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post197

I väntan på sommarnatten

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Fri, February 09, 2018 21:25:15
Aftonsångsklockornas malm
vibrerade över den solnedgångsdränkta dalen.

Doft av torkad halm,
uppvärmd av dagens timmar,
fuktig av den begynnande aftonens dagg.

Insektstystnad.

Råmande kreatur på avlägsna ängar.
Oro och stillhet
blandad i svensk vemodsafton.

Hjärtskärande vackert i sin bastanta flyktighet.

Sommarnatten ruvar i de långa skuggorna,
slukar tuva efter tuva,
sten efter sten,
lägger skogsbrynets svärta över marken
tills allt är fyllt av blånattsdimma,
avlägset månsken
och gryningsglänsande sommarnattshimmel.

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post196

Septuagesima

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Wed, January 31, 2018 11:38:52

Predikan

Septuagesima 2018, årg. 1

Psalmer: 728, 656, 641:7, 393, 96, 734:1,4 Pär-Magnus Möller

_______________________________________________________________

Med himmelriket är det… så börjar Jesus många av sina liknelser… med himmelriket är det…

… som deg som en kvinna knådar och den jäser över alla gränser, ja, som en upphittad pärla i en åker som en man säljer allt han äger för att köpa, eller som en kunglig fest dit alla som först var bjuda vägrade komma men med en kung som istället bjöd in alla som ville och som aldrig trott att de skulle få komma på en sådan konungslig fest.

Himmelriket är också som ett bröllop där vinet tar slut och vattnet plötsligt förvandlas till bättre vin än det som bjöds tidigare, ja, det är som en kvinna som alla ville döma till döden för att hon begått äktenskapsbrott men som blir friad till och med av Gud. Himmelriket är som rädda lärjungar i en båt där vågorna slår så höga att de tror att de skall gå under – men där det visade sig att de inte alls var glömda, Gud sover i båten och när han vaknar hutar han mot vinden och den tystnar.

Himmelriket är också som när fromma människor plötsligt blev så provocerade av Guds godhet mot dem som de fromma inte tyckte om – att de dödade honom på ett kors – men Gud uppstod från de döda och visade att det finns ett hopp bortom till och med det mörkaste hat, bortom de mörkaste planer, ja, ett hopp bortom det helvete många måste utstå i denna värld. Sådant är himmelriket – ett hopp bortom all oginhet, allt hat, allt mörker, all död – sådant är himmelriket Jesus förkunnar med ord och handling varje steg han tog här på jorden.

I dag påminns vi om att himmelriket är som en jordägare som betalade alla arbetare lika mycket oavsett deras insats.

Visst finns det något rättfärdigt i ilskan de som arbetat hela dagen visar mot de som bara jobbat en liten stund – vi kan förstå den. Och… det är just dit Jesus vill att vi skall komma; han vill få oss att förstå att himmelriket inte på något enda sätt handlar om rättvisa. Inte på något enda sätt!

Du kommer inte in i himmelriket för att du gjort dig förtjänt av det – rättvisa eller förtjänst är helt enkelt ingen intressant skala. Vi tänker helt åt skogen då vi tror att vi får tillhöra himmelriket och Gud bara för att vi presterar något eller är värda det. Vad skulle vi kunna göra i denna värld för att liksom förtjäna himmelriket!? Jag menar, skall vi jämföra vår arbetsinsats med Guds – Gud som skapat allt på jorden, från mista atom till universums oändlighet? Ser man på vår arbetsinsats i det perspektivet bör vi drabbas av en oändlig prestationsångest – och det vill inte Gud. Därför är rättviseskalan alltid totalt ointressant när vi talar om relationen med Gud. Med det inte sagt att vi inte skall arbeta och göra rätt för oss utifrån vår förmåga – men det ligger mer i vår egen värdighet än i relationen med Gud.

Arbetarna i liknelsen hade inte förstått vem deras arbetsgivare var. De förstod inte hur han tänkte och hur han prioriterade. Därför kunde de inte acceptera hans godhet.

Ibland tror jag det är så med vår relation med Gud också. Vi tänker att Gud är vår rättvisas garant. Men det är inte så han presenterar sig. Han är inte rättvis när han friar den äktenskapsdömde kvinnan, han är inte rättvis när han går i döden för alla som syndat, han är inte rättvis då han botar någon från sin sjukdom men inte andra, han är inte rättvis när 60 miljoner tvingas leva som flyktingar medan andra får leva i överflöd och irritera sig på att man hade inspelade julvärdar på tv på julafton. Det finns ingen rättvisa i den här världen och Gud garanterar den inte.

Skulle Gud garantera rättvisa skulle vi alla gå under och hela jorden utplånas. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, står det ju!

Guds rike är alltså något annat. Något som vi har mycket svårt för. Gud rike handlar om nåd – om shalom – om liv.

Mitt i denna dödens värld finns ett annat rike – Guds rike. Guds rike visar sig varje gång nåd, shalom, liv tränger igenom mörkret. Varje gång du förlåter din fiende triumferar Guds rike. Varje gång du tröstar en sörjande tränger Guds rike fram, varje gång du efterskänker en skuld, varje gång du gör något som bryter ondskans spiral, hur den än ser ut, så tränger Guds rikes ljus ut i denna värld.

Varje gång du tolkar något till det bästa tränger Guds rike igenom, varje gång du älskar tränger Guds rike igenom, varje gång du trotsar beslut och lagar som bryter ner mänskligt liv och värdighet så blir du glädjebudbäraren som bringar hopp till folken.

Vår kallelse som kristna är att ständigt, i alla sammanhang låta Guds rike bryta igenom. Vi kan bara lyssna på vad Jesus säger i:

Matt 5:38–48

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga… Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Detta är vår kallelse – en fantastisk kallelse. Vi är verkligen världens ljus när vi lever ut den kallelsen.

Men hur skall jag förmå detta? Tja, du måste arbeta på det. Så är det med alla våra kallelser – vi måste arbeta på att bära fram Guds rike, hans nåd och shalom överallt där vi är. Det är jobbigt och kostar på. Så är det. Ibland har vi fått för oss att det är Gud som skall göra jobbet och vi vara passiva marionetter och att vår roll är bara att inte sträva emot. Tja, så enkelt är det ju inte. Arbeta skall vi, lida är vi kallade att göra, många av våra systrar och bröder ute i världen får lida döden för bekännelsens skull – så nog kostar det på att vara en himmelrikets budbärare. Men vad har vi för val, det är ju vår kallelse.

Men för att orka behöver vi själv leva i och av nåden. Andra behöver bära fram nåd till mig och låta mig smaka av Guds kärlek och förlåtelse. Annars brinner jag som en torr buske. Det är därför vi är kallade att vara församling. Vi skall bära varandra, trösta varandra, uppmuntra varandra. Vi vet att vissa får bära större bördor än andra – då skall vi vara där och stötta. Vi vet att vissa är mer utsatta för andras tyckande och tänkande, då skall vi vara där och tala väl, tolka till det bästa och tillrättavisa dem som vill bryta ner. När vi lever så med varandra är himmelriket här.

Vi behöver också leva i en nära relation med Gud. Vi behöver nattvarden och öva oss i att förstå att han ger sig själv till oss, till mig, för att han älskar mig. Jag är älskansvärd i Guds ögon. Oändligt värdefull. Mitt liv är inte en tillfällighet i universums oändlighet – han har skapat mig för att tillhöra honom – alltid. Mitt liv är vackert i hans ögon – även i de stunder då jag hatar mig själv.

Guds rike är något konkret, något verkligt, något jag kan känna och leva i – det konkretiseras genom de människor jag möter som är fyllda av godhet, det konkretiseras genom mig då jag sträcker mig utanför rättvisans domäner och öser ur nådens källa, då jag utgjuter mig själv för kärlekens skull – liksom Jesus gjorde.

I dag påminns vi om att Guds rike inte är rättvisa utan nåd. Guds rike är som en jordägare som gav alla lika oavsett hur mycket de arbetade. Han gav för att han ville.

Så… Hur är det att leva med en sådan jordägare… kan jag vara en sådan jordägare? De frågorna kan du bära med dig och meditera över i veckan som kommer: Hur är det att leva med en sådan jordägare… kan jag vara en sådan jordägare som inte behandlar andra utifrån rättvisan utan utifrån nådens aldrig sinande källa?
 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post195

Krönika i Värnamo nyheter 2018 01 13

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sat, January 13, 2018 20:14:59

Krönika till VN 2018 01 13

Ett monster skapas i det ögonblick hjärnan frikopplas från hjärtat. Processen kan gå gradvis, nästan omärkligt – men plötsligt är den ändå ett faktum.

Det är lätt att skapa monster; du kan omskapa hela folkgrupper till monster på några år. Se bara på Nordkorea, de organiserade motdemonstrationerna i Iran, även IS som rörelse är ett exempel på detta. Människor glömmer snabbt och omvärderar snabbt för att passa in i det sammanhang de hamnat i. Det är enkelt att skapa monster; man bara hjälper människorna bit för bit att passiviseras, man matar dem med mantra som låter rimliga och gömmer undan allt som på något vis skulle kunna väcka anstöt: misshandel, avrättningar, koncentrationsläger…

Pojken som satt framför mig var 16 år. Ingen kunde i rimlighetens namn tvivla på detta. Advokaten hade sagt att han inte behövde ålderstestas eftersom alla kunde se att detta var onödigt och testen var erkänt undermåliga och ovetenskapliga.

Så kom beslutet och det sedvanliga avvisandet. Migrationsverket hade i beslutssammanhanget dessutom bestämt att pojken var 18 år och därmed kunde sändas till Kabul. Pojken har aldrig varit i Kabul, inte ens i Afghanistan. Han är en av många. Han var uppväxt i Iran, där han alltid levt som flyktig utan chans till medborgarskap – i en ständig rädsla för deportation. Hans familj sände honom för att ge honom en chans i livet. Han var fjorton år då. Ett barn. Han bestämde inte över sitt öde – hans familj gjorde det… men straffet för familjens öde får han nu bära. Som genom ett trollslag fick migrationsverket av oss, svenska medborgare, rätten att göra honom två år äldre bara för att vi skulle kunna bli av med honom på ett enkelt och på pappret lagligt sätt. Detta hade aldrig hänt för något år sedan. Då fanns det en koppling mellan hjärtat och hjärnan i vår migrationspolitik – en politisk vilja att tolka allt till det bästa.

När 2016 kom och politikerna fick panik eftersom många behövde en tillflyktsort i vårt land införde vi Europas strängaste migrationslagar. I det ögonblicket skars en av trådarna mellan hjärtat och hjärnan i vår nation bort.

De osnygga besluten tas bakom stängda dörrar. De underåriga offren deporteras i tysthet – och alla är överens i de politiska leden att det är rätt.

Ett monster är skapat i det ögonblick hjärnan frikopplas från hjärtat. Herre förbarma dig, Vad är det vi har gjort!

Pär-Magnus Möller

 • Comments(1)//blogg.prastsidan.se/#post194

Trettondedag jul 2018

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Mon, January 08, 2018 11:41:36

Predikan

Trettondedag jul 2018, årg. 1

Psalmer: 131:1-3, 641:7, 434, 130, 132 Pär-Magnus Möller

_______________________________________________________________

För att vi skall förstå texten om stjärntydarna måste vi förstå att texten är skriven av judar som förstått vem Jesus var till judar som ännu inte förstått vem han var.

Ur djupet av den judiska historien lyfter de som förstått Jesus fram honom som den messianska kung som folket alltsedan kung Davids tid längtade efter – en tid då Israel var ett odelat rike, den tid då Israels folk var ett.

Israel delades nämligen under 900-talet f.Kr. i två riken – då splittrades också Israels stammar och många av dem försvann efterhand eftersom man blandades med andra folk.

En dag, sa löftet, skulle en kung lik David komma och samla samman folken igen så att Guds löfte om att alla Abrahams ättlingar skulle bli ett stort folk, så talrikt som himmelens stjärnor, skulle uppfyllas - en dag skulle löftet gå i uppfyllelse om att alla folk på jorden, genom Abrahams barn, skulle bli välsignade.

De judar som inte trodde på Jesus såg inte att Jesus var denna Messias – men de där männen från fjärran land de såg – hedningarna såg. Troligtvis menar författaren att stjärntydarna, eller magerna som de heter i original, kom från Persien, nuvarande Iran – och de var en folkgrupp från det mäktiga perserriket. De tillbad också en Gud… och de kände igen denne Gud i Jesus. Till och med hedningarna, folk från Israels ärkefiende kände igen Gud i barnet Maria fött – men de som borde se, de som forskade i de heliga skrifterna, de såg inte. Profetias sa: De som inte ser skall se, de som ser skall bli blinda.

Ja, textförfattaren Matteus låter håna de laglärde i Israel då han låter Herodes frågar dem var Messias skulle födas och de läser tydligt i skriften att han skall födas i Betlehem i Judeen – precis där Jesus föddes – men de trodde inte fastän de läste, det sprang inte genast till Betlehem för att se om löftet var sant, om den nyfödde var Judarnas kung – de stannade istället kvar hos Herodes, den falske kungen av Israel. Så mycket bevänt var det med deras tro – de läste ordet – men förstod det inte, följde det inte, lät inte det vara stjärnan som ledde dem rätt – nej, de föredrog den värdsliga maktens boningar framför Guds enkla stall.

Men hedningarna, trots att de inte var lärda som israels lärde, följde det som Gud lovade i ordet, och de gick … och de fann vad de längtade efter… Gud… den Gud de själva anat i sin religion, men nu fick se ansikte mot ansikte som en människa – en av oss – en som fördebådade en ny tid, Guds rikes tid. Och genast var änglarna där och beskyddad dem, ledde dem hem igen på trygga vägar.

De laglärda och Herodes var rädda, berättat Matteus i sitt evangelium. De ruvade på hämnd, på att döda barnet som hotade deras perspektiv på livet, deras trygghet, deras jobb och makt.

De hade sin bild av Gud, sin bild av hur religionen skulle utövas, sin bild av hur man bäst levde efter Guds vilja. Den ändrade man inte på hur som helst. Det vet vi själv. Som präst i 22 år vet jag att man inte rubbar på människors invanda förhållningssätt till gudstjänst eller gudsbilder. De är liksom djupt personliga och man blir lätt kränkt när de ifrågasätts eller ändras. De var samma sak då som nu.

Problemet är bara att man slutar att växa i sin tro i samma stund som man bestämt sig för hur det är, när man tror att man vet allt om Gud, att man förstått vad han vill, när man tänker att jag gör rätt och de andra gör fel. Då som nu hindrar denna låsning människor från att möta Gud, både för en själv och för andra. Det är värt att fundera på; är jag som de vise männen, Magerna – eller är jag som de laglärde hos Herodes. Vilken kung trivs jag bäst hos – denna världen kung eller Guds rikes kung… som sagt, det är värt att fundera på!

Blanda inte bara ihop det hela med vad som är religiöst eller inte. De laglärda var mycket religiösa… tog Gud på stort allvar… men missade ändå Gud när han besökte dem. Det handlar om något annat – villigheten att byta perspektiv, villigheten att växa i sin tro – villigheten att gå när Gud kallar vidare.

Varför begav sig inte Herodes själv till Betlehem, brödhuset som det betyder i översättning? Om han nu var så orolig skulle det ju vara bra att se själv!

Ja, vi vet inte skälen – men det är lätt att gissa att det beror på att den som inte själv söker inte heller riskerar något. Jag vet otaliga människor som säger att de gärna skulle vilja gå mer i kyrkan, ta Gud på allvar… ja, ni vet allt man säger. Men varför går man inte? Det handlar inte om att man inte hinner eller så… för hinner det gör man om man vill… men jag tror att man vet någonstans att om jag går kan det vara så att jag berörs, blir förändrad, upptäcker något som är så nytt och stort att jag då måste förändra hela mitt liv… och det kanske jag inte tror jag orkar. Så tror jag det var för Herodes också. Vem skulle han vara om han erkänt den nyfödde som kung… ingen… han var tvungen att bygga ett helt nytt liv… och det kanske han inte orkade.

Det är lite som i berättelsen om den lame mannen som låg vid Betesdadammen i 38 år för att komma ner i vattnet eftersom sägnen sa att blev man frisk om man badade i det vattnet. Han hade misslyckats i 38 år – osannolikt, om man inte tänker tanken på att han kanske inte alls ville bli frisk. Jesus frågar honom just det: Vill du bli frisk, vill du bli förvandlad, vill du växa i din tro, vill du bli hel… och många av oss säger faktiskt Nej, det vill jag inte – jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får.

Det Matteus berättar sin text om Jesu födelse är att världen delas. Den ena gruppen tillhör dem som redan bestämt sig för hur Gud är. De läser kanske sina heliga skrifter och går till sina heliga tempel – men Gud kan omöjligt förändra deras hjärtan.

Sedan finns de det som låter sig utmanas, de som vågar lämna de invanda, de som anat att Gud är något mer, vill något mer – har ett djupare ärende till mig. Dessa människor kan plötsligt få se något underbart – något de aldrig trott att de skulle få se:

Att Gud är här… att han har fötts som människa för att dela våra liv. Vi kan aldrig klättra upp till Gud – men han har kommit till oss som en broder, en tjänare… till och med som ett offerlamm för att besegra dödens makt över oss. Gåvorna som de vise männen gav vittnar om vad de upptäckt om barnet: Guldet fick han för att han var kung, rökelsen fick han för att han som Gud tar emot våra böner som ett rökelseoffer – och myrran fick han eftersom myrra var en av de kryddor som användes när man smorde den döda kroppen inför begravningen. Gåvorna säger att Jesus är kung, Gud och vårt eviga försoningsoffer.

Så kan också vi, när vi vågar lämna den invanda trögheten i våra religiösa eller profana liv, upptäcka Gud på ett helt nytt sätt. Det är inte smärtfritt – det kräver mod, mod till förändring. Det kan vara tryggare att stanna kvar hos Herodes och dö där, omgiven av den värdsliga maktens prakt och ståt. Men man kan också bege sig ut på resa – följa stjärnan, ordet… och så möta det nya livet. Valet är ditt!

Jag har citerat den förr… men måste få göra det igen… psalmen 717 där Ylva Eggehorn skriver om just detta förvandlande förunderliga möte med den nyfödde kungen:

INNAN GRYNINGEN

1. Så kom du då till sist, du var en främling,

en mytgestalt som jag hört tals om.

Så många hade målat dina bilder

men det var bortom bilderna du kom.

Vi trodde du var användbar, till salu,

vi skrev ditt namn på våra stridsbanér

vi byggde katedraler högt mot himlen

men du gick hela tiden längre ner.

2. Du är ett barn som ligger på ett jordgolv

du fryser om vi inte griper in.

Du rör vi kroppar, hatar orättvisor.

du bjuder älskade på moget vin.

Du stiger ut ur alla tomma gravar

du är en vind som säger: det blir vår.

Du kommer som en flyktig över bergen

du följer oss dit ingen annan når.

3. Du är den sång om livet som jag glömde

den sanning jag förrådde dag för dag.

Jag svek mig själv: den spegel som jag gömde

bär dina bråddjup, dina anletsdrag.

Kom närmare, bli kvar hos mig.

Det mörknar och kanske ljusnar det på nytt igen.

Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast som sjunger

timmen innan gryningen.

Text: Ylva Eggehorn 1999
 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post193

Nyårsbönen 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Thu, January 04, 2018 15:16:09

Predikan

Nyårsbönen 2017 Pär-Magnus Möller

________________________________________________________________

Så står vi till randen inför ett nytt år… igen… det går fort. Och det går långsamt. Det händer en del på 365 dagar och ibland är det svårt att hänga med. Trump har blivit president i USA, Sverige har fått 10 miljoner invånare, Brexit är beslutat, hungersnöd i Sydsudan och Somalia, Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm, IS har succesivt tappat makten och Irak har sagt att de är fritt från den terrororganisationen, kriget i Syrien har rullat vidare, Nordkorea hotar världsfreden påhejad av USAs president, världens största hackerattack har genomförts, vi har fått nya mynt och vi har hunnit med en IT-skandal, Anders Arborelius har blivit kardinal, #Metoo har skakat om västvärldens något, Finnland har firat 100 år av självständighet, Mariakyrkan har fyllt 40 år, Gummifabriken har inte blivit invigd men vi har fått elbussar, Storbränder i Portugal och USA, orkaner, jordbävningar… och en massa terroristattacker – bland annat i Kabul, dit vårt land inte har några bekymmer att skicka i väg åldersuppskrivna tonåringar – 90 döda och 463 skadade vid ett av de största attentaten i år – och ytterligare ett attentat för någon dag sedan, ett attentat som bevittnades av en av ungdomarna som för två månader sedan bodde är i Värnamo.

Det har hänt något annat också – något som vi ofta inte ser om vi inte söker efter det, något som vi alla sveps med i utan att egentligen alltid kunna stå tillbaka; Våra tankar och vår världsbild förändras.

Det senaste året har det varit obehagligt tydligt. Mitt i en blomstrande högkonjunktur har vårt land svepts med i samma destruktiva tankesunami som sveper från USA, Turkiet, Polen, Ungern… med många fler länder… en tanke om att vi måste bygga murar kring våra länder, att globalismen är farlig. Man skapar ett tydligt vi och ett tydligt dom: Vi svenskar, dom invandrare. Vi högkultur, dom knappt skolgång. Vi logiskt sanna, dom religiöst indoktrinerade.

Våra rikspolitiker verkar för stunden tävla i att förespråka en så inhumanitär flyktingpolitik man bara kan, och man försöker vända kappan efter en vind man tror drar genom folkmassan. Orden har ändrat valör – och det är inte för inte som man kan dra paralleller till Orwells 1984 och språkministeriet.

Det är som om det drar en slags rädsla genom världen – och vi sveps med i den, sveps med i något vi tycker verka logik och sunt förnuft – men inte är något annat än kallnande hjärtan.

Herodes som vi hörde om i evangelieläsningen är en spännande och ständigt aktuell figur i den här världen. Han är nämligen en person som personifierar vad rädsla kan göra med oss som individer och som folk.

Herodes var kung, tillsatt av de ockuperande romarna. Herodes var aldrig riktigt erkänd av folket eftersom han tillhörde fel släktgren och dessutom allierat sig med fienden Rom. Han kände sig ensam och hotad och gjorde allt för att behålla sin makt.

Nu berättades det för honom att det kommit en annan kung i landet, judarnas kung. Inte undra på att han drog öronen till sig. Tänk om denna nya kung skulle ta över, hota hans position!

När en människa känner sig hotad, osäker, rädd – då händer något inom henne. Hon bygger försvarsmurar kring sig. Hon beväpnar sig. Hennes hjärta kallnar för alla som vill komma nära.

För Herodes blev detta tydligt. Det berättas om honom att han dödade både vänner och släktingar, han lät utföra raider genom landet där människor mördades av politiska skäl. I Matteusevangeliet utför Herodes mord på alla gossar i Betlehem – bara för att han var rädd. Samma rädsla dödar människor i dag. Se alla politiska strider som pågår i världen. Hungersnöden i Sydsudan och Somalia är också politiskt betingad – än dör många barn på grund av vår rädsla och vårt byggande av murar, av s.k. politisk logik, d.v.s. kalla, döende hjärtan.

Det är till denna rädda värld som Jesus föds – Gud kommer till oss som människa så att vi skall kunna se och greppa det ogreppbara. Ett av Jesu mest återkommande ord är: Var inte rädda. Han vet nämligen vad rädslan gör med oss – det är därför han varnar oss för den – och erbjuder en väg bort från den.

Som svar på vår rädsla visar Jesus på Guds rike. Det är i det riket han är kung, d.v.s. den som beskyddar och leder. Guds rike finns inte till på så sätt att vi kan ta på det – det finns istället inom oss, mitt ibland oss. Jesus säger att där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem – där är det. Detta Guds rike erbjuder ett sätt att leva där rädslan inte längre har makt över oss – ett rike där våra hjärtan inte behöver kallna av egocentricitet och där våra hjärnor inte behöver förlamas av pragmatismens kortsiktiga logik. Det är ett rike där rättfärdigheten skall vara ledstjärna och inte opinionens tillfälliga vindar, ett rike där det levande hjärtat står i centrum eftersom man i hjärtat vet vad det är som i slutändan betyder något. I Guds rike finns inga nationsgränder, inga murar mellan människor, ingen kultur som står över någon annan, ingen människa som är mindre viktig än någon annan. Det är ett rike där vi vet att den minste skall bli den störste och den siste den förste. Därför övar vi oss att i det riket se på varandra på ett annat sätt än resten av världen gör.

Jesu rike var inget rike som i det yttre hotade Herodes men ett rike som hade gett honom ett annat livsperspektiv så att han hade kunnat förvandlas från rädsla till människa. Tänk vad världen hade sett annorlunda ut om alla ”herodesar” hade förvandlats från rädsla till människor. Det går faktiskt - om vi låter oss förvandlas av Guds kärlek.

I Johannesbrevet står det: Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss.

Jag tror historiens dom över oss och vår rädsla och flyktigpolitik 2017 kommer att vara hård. Just nu arbetar våra myndigheter för fullt med att få ut så många afganska flyktingpojkar så fort som möjligt. Med ovetenskapliga metoder skrivs de upp i ålder; ett år, ett halvår, några månader, allt för att de skall kunna skickas tillbaka till Kabul. Där i Kabul kan alla som är över 18 år överleva, säger man. En hel del av dem vi skickar tillbaka kan vi inte garantera att de är över 18 år. När de kommer tillbaka är de stigmatiserade av familjer eller samhälle och har mycket svårt att komma in i samhället. Många har inga relationer alls i Kabul eftersom de inte ens varit i Afghanistan. Det är något som inte stämmer i vår flyktingpolitik. Den styrs inte av sunt förnuft utan av rädsla. Jag är rädd att den rädslan kommer att döma oss hårt i framtiden, liksom den dömer Herodes och alla hans anhängare genom alla tider.

2018 är ett år då vi kan välja en annan väg. Vi kan – om vi vågar.

Ett gott slut 2017 – och välsignelse och mod över 2018…önskar jag oss alla! • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post192

Julnatten 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Thu, December 28, 2017 10:04:37

Predikan

Julnatten 2017, årg. 1

Pär-Magnus Möller

Som avslutning på den här gudstjänsten kommer vi bära ut Jesusbarnet i procession och vi alla får följa med ut till krubban utanför kyrkan. Där ute lägger vi ner barnet, sjunger stilla natt och önskar varandra god jul… sedan får vi gå hem och lägga oss så att den heliga familjen också får vila lite i ro där ute vid torget.

Den där julkrubban får mig att tänka på berättelsen om stölden av Jesusbarnet i den engelska pojkskolan. Man hade haft visning av krubban, berättat om alla figurerna och vad de gjort, visat på stjärnan över stallet och änglarna som sjöng för herdarna i natten. När allt var över och pojkarna var borta upptäckte rektorn att något saknades i krubban. Jesubarnet var inte där. Han förstod att någon av pojkarna hade stulit den lilla dockan och han blev rosenrasande – vilket hädiskt handlande!

Genast kallade han samman hela skolan i aulan. Med stäng blick tittade han ut över pojkhuvudena:

– Någon, sa han med hög, indignerad och sträng röst, - någon har tagit med sig Jesus ut från kyrkan!

Plötsligt stannade han upp… det var liksom han hörde sina egna ord: någon har tagit med sig Jesus ut ur kyrkan…

Men… var inte det bra… någon hade tagit med sig Jesus hem, burit honom med sig…

Förstummad såg han ut över skaran av pojkar – på tredje raden reste sig en pojke skamset och sa: förlåt, det var jag, vi skoljade bara!

- Kom fram, sa rektorn och pojken travade fram.

- Det här är inget skoj, sa rektorn, det du gjort är alldeles riktigt. När man varit i kyrkan skall man alltid bära med sig Jesus hem, eller till sina vänner, eller sina grannar, eller sina ovänner. Det är därför vi går i kyrkan för att vi skall bära med oss Jesus hem. – men den lilla docka låter du vara… den skall ligga där i krubban som en påminnelse om vem Jesus är: Gud som blivit människa för att möta oss var och en – Gud som blivit så liten att vi kan bära honom i våra hjärtan vart vi än går.

Så… när vi går hem i kväll skall vi bära med oss Jesus – Guds kärlek – i våra hjärtan. Men Jesusdockan låter ni vara, den skall ligga där ute som en påminnelse för hela Värnamo att Jesus är här, mitt ibland oss, som den minste av oss, för att betjäna oss var och en med Guds aldrig sinande kärlek. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post191

Julafton/4 advent 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Thu, December 28, 2017 10:02:47

Predikan

Julbön (4 advent) 2017, årg. 1

Psalmer: 737, 645, 116. Pär-Magnus Möller

­­­­­­­­­­­­­Vi behöver Gud. Vi har länge levt i någon slags pubertal tid då vi tänkt att vi skall frigöra oss från Gud, vi skall stå på egna ben, religiöst hokus pokus skall inte hindra vår utveckling som självständiga individer och som människosläkte – hela upplysningstiden har varit som en sådan gudsrevolutionär tid. Och det har varit gott och kanske nödvändigt. Det finns mycket underligheter i människors religiösa föreställningar som måste mogna bort, frigöras ifrån, dö bort – för att vi skall leva nära själva källan, själva livet, själva Gud. Ad fontes, var ju ett av Luthers ledord i sin reformation, tillbaka till källorna, bort från feltolkningar och mänskliga tillkortakommande – tillbaka till det rena evangeliet, till Gud.

Vi behöver Gud i denna tid – vi behöver återupptäcka honom som folk. En massa nya erfarenheter av Gud pockar på från alla världens håll – och den svagt religiöst likgiltige svensken vaknar plötsligt upp till en kakafoni om olika syn på vem Gud är – och många blir väldigt förvirrade. Det talas om Muharran, Ramadan och Chanukka och många andra religiösa högtider och många svenskar får upp ögonen för att vi också har en massa religiösa högtider… som vi kanske vet namnet på men inte vet vad de innehåller… skärtorsdag, askonsdag, pingst… vad handlar de om? De flesta har glömt.

I djupet av alla religioner ligger en berättelse om livet – en berättelse om vad livets grund är för något. Många religiösa berättelser utgår från någon vis man (nästan alltid en man) som gör en upptäckt i sitt liv och förändrar det. Han har ofta fått någon slags befallning av Gud om hur han skall leda en folkgrupp – ofta genom en lag och en livsstil. Därpå finns det en massa berättelser om eller skrifter av denna man som man sedan tolkar och försöker skapa en religion av.

Det finns traditioner inom den kristna tron som förhåller sig just så till Jesus också – det är ett lätt sätt att förhålla sig till tron, men jag tror inte det är ett bra sätt att tänka om Jesus.

Jesus är på något sätt annorlunda än många av alla dessa heliga män som skapar religioner. Jesus bröt med hela det traditionella tänkandet kring vad religion var. Han kritiserade de laglärda som använde Guds ord för att binda människor i dåligt samvete, han kritiserade hela den väldiga tempelkulten för att den bara var tomma ord, han kritiserade alla som försökte göra profit av människors tro och han vände den gamla bilden av Gud upp och ner… totalt.

Det är det vi firar denna helg som kommer – en Gud som ställer allt upp och ner.

Den Gud vi lär känna genom Jesus möter oss långt bortom maktens boningar. Det berättas om några dagar om män från fjärran länder som skulle besöka den nyfödde kungen och gjorde som man brukar göra – gå till slottet för att leta efter kungligheter. Men han fanns inte där. Han fanns bland dem som vi säger inte får plats i våra välbonade salonger; flyktingarna, missbrukarna, alla utanförsatta minoritetsgrupper – bland alla de som inte får plats - där fanns han i ett stall bland djuren. De första som besökte honom var inte statsmän och celebriteter utan några namnlösa hedrar som fick änglabesök.

Samtidigt var han ingen revolutionär som i största allmänhet ville omkullstörta samhället och riva alla samhällsstrukturer. Det var inte hans fokus – för han visste att skall man göra riktigt revolution fungerar inte vapen och störtade maktapparater. Den revolution han var ute efter var betydligt, betydligt mer grundläggande. Den handlade om förvandlade hjärtan och öppnade ögon, om utsträckta händer och att öva sig att ha fokus utanför sig själv – på medmänniskan.

Det han kommer att förvandla är alltså inte alla andra utan dig. För det är med dig det börjar.

Det blir inte fred i världen om det inte börjar med dig. Vi kan inte stoppa kommande naturkatastrofer om det inte börjar med dig. Vi kan inte skapa en humanitär flyktingpolitik om det inte börjar med dig, vi kan inte bygga ett gott samhälle om det inte börjar med dig. Så enkelt är det. Vi må krumbukta oss inför den kunskapen, men i slutändan är det så enkelt – hur har du annars tänkt att det skulle gå till?

Jesus har kommit för att rusta dig inför ditt uppdrag i världen – han kommer som din tjänare. Gud föds som din tjänare. Han vet att du inte är perfekt, han vet att du sitter fast i ditt egocentiska skådande, han vet att du ibland hatar och ljuger, förtalar och stjäl – han vet allt detta – därför kommer han med förlåtelse: Jag offrar mitt liv för att du skall förstå hur viktig du är för mig, säger han. Tjäna du din mänsklighet på samma sätt – förlåt, upprätta, ge nya chanser, ge åt den som ber dig, ge mer än den begär – så som jag ger dig – då skall du se hur världen förvandlas. Hur revolutionen tar fart. Hur Guds rike börjar bli synligt i världen.

Vi behöver Gud för att denna förvandling skall ske – men vi behöver inte en Gud som håller oss tillbaka i allmän konservatism, morallära, i lagar och förordningar – ingen religion som diktateras av visa män med begränsade kunskaper om livet – vi behöver en Gud som delar våra liv, som lider med oss, som förlåter oss, som ger mod och kraft att låta oss utveckas till den potential han har lagt i oss – en Gud som älskar oss i all vår kamp att bli lika honom – en Gud som vet vad det är att vara människa.

Och vi har det. Men Sveriges invånare har glömt det. Bakom kyrkans vita murar, bortom alla fördomar mot kyrkliga institutioner, bortom alla elriktade traditioner, rädsla och dumhet – finns det liv du längtar efter – finns den Gud du i hjärtat söker. han är nära – bara i vårt land har vi tusen års erfarenhet av honom. Han är grunden för mycket av det vi kallar gott i vårt samhälle.

Vi har i vår kristna tradition något att komma med som gör världen rik. Men det är du och jag som måste upptäcka det och leva det – vi är genom dopet kallade att göra den resan, att leva så att vi upptäcker mer om med av den gud som kommer till oss som medmänniska – så att vi skall förvandlas till dem han skapat oss att vara: ljus i en värld av mörker, hopp i en värld av hopplöshet, kärlek i en värld som närs av hat, själviskhet och girighet.

Vi behöver Gud – han är här – inte långt borta från någon enda av oss. Ha knackar på och vill födas i ditt hjärta. Har du plats… eller förvisar du bort honom? Valet är ditt – ditt ansvar – ditt liv – han väntar tills du är redo till ditt livs äventyr. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post190

3 advent 2017, årg 1

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sun, December 17, 2017 16:36:50

Predikan

3 advent 2017, årg. 1

Psalmer: 107:4-5, 697:6, 103:3-6, 423, 111 Pär-Magnus Möller

***

Är du den som skall komma, frågade Johannes Jesus, eller skall vi vänta på någon annan?


Johannes var tydligen tveksam. Jesus hade kanske inte varit som Johannes hade förväntat sig ... Guds rike var inte som han trodde.

Jo, Johannes trodde på Guds rike, att det skulle komma i härlighet och makt, att romarna skulle kastas ut ur landet och Israel återigen blir fritt från ockupationsmakten. Men saker och ting blev inte som Johannes hade tänkt. Guds rike manifesterades inte som han hade föreställt sig. Istället hamnade Johannes i fängelse för att han hade utfört Guds uppdrag. Och Jesus... än hade han inte samlat några rebelliska skaror mer än tolv unga smått förvirrade män... Jesus hade bara undervisat, talat om helande, förlåtelse, upprättelse på ett mer individuellt plan. Var Jesus verkligen Messias, den som var utlovad av Gud att befria folket… eller hade Johannes missförstått så att han skulle vänta på någon annan? Jo, han hade hört vad Jesus gjorde… men var det verkligen vad Gud hade tänkt?

Det var mer förvirring i görningen. Allt folket som hade följt Johannes ut i öknen, de var också förvirrade. Johannes var ju så stor i orden, talade så mäktigt om Gud, om omvändelse, om ett rättfärdigt liv. Han om någon borde ju vara beskyddad av Gud. Det var säkert därför ingen gjort Johannes något ont tidigare, för Johannes var vass och provocerande - och stryk ville nog många ge honom. Men nu visade det sig att den värdsliga makten, i form av Herodes, var mäktigare än Guds profet… om Johannes nu var en profet... eller vad han nu var för något ynkligt. Var Johannes också ”fake News”? Vad skulle folket tänka?

När Jesus tar till orda talar han både till Johannes och folket: Vad förväntade ni er egentligen av Guds rike. Vad tänkte ni om det? Ni tänkte väl inte att det var som ett strå som vajar för vinden, ni förväntade er mer!

Hade ni tänkt en kändisshow i största allmänhet så hade ni inte begett er ut i öknen, då ni kunde satt på TVn eller besökt en stor gala, men det var inte det ni letade efter... ni sökte en profet, ett Guds tilltal. Ni längtade efter någon som kunde visa Guds rike.

Och det var faktiskt det ni fick, fastän ni ännu inte förstått det. Problemet är att ni förväntade er fel saker av Guds rike ni hade fel bild av det, både Johannes och ni andra. Ni hade fel bild av vad Guds rike var, fel bild av vad det rike som gamla testamentet talar om skulle innebära – fel bild av Messias.

Ja, vad tänker vi om Guds rike, det som vi i våra liv skall bana väg för. Vad är vår bild av det? Det är en jätteviktig fråga eftersom det ofta fungerar som så att vi förhåller oss till saker som vi föreställer oss dem. Vi blir glada och besvikna på saker och ting utifrån vilken bild vi har av dem och vad vi kan förvänta av dem. Varken Johannes eller folket verkade förstå att det var Guds rike som var i görningen ... de hade en felaktig bild av det, en missriktad längtan – därför såg de inte.

Johannes satt i sitt fängelse och väntande på sitt dödsstraff... vad hade det med Guds rike att göra? Det fanns väl ingen härlighet i det! Ett antal besvikna Johanneslärjungar lär ha vandrat från fängelser efter avrättningen av deras mästare och undrat vad de egentligen lagt ner engagemang och glädje i. En looser!

Folket i stort visar också sin besvikelse några månader senare när Jesus ställs inför domstolen och alla de som tidigare ropat hosianna nu ropar korsfäst. Guds rike var inte vad de förväntade sig – en djup besvikelse ligger gömd bakom ropen.

Vad har då vi som är här för bild av Guds rike i denna värld? Egentligen är Jesus väldigt tydlig i sin undervisning - men vi ser det inte eftersom vi ibland hamnat under historiens månghundraåriga dammlager. Se bara vilka det är som Jesus lyfter fram i texten som Guds rikes mottagare: blinda, lama, spetälska, döva, döda och fattiga. Alla dem de som ingen räknade med. Just det; de som ingen räknade med!

Där Guds rike gick fram där förvandlades dessa sidosatta människors levnadsvillkor ... ja, till och med de som räknades bland de mest förtappade, de som lika gärna kunde vara döda, de fick nytt hopp och nytt liv. I dag kunde vi lägga till alla andra utanförgrupper vi har i samhället; invandrare, sexuella minoriteter, utmobbade kändisar, arbetslösa, psykiskt sjuka. Det Jesus säger är att där vi ser att dessa grupper upprättas och får nytt liv, där är källan till Guds rike. Där finns liv, nåd, hopp – där finns Guds rike – det ni längtar efter.

Skall vi leta efter Guds rike skall vi göra det just där bland de utanförsatta. Jesus ger ju andra tydliga exempel på det när han säger: jag var i fängelse och ni besökte mig, jag var hungrig och ni gav mig att äta...

När vi skall bereda väg för Jesus in i denna värld skall vi göra det genom upprättelsen av de utanförsatta. Det finns ingen annan väg.

Guds rike utgår alltså inte från religiösa riter, inte från extatiska upplevelser, inte från uppbyggande undervisning eller dogmatiska konstruktioner. Guds rike utgår från upprättandet av de utanförsatta. Det är därför Jakob skriver att den som inte älskar sin broder som han kan se, kan inte älska Gud som han inte kan se… och … Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.

Kristen tro handlar alltså om gärningar – gärningar som utgår från tro, d.v.s. från det att vi känt igen Jesus i vår nästa… alltså i vår medmänniska. Gud är där, i vår medmänniska – om vi inte finner honom där finner vi honom ingenstans.

Mission är i första hand därför inte ord, inte gudstjänst, inte gemenskap, inte församlingsorganisation, inte undervisning, inte bön, inte nattvard, inte bibel… utan den hand som hjälper den fallne att resa sig, den blick som upprättar den förnedrade, den famn som välkomnar den utanförsatte. Sedan kommer allt det andra.

Jesus avslutar dagens evangelietext med att tala om att Johannes är den störste: ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes Döparen… Han fullbordade de gammaltestamentliga profeternas långa rad, han förkunnade Guds rike och gjorde allt han förmådde för att det skulle få plats i människors hjärtan- Ändå förstod han det inte när han väl hade det framför ögonen.

Men de som upprättats såg vad det handlade om: En blindfödd man vittnade för de laglärde som anklagade Jesus för att vara en syndare. Han svarade:… "Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se." De snäste de av honom och sade… Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte." Han svarade: "Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon.

Guds församling består av sådana som blivit förvandlade på ett eller annat sätt genom Guds kärleksgärningar, det kan vara av honom direkt eller av oss som är hans lärjungar och själva blivit förvandlade. Vi är större än Johannes eftersom vi har sett Guds rike verksamt i dem som vi fått vara med och upprätta.

Vi kanske inte förstår vilka gärningar vår tro har lett oss till – och en dag skall vi fråga Jesus: när såg vi dig hungrig, i fängelse eller hemlös… och Jesus skall svara: det ni gjort mot någon av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig: ”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. ”

Och där i evighetens boningar möter vi Johannes. Han som var så nära Gud – en riktig gudsman här på jorden - och han kommer att be oss berätta, gång på gång, om hur det är att se Guds rike i sin nästa. Han kommer att skratta år sin egen blindhet och hårdhet – och tillsammans få vi glädjas med hela Guds upprättade mänsklighet – i himmelen – i evighet.

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post189

Domssöndagen 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Mon, November 27, 2017 11:05:53
Predikan

Domsöndagen 2017, årg. 3

Psalmer: 318, 666, 315, 323, 321, 490. Pär-Magnus Möller

I dag påminner Jesus om att Guds nät kommer att dras genom världen. Hela den tillvaro som vi känner kommer att delas i två riken. Vad handlar det egentligen om? Det är en underlig bild Jesus ger oss idag – ett fiskenät som dras genom världen och drar upp både bra och dålig fisk – den bra fisken läggs i en hög och den andra kastas bort. Jag tänker: som om det skulle göra någon skillnad för fisken, de är ju redan döda – men så skall man nog inte tänka – det är farligt att dra bilderna för långt. Även om jag tror Jesus gav bilden med lite humor i grunden är det ett allvarligt tema han ger oss i dag.

Den dag kommer då denna världens ondska skall få sitt straff. Gud är inte likgiltig och overksam när det gäller ondskan, även om vi ibland kan tycka det när vi ser en värld som lider och plågas. Gud låter visserligen det onda hållas, men bara för en tid, bara till den dag då Jesus kommer åter. Den dagen skall det onda, det falska, själva lögnen och lögnens fader kastas i lögnens rike, helvetet, medan Guds barn skall få se sin broder Jesus ansikte mot ansikte och få vila i sin längtande Faders blick för evigt.

Vad är egentligen helvetet för något? Är det eld och svavel och röda djävlar som sticks med eldgafflar? Nja! Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att helvetet är den plats där den onde får styra och sätta upp reglerna. I helvetet finns ingen nåd, där får var och en leva med konsekvenserna av sitt handlande. I helvetet finns den absoluta rättvisan, sade någon – och det är bra uttryckt – för där får hatet leva med sina egna konsekvenser alldeles rättvist, lögnen med sina, otroheten med sina osv. Det är verkligen ett fruktansvärt ställe utan förskoning, förlåtelse och nåd – ett verkligt helvete. Helvetet är inte ett straff utan snarare en konsekvens av att man inte vill leva av nåd – inte vill leva i kärlekens rike.

Ibland kan vi smaka detta helvete i våra liv. Vi smakar det i bitterheten, i avundsjukan, i oförsonligheten, i kärlekslösheten. Därför vet vi vet vad det är och vi vill inte ha det.

C.S. Lewis gav en god bild av himmelen och helvetet. Helvetet, sade han, är ett stort rum med stora grötfat. Vid varje fat sitter ett antal människor. I sin hand har de en träslev, men den är så lång så att när de håller i skaftet räcker själva skeden långt förbi munnen. Så sitter de där nära maten men får den inte i sig.

Himmelen är ett likadant rum, samma matskålar, samma skedar. Det är bara det att i himmelen matar man varandra – och till det passar skedarna utmärkt.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen som hamnar i helvetet kommer att vara särskilt förvånad över det.

Det var det om helvetet – men nu till det stora och underbara i att det finns en annan väg att gå än den som leder till lögnens rike – det finns en väg att gå till himmelens glädje, en väg som slutar med den stora lovsången.

Om vi börjar med att titta på vem som har möjlighet att komma in i himmelen så säger Jesus att det är de rättfärdiga som äger den möjligheten. Det står inte att det är de goda som skall komma in i himmelen utan de rättfärdiga. Det är en viktig och bra skillnad.

I dag när man talar med folk så är det många som tänker att man har liksom rätt till himmelen, man har rätt till Guds kärlek osv, bara man varit lite vardagligt hygglig. Men så är det i det teologiska tänkandet inte. Vi har inte rätt till något av Gud. All rätt är förverkad. Men, säger någon, är vi inte Guds barn? Jo, vi var det tills vi förverkade också den rätten. Vi har ju så många gånger i våra liv sagt nej till vår Far genom att ignorerar honom, gå andra vägar än de han kallat oss, ljugit, stulit, tänkt onda tankar – ja, ni vet vad vi alla är fulla av. Vi är som sonen i liknelsen om den förlorade sonen, som tagit ut vårt arv och förslösat det. Vi har inte längre rätt att med automatik kalla oss Guds barn.

Men vi har en älskande Gud till far, en som längtar efter oss av hela sitt hjärta – han vill inget hellre än att förlåta oss, han vill gång på gång upprätta vår relation och gemenskap. Det är den kärleken han visar på korset.

Gud tillåter oss att leva i en bruten relation med honom – men han lider av det – det lidandet ser vi också på korset. Trots kärleken och trots lidandet tränger han sig inte på – han erbjuder oss istället att börja om. Han erbjuder en väg genom dopet där vi med Jesus får dö och uppstå som nya människor. Han erbjuder en väg tillsammans med honom i bibelläsning och i bön och i nattvard.

När jag tvivlar på att jag får kalla Gud för min far är nattvarden det ljuvligaste stället på jorden. Därför firar jag gärna nattvard, denna måltid är liksom livet med Jesus i koncentrat:

*Var gång vi firar nattvard får jag ta emot det helande liv Jesus skänker mig genom sin kropp och sitt blod.

*Var gång jag firar nattvarden ropar Jesus in i min mörka ensamhet att han vill dela mitt liv och bli mitt ljus

*Varje gång jag firar nattvarden får jag erfara honom som en dag skall komma på himmelens skyar och jag får ta emot honom redan här och nu.

*Varje gång jag firar nattvarden får jag smaka den himmelska måltiden som fyller mig med det himmelshopp som får mig att uthärda också det största mörker här på jorden.

Det enda krav som ställs på oss som vill gå fram till nattvardsbordet är att vi vill låta Gud försona oss och hela oss. Den som är värdig och ren har inte vid nattvardsbordet att göra – men den som på något sätt är slagen av livet och längtar på det allra minsta sätt efter att få börja om från början igen får ta emot allt Jesus gjort i brödet och vinet som är hans kropp och blod.

Det finns alltså en väg att låta försona sig med Gud och så på nytt få kalla honom Abba, fader. Vägen hem till den älskande fadern är att följa Jesus i sitt liv – han leder oss hem till fadernshuset. Att vandra den vägen är att i kärlek tjäna den mänsklighet Gud älskar och att var gång jag misslyckas med detta uppsåt komma till korset och be om förlåtelse – och så börja om igen.

Den dag då Guds nät dras genom världen och han sorterar oss i två högar kommer de som velat leva nära Jesus hamna i den ena högen och de som inte velat ta emot Guds gåvor i den andra. I båda högarna finns onda människor och goda människor. Skillnaden är om de velat ha Gud som far eller inte.

Luther lär ha sagt att om han vaknade upp en dag i himmelen skulle han bli förvånad över vilka han träffade där – och framförallt hade han varit förvånad att han själv var där! Jag tror därför att vi som utgångspunkt skall tänka att det kommer att bli trångt i himmelen. Helvetet är en marginell företeelse. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns.

Det är alltså en sorglig dag och en underbar dag. För Guds folk är det en jubeldag – den största genom hela skapelsen. Denna dag skall saker och ting äntligen bli som Gud avsett dem. Äntligen skall hans mänsklighet få frid och glädje. Äntligen skall krig och annat djävulskap för evigt vara borta. Äntligen skall hans mänsklighet få slippa leva bland lögner och gråa sanningar. Äntligen skall de slippa lidande, smärta, ensamhet, trötthet, livsleda och allt annat ont som plågar oss. Äntligen skall vi få vara dem som Gud en gång avsett oss att vara. Och som det så vackert står skrivet: Himmelens port skall öppnas och den nya staden Jerusalem skall få bli deras hem för evigt.

Låt oss be:

Jesus tack för att vi i våra hjärtan får bära hoppet om himmelen. Tack för att vi genom Jesus får kallas dina barn. Tack för att du är med oss och leder oss genom din Ande. Gör oss uthålliga. Hjälp oss att tjäna och älska varandra. Hjälp oss att stå emot rädslan när den sista tiden kommer. Hjälp oss som individer och som församling utföra ditt uppdrag: att leda människor till dig som är Vägen, Sanningen och Livet.

Gör oss redo och kom snart – Herre Jesus!

Amen. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post188

Retreat inför advent: Nära - 2017

RetreatPosted by Pär-Magnus Möller Mon, November 27, 2017 11:02:38


Här kommer meditationerna till Retreaten "Nära", domssöndagshelgen 2017 - på Hjelmserydsstiftelsen... • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post187

19 e trefaldighet

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Mon, October 23, 2017 08:00:24

Predikan

19 e tref 2017, årg. 3

Psalmer: 40, 10, 53, 399, 713. Pär-Magnus Möller

Det finns en religiös sjuka som jag inte kan sätta namn på eftersom den är så generellt förekommande i alla kyrkliga och religiösa traditioner, men vars symptom är att man vill äga och styra Gud. När man pratar om syndafallet tror jag att det är djupast detta fenomen man försöker fånga; vi vill äga Gud så att han gör vad vi vill.

Det finns många sätt att försöka äga Gud, många sätt att vilja sitta på Guds tron – därför försöker vi ibland manipulera Gud genom bönen, genom att visa oss duktiga, genom att likt president Trump förneka att vi på något sätt skulle kunna göra något som är fel eller olämpligt. Allt är konsekvenser av en och samma skada.

I dag möter vi några skriftlärda som ger ett exempel på att försöka äga Gud. De sitter lite bredvid i ett hörn och studerar ett skeende som de är lite skeptiska till – kan ni se dem? Det hade samlats en stor mängd människor till och med utan för huset där Jesus bodde. Det var trångt: bara detta faktum irriterade dem säkert; vad hade Jesus egentligen för religiösa maktanspråk som hotade de skriftlärda? – man kan förstå deras oro. Tydligen kunde de skriftlärda inte höra att Jesus på något sätt undervisa fel – det var ju säkert också irriterande. Kanske var han utmanande och var lite besvärande, men de hittade inget att anklaga honom för.

Så händer det att de fyra männen bär fram en lam person. De lyckas inte ta sig fram genom folkhopen, men de lyckas ta sig upp på taket och där börjar de gräva sig igenom tills det blev en öppning stor nog att fira ner den lame genom.

Jag kan tänka att Jesus stått en stund och sett vad som skedde – om någon här hade börjat bryta upp takteglet och ta bort plankorna i kyrktaket hade vi nog alla haft blickarna riktade mot den händelsen och inte mot mig som talar. Alla undrade nog vad som var på gång. Jesus måste ha förundrats över de fyra männens iver och tro. De fyra männen hade onekligen förstått allt det han försökte få lyssnarna att begripa.

När den lame personen ligger där framför Jesus vill Jesus liksom sammanfatta all sin undervisning genom en mycket mäktig formulering: Mitt barn, dina synder är dig förlåtna!

Nu blev det plötsligt fart på de skriftlärda. Nu hade Jesus, enligt de skriftlärda, gått för långt – nu hade de äntligen något att anklaga honom för – äntligen! De ställer därför en mycket klurig fråga till Jesus: Vem kan förlåta synder utom Gud?

Om Jesus svarar: Ingen. på den frågan, vilket är det rätta svaret – så skulle de kunna se till att Jesus dödades för hädelse, för att utge sig för att vara Gud. Om han inte svarar Gud skulle de kunna hävda samma sak. Nu hade de Jesus i sitt nät!

Värt att konstatera är att den lame ännu inte visat tecken på förbättrande – just nu handlade allt istället om vem som skulle bestämma hur Gud skulle handla eller inte. De skriftlärda hade ägnat otaliga timmar och år att studera det vi kallar det gamla testamentet, de hade diskuterat teologi och kunde med precision utmanövrera varje amatör på den teologiska arenan. De var säkert mycket kunniga och denna kunskap gjorde att de trodde de ägde Gud och kunde styra hans vilja…

… och det är här det bli så intressant. vi kanske inte ser det först – men det Jesus gör är att han anger en helt ny ingång i hur man skall tolka Guds vilja eller inte. Han säger i de kommande handlingarna ungefär som så: Er kunskap är säkert god och nyttig, jag förstår att ni älskar skriften och har för avsikt att söka Gud – men den väg ni valt i ert sökande har gjort er blinda. Ni ser inte att den skriften talar om är Messias – och Messias rike gestaltas i upprättade människor, helade människor, människor med älskande hjärtan. Ni ser inte att bokstaven har lett er fel, den har inte öppnat era ögon utan slutit dem. Rakt framför era ögon sker Guds rike – men ni ser det inte eftersom det är ett rike som verkar långt utanför er maktsfär. Det är ett rike som omfattar alla människor, alla människor som söker Gud och kommer till mig. Det är era hjärtan som är slutna och kalla, så kalla att ni inte vill veta av Guds rike ens om det uppenbaras rakt framför era ögon.

Istället för att gå i fällan och låta sig bli dömd av de skriftlärdas illvilja gör Jesus något väldigt mäktigt: I en enda handling låter han oss, och alla som var på plats förstå att detta med att förlåta synder inte handlade om att fixa till en eller två feltighet jag begått genom att be om förlåtelse och offra en duva – nej, förlåtelsen är insatt i ett större sammanhang – i hela skapelsens helande.

Förlåtelsen som Gud ger är ytterst inte något som handlar om att tillfredsställa en vredgad Gud, eller en Gud som känner sig illa behandlad, eller ens återställandet av en bruten osynlig rättsordning i skapelsen. Nej att Gud vill ge oss förlåtelse handlar om att han vill att vi skall bli helade. Syndernas förlåtelse handlar om att bryta den ondes makt över våra liv. Därför säger Jesus, för att förtydliga vad syndernas förlåtelse är: Stig upp, ta din bädd och gå hem.”

Och inför allas åsyn reste sig mannen. Alla kunde plötsligt se att det som egentligen sker när vi får förlåtelse är att vi helas – det handlar inte om tillfixandet av moraliska felsteg – det handlar om helande.

Av det kan vi lära oss att när vi börjar vår gudstjänst med att bekänna våra synder så gör vi det inte för att Gud är arg på oss, eller för att vi bör ha dåligt samvete eftersom vi inte levt klanderfritt – det handlar inte om att fixa till moraliska felsteg – det handlar om att vi längtar efter att bli helade i en trasig värld.

Ni kanske inte tänker på det, men efter syndabekännelsen och förlåtelseorden brukar vi sjunga: Herre förbarma dig över oss. Kyrie Eleison. Jag tycker det är så vackert eftersom det är de ord som många lama, lytta, sjuka och socialt utstötta människor i bildberättelserna ropade efter Jesus – och han såg dem och helade dem. På samma sätt sitter vi i våra kyrkbänkar och ropar efter Jesus – och vi vet att han hör och ser oss – han talar till oss genom sitt ord och han ger sitt liv till oss i nattvardens bröd och vin. Han säger till var och en av oss – ta din sjukbädd, res dig upp och går hem i frid! Alltså handlar evangeliet om oss i dag – om alla oss som är här och ropar: Kyrie eleison, Herre förbarma dig över oss.

Men varför kunde de skriftlära inte glädja sig över allt detta – det är ju något underbart som sker?

Det handlar än en gång om deras hjärtan, Jesus säger ju det: Hur kan ni tänka så i era hjärtan?

Svaret är att deras hjärtan inte var fyllda av längtan att finna Gud utan längtan efter att äga Gud. Det är en stor skillnad. Den som äger Gud vill gärna berätta för andra hur de skall leva så att Gud blir glad. De som vill äga Gud gläds inte åt andra människors befrielse och upprättelse eftersom upprättelsen gör människor självständiga och fria… och de som vill äga Gud och utöva hans makt kan inte längre styra över befriade människor.

Att tro sig äga Gud är en frestelse för alla oss som tycker om att läsa skriften och lära oss om teologins labyrinter, oss som tycker om att undervisa om trons liv… det är lätt att tro att man äger Guds vilja och på så vis tro att man fritt kan tala å Guds vägnar. Det gäller oss präster – men också ni som är kristna sedan många år tillbaka. Den stund då vi tror att vi vet allt vi behöver veta om Gud, den stund då vi tar oss friheten att lägga vår dom över andras erfarenhet av Gud – i den stunden börjar våra hjärtan att kallna – och sakta men obehagligt säkert fyllas av vårt högmod – oss själva – vårt behov av att äga Gud.

Den frihet Jesus kallar oss till är större än vad det religiösa tänkandet ofta medger. Det är därför Jesus gång på gång upprepar: Var inte rädda, var inte rädda.

Det är en underbar berättelse vi får i dag. vi kan hitta oss själva i den – vi finns i de skriftlärdas högmod, i folkmassans nyfikenhet, i de fyra männens trosiver, i den lames ofrivilliga sjukdom och lamhet. Och Jesus möter oss alla just där vi är: ett varningens ord till oss skriftlärda, ett utmanande tecken för oss längtande, en uppmuntran till oss trosvissa – och ett nytt liv till oss som inte har något annat att förtrösta på än människors välvilja och Guds trofasthet och kärlek. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post186

Tacksägelsedagen 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sun, October 08, 2017 23:04:22

Predikan

Tacksägelsedagen 2017, årg. 3

Psalmer: 5, 10, 261, 15, 702. Pär-Magnus Möller

_______________________________________________________________


Tacksägelsedagen, i alla dess krav på tacksamhet, kan för många upplevas provokativ. Låt mig försöka förklara: Den här dagen skall vi tacka för allt gott Gud ger. Ofta har det gestaltats genom att vi tackar för skörden, att vi får mat på bordet och det nödvändiga för att våra kroppar skall fungera. Det är gott att kunna tacka – det handlar inte om det. När man har en positiv inställning till livet och vad man får, blir livet lättare att leva både för en själva och för alla de som är runt omkring en. Men…

…Ingen kan förneka att livet är en förunderlig företeelse. Här vandrar vi, ett uråldrigt hopkok av kemikalier och mineraler och upplever en massa saker, tänker och tycker, råder och styr som om vi vore små gudar. Vi skapar fantastiska saker och alldeles, alldeles fruktansvärda saker. Vi älskar och hatar, föder liv och släcker liv. Hade livet varit en tavla på ett konstgalleri hade jag stått timvis och tittat in i den och försökt förstå... förstå alla de där omständigheterna, relationerna, tankarna ... men nu lever vi mitt i allt detta – och det är inte alltid så lätt.

Ingen av oss har valt livet, det har liksom kommit i vår väg, vi är drabbade av det. Allt möjligt kommer i livets väg; sjukdom, splittring, olyckor... det är faktiskt många människor som inte har så mycket att tacka för eller glädja sig åt i sitt liv... ganska många faktiskt... för dem kan denna dag bli provocerande... om vi inte tar emot den på rätt sätt.

Evangelietexten i dag handlar inte egentligen om glädje utan om frihet, om fred och frid, om evangelium och om Shalom.

Texten handlar om människor som sett att Gud förändrat deras liv; under hade skett, sjuka blev friska och de som levde i socialt utanförskap fick en plats i samhället. De hade sett upprättelsens Herre gå fram i deras liv och han hade visat på ett annat rike än de som de tidigare levde i, han hade visat på ett nytt perspektiv av Gud... de hade förstått Gud och livet på ett nytt sätt.

Tidigare handlade relationen med Gud om att leva efter lag och tradition för att relationen med Gud skulle vara hel. Det handlade också om den lilla nationen... Gud framstod mer eller mindre som en slags stamgud som bara hade omsorg om Israel, som såg alla andra som fiender – en ganska primitiv tanke om Gud. Denna Gud krävde rättfärdighet eller offer. Blodet flöt därför från templet under de stora försoningsfesterna – för vem kan leva rättfärdigt i sig själv. Det var helt enkelt en Gud att frukta – en hämndens Gud. Han talade visserligen om kärlek – men det var en kärlek som man var tvungen att förtjäna.

Ur denna lilla religiösa värld, ur denna smala historieskrivning, ur denna lilla judiska folkgrupp trädde Jesus fram. Han var Messias, den som skulle fullborda Guds verk och få folken att förstå vem Gud var… och han var helt annorlunda. Jesus satte fingret på all religiös falskhet, all egenrättfärdighet, allt högmod. Det visade sig att Gud var olika det folket hade föreställt sig; han älskade sitt folk, ja, inte bara det, han älskade ALLA människor. Jesus umgicks med de utstötta, med invandrare, men syndare, med socialt föraktade... han vände allt upp och ner i den lilla trånga världsbilden och i en lilla trånga synen på Gud. Jesus gav inte något för alla offren i templet som i århundraden burits fram, han gav inget för dem som tolkade lagen efter bokstaven och inte utifrån Guds kärlek. Han skrattade åt våra hierarkier och religiösa åthävor. Jesus såg bara till hjärtat och hjärtats handlingar. Jesus spred himmelrike omkring sig. Och de som ville följa honom fick smaka befrielse, frihet, de fick se livet på nytt sätt, de fick uppleva ett uns av den frid som kallad shalom och som är himmelriket.

De gammalfromma, de visa, de som uppbar religiös och värdslig makt reagerade naturligtvis negativt på Jesus ord och handlingar. Jesus hotade dem ju i grunden, han ignorerade totalt deras maktanspråk, vilket retade dem till vansinne. Men Jesus stod på sig, stod på sig intill döden på ett kors.

I dagens evangelietext möter vi några av de bokstavstrogna. De kunde inte glädja sig över den befrielse Jesus förkunnade och utförde. De ville tysta alla vittnena. De handlade säkert i helig iver, i nitälskan för det som de trodde var Guds vilja… ändå ledde deras nitälskan dem fel. Problemet var deras hjärtan – det var styrt av rädslan för Gud, av rädslan att göra fel, av rädslan att mista sitt maktanspråk, rädslan att plötsligt inte vara någon.

Också i dag kan vi avgöra om människor är fyllda av Guds Ande när de uttalar sig om bibelordet eller inte. Det avgörande är inte övertygelsen i de som de säger, inte ens logiken, fariséernas logik var oantastlig. Det avgörande ligger i vilka konsekvenser det får för medmänniskan; upprättar det henne eller fäller det henne... vilket hjärta ligger bakom uttalandet? Det är just här som Jesu kritik faller när han förhåller sig till och kritiserar de skriftlärda; predikar de utifrån hjärtat eller utifrån sitt egoistiska behov av att äga sanningen och människors religiösa gunst.

Det är till de kallhjärtade, de som är som de döda stenarna, som Jesus talar stränga ord. Han säger att om evangeliet, om befrielsen inte får förkunnas kommer ni hårdhjärtade vara dödare än stenarna. Stenarna har Gud makt över, men era hjärtan tillhör inte Gud. Så långt borta är ni från Guds sanning att det är lättare för Gud att låta stenarna tala än låta sanningen om Guds kärlek förkunnas från era läppar.

Det var säkert tufft för de lärda att höra Jesu kritik, men egentligen inte tuffare än att de behövde omvända sig och också de låta sina hjärtan förvandlas av evangeliets radikalitet och utgivande kärlek. De var bara tvungna att lämna sitt högmod, sin vilja att äga Gud, sin vilja att styra andra.

Jag tycker församlingen är en sådan underbar sak i denna värld... här är vi, kallade att in i all ofrihet och i allt mörker komma med upprättelse och liv. Fariseismens vilja att äga Gud kan vi alla drabbas av. Då får vi omvända våra hjärtan och på nytt öva oss att älska människor in i upprättelse och befrielse. Vi måste alltid börja med oss själva... vi skall älska varandra till upprättelse, tolka allt till det bästa, tysta förtal och fördomar, lyssna in varandra, dela varandras bördor, befria varandra från felaktiga samveten, gå in i varandras smärta och glädje... så som vi ofta gör… och när vi gör det uppstår shalom i denna värld... och en glädje som inga religiösa dysterkvistar något sin kan stoppa... om det handlar det heliga evangeliet i dag. Det är ett gott evangelium.
 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post185

Krönika i VN 2017 09 30

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sat, September 30, 2017 10:54:18

Krönika i VN sept. 2017 09 30

Det är underligt med världen och mänskligheten. Samtidigt som vetenskapen stormar fram med sina upptäckter och mänsklighetens samlade kunskap om stort och smått beräknas fördubblas vart femte år så frodas dumheten, ignoransen och trångsyntheten som aldrig förr. I världens sandlåda sitter just nu två världsledare och kastar okvädningsord på varandra mot allt bättre vetande. Det är just det: mot allt bättre vetande.

Mänskligheten sitter på en gigantisk kunskapsbas men det verkar inte som om hon bryr sig om den. Istället för att bygga ett samhälle på kunskap och förnuft bygger man det hellre på åsikter och känslor.

Åsikten att man tycker att invandrare ställer till det i samhället blir då mer värd än bevisbara fakta. En kvacksalvares åsikt om hur man botar en sjukdom blir mer värd än forskarnas kunskap. Vi har säkert alla varit med i samtal där konkreta fakta plötsligt reduceras till samma nivå som motpartens tillfälliga tyckande;

- ”Forskningen visar att vi måste sänka utsläppen av koldioxid!

- ”Jaha, det är din åsikt, själv har jag bevis på att ingen människa satt sin fot på månen!”

Många av de nationalistiska partier som får grogrund i Europa, nu senast Tyskland, bygger hela sin framgång just på åsikter. Ofta handlar det om åsikten att beprövade och erfarna politiker inte vet vad de talar om. Hellre lyssnar man till den vältalige extremisten, den som menar sig tala för alla som är missnöjda med livet, än på den som genom erfarenhet vet politikens spelregler. Vi ser ju ett stålande exempel på det i USA just nu.

I dessa tider - då varje dag tycks vara ett bottenrekord i politiskt oro och dumhet - behöver vi bli modiga. Därför uppmanar jag alla ni vettiga men lite rädda människor: Våga säga emot. Låt er röst bli hörd. Ni är majoritet. Var inte rädda för att stå för det goda, det rättfärdiga, för de åsikter som bygger ett samhälle för framtiden; ett samhälle där kärlek, öppenhet och förnuft får råda. Vi lever i en värld med de allra bästa förutsättningarna för mångas lyckliga liv... Vi får inte låta bli att bygga ett samhället bara för att vi är lite rädda att säga emot den vältaliga dumheten!

/ Pär-Magnus Möller

 • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post184

Insändare i VN

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, September 30, 2017 10:53:22

Svar på Jonny Hornbrinks insändare 2017-09-28

Jag kan inte erinra att jag någonsin förespråkat partipolitikens inblandning i kyrkovalet. Samtidigt är det lätt att konstatera att SD:s intentioner med kyrkovalet och partiets - inte så avlägsna - historia skiljer sig avsevärt från de etablerade partiernas. Medan de etablerade partierna sedan länge gjort upp med sina misstag och nu står på en annan tydlig ideologisk grund vad gäller människosyn och historieskrivning, så står SD dessvärre tydligt kvar i sin bruna historiska mylla. Den nationalistiska och segregerande ideologi som man för fram har sin grund i den människosyn som föddes fram under 20- 30-talet och som fick ödesdigra konsekvenser under nazismens dagar. Det är ju i grunden det man fortfarande tror och hävdar inom SD; att om bara kulturella svenskar bor i Sverige så blir allt bra och om kyrkan blir sverigedemokratisk kan hon vara symbolen som håller ihop nationen som en nationell andlig enhet. Det är här det blir absurt. Dessa tankar har inget som helst med kristen tro att göra. Det Jesus gör är att han förkunnar en helt annan världsordning än den som SD vill att Svenska kyrkan skall stå för.

Det Jesus förkunnar är en ordning då alla nationella gränser upphör och där alla gränser mellan män och kvinnor upplöses. Han talar om vikten av att se till den svage oavsett vilken nationalitet hen har. Jesus provocerade den nationalistiska samtiden genom att berätta om hur den barmhärtige samariern gjorde rätt medan den fromme juden som gick förbi den slagne gjorde fel. Han talar emot dem som hävdar att den lokala kulturen och traditionen är viktigare än barmhärtigheten mot invandraren, änkan och den fattige. Jag finner inget av detta i SDs partiprogam. Att istället tala om massinvandring och hotet från Islam befäster bara SDs försök till skrämselpropaganda och vilja att skapa ett VI och ett DOM – helt emot Jesu intention att försona alla människor med Gud och skapa ett enda stort VI.

Visst har kyrkan mycket mörker i sin historia, men det legitimerar inte att hon än en gång skall göra misstaget att låta sig köpas av nationalistiska idéer som har en annan agenda än evangeliet. Jag är därför glad över att SD trots allt fick ett ganska lågt röstetal i kyrkovalet.

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post183

10 e trefaldighet 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sun, August 20, 2017 13:24:54

Predikan

10 e tref 2017, årg. 3

Psalmer: 776, 10, 61, 393, 339 Pär-Magnus Möller

________________________________________________________________

Efter det vi kallar syndafallet, då livet liksom gick bort från Guds avsikt med tillvaron, finns det i mänskligheten en djup, djup skada som påverkar oss alla. Skadan är så djup att ingen av oss kommer undan den och det mesta i våra liv påverkas av den. Ja, den mesta av vår självsyn hämtar sin näring från denna djupa skada.

Det handlar om vårt grundläggande behov av att jämföra.

Så fort du kommer in i ett rum med andra människor börjar ju jämföra: Är jag rätt klädd, passar jag in i det här sammanhanget, var skall jag sätta mig för att vara rätt?

Om vi går in i ett rum utan människor men med en spegel börjar vi genast titta i den och tänka: Ser jag bra ut, vad skall andra säga om mig när de kommer in i rummet? Ständigt detta jämförande!

Det finns en övning som är ganska intressant att göra i en grupp. Var och en får en siffra på ryggen mellan 1 och 10. Man vet själv inte om siffran men de andra i leken skall förhålla sig till en som om man har det värde som siffran anger. Efter en stund vet var och en vilket nummer man bär på ryggen.

Så är det i alla sammanhang. Också här i rummet har vi graderat oss i olika siffror. Se dig omkring och fundera om det inte är så... Vilket nummer har du, vilket nummer har jag, vilket nummer har den som sitter vid din sida?

Detta är inget nytt problem. Jesus hade samma problem med sina lärjungar: Vem av oss är den störste, hörde han dem diskutera. Jag kan tänka att Jesus drog en djup trött suck innan han vände sig till dem. Han visste vad som pågick i deras inre, i deras hjärtan. Jag kan tänka att han tyckte att han hade berättat för dem hur det var, men han förstod att det inte ännu nått in i deras hjärtan. Jesus förstod att de alla fortfarande var rädda och att de bar på den djupaste av alla rädslor, den vi alla kämpar med, att inte vara älskad.

Lärjungarna vandrade med kärlekens herre men deras funderingar rörde sig om vem som var den störste, vem var mest älskad, vem hade högst värde?

Nu kanske ni säger att frågan om att vara älskad och frågan om vem som är störst inte hänger samman... men det menar jag att det gör, väldigt mycket. De bottnar nämligen båda i urskadan efter syndafallet som är rädslan. Rädda människor tror inte de är älskade, rädda människor behöver bekräftelse på att de duger och räcker till, rädda människor värderar andra utifrån sig själv och ger alla siffror på ryggen och funderar på hur ens egen siffra kan bli högre, så att man är någon… och om man nu inte skulle vara någon, hur man i alla fall se ned på dem som är mindre och trampa sin väg uppåt. Så primitiva är vi allesammans.

Guds rike handlar om att Jesus vill återge oss den trygghet och det livsperspektiv som fanns innan det så kallade syndafallet. Han vill ge oss det rike och den gudsrelation och den livsrelation vi alla djupast längtar efter. Han vill göra oss fullkomliga, hela, rättfärdiga, frälsta... eller vilket ord vi nu vill använda.

Så fixar Jesus på något sätt fram ett barn och ställer det framför dem.

Barnet representerar ett nytt tänkande. Jag tror Jesus vill säga till lärjungarna att ni måste lämna allt av ert gamla tänkande för att förstå vad Guds rike verkligen är. Börja om från början, föds på nytt, bli en ny människa, omvänd er!

Så länge ni är kvar i ert gamla tänkande kommer världen fortgå som de gjort så länge nu, ni kommer fortsätta odla ett ”vi” och ett ”dom”, ett ”inne” och ett ”ute”, ett ”rätt” och ett ”fel”. Ni kommer fortsätta jämföra varandra, och försöka bli i andra människors ögon bättre än andra för att så kunna lägga de sämre under era fötter, ni kommer vara fortsatt fyllda av avundsjuka och girighet och ni kommer fortsätta hata varandra därför.

I Guds rike är allt annorlunda. Här är ingen jude eller grek, man eller kvinna, nummer ett eller nummer tio. I Guds rike ställs allt på ända. I era ögon bli den första den siste och den minste den störste... för det är så ni lärt er se på livet... jämförande men det är inte sant och inte intressant vilken siffra vi ger varandra. Ni måste tänka om, skaffa er en ny blick för livet, en ny syn på era medmänniskor och en ny tillit i er själva.

Och det är just detta som är så svårt för oss...

Det vi som kristna har att förkunna för världen, det som är evangelium, är att Gud älskar oss. Det betyder att en kristen människa som i hjärtat verkligen vet detta, slutar jämföra, låter sig bli älskad just för den hen är, slutar värdera människor, slutar vara så evigt rädd. En helgad människa, en som nått långt i trons vandring, dömer ingen, älskar sig själv och andra och ger evangelium åt andra, upprättar andra. Vi har alla en bit till att vandra på helgenslens väg.

Men det är därför den kristna övningen är så viktigt; helgelsen, som vi kallar den. Det är i helgelsen, övningen att bli lika Jesus, som vi bekänner våra synder, övar oss att betjäna varandra, övar oss att göra gott, övar oss att förlåta dem som gjort oss ont, övar oss att älska våra fiender. När vi misslyckas går vi till nattvarden där vi djupet av våra hjärtan blir påminna om att vi är döpta in i Jesus och att han inte överger oss, han ger sitt liv till oss och upprättar oss igen. Han har kallat oss alla att upprätta och uppmuntra varandra ... det är det som är församling: människor som älskar varandra och lever i Jesu upprättelse.

När vi slutar jämföra oss, när vi släpper rädslan för att vi inget är, när vi vågar glädjas över att vi är älskade… då är vi en alltmer underbar gemenskap att komma in i. Vi skall och kan inte bli perfekta i denna värld, det är inte det som det handlar om, men vi som kristna har brutit det destruktiva jämförelsehelvetet, vi gläds istället åt varandras olikheter. Vi ser att andras gåvor komplettera mina och Gud gett oss olika personligheter, förmågor, gåvor så att vi skall passa ihop. I Guds rike är det dessutom så att allt det som kanske inte verkar så bra i våra personligheter påminner oss om vår brutenhet, den som Jesus älskar och använder. Du är som du är i all din skönhet och brustenhet för att du är en del av Kristi kropp – av församlingen, av Guds rike på jorden. Ingenting i dig är utan mening.

Jag vill därför avsluta predikan med att påminna om berättelsen om mannen med de två hinkarna. Den ena hel och den andra trasig. Varje dag hämtade mannen vatten i floden och när han kom hem var nästan allt vattnet borta ur den trasiga hinken. Den trasiga hinken blev mer och mer förtvivlad. - Kasta bort mig, sa den en dag till sin herre, jag är inget värd, jag bara gör dig besviken gång på gång. Gör slut på mitt lidande! Mannen svarade den trasiga hinken: - Du förstår inte varför jag var dag tar med dig till floden. Jag har planterat blommor på din sida vägen upp till huset som kan glädja alla som kommer på besök. Varje morgon vattnar du dem så att de kan växa och ge hopp till dem som inget hopp har.

Sådant är Guds rike. Det riket är vi genom dopet och tron kallade att i vår gemenskap gestalta.

Jesus tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig... den som är minst bland er alla, hen är stor. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post182

9 e trefaldighet 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Wed, August 16, 2017 19:45:35

Predikan

9 e tref 2017, årg 3

Psalmer: 88,10, Solo, 585,292b, 288. Pär-Magnus Möller

________________________________________________________________

Vi tillhör inte den här världen. Vi tillhör ett annat rike som inte är bundet av nationsgränser, etnicitet, kultur. Vi är kallade att formas efter en annan tanke än den som driver den här tillvaron. Vi har en annan Herre än tidens agenda.

Det är detta som dagens texter påminner oss om. Vi vet saker som resten av världen inte vet, vi vet att världens står under domen. Vi vet att en dag skall alla dömas efter Guds rättfärdighets lag. I den domen kommer alla att falla, alla som sett ner på den fattige, invandraren, den sjuke, tiggaren, den som vållar besvär.

Den dagen, vet vi, kommer allt lurendrejeri uppenbaras; alla gånger vi stulit, ljugit, fuskat... skapat egna fördelar på andras bekostnad i stort och i smått. Den dagen är ingen rolig dag - det är en skammens dag för världen. Plötsligt står vi där nakna i all vår uselhet. Detta vet vi om. Alla vet inte det. De som inget vet lever på som inget hänt och inget kommer att hända. Det Jesus är orolig för är att också vi som vet lever på som om inget kommer att hända.

Det är utifrån det perspektivet som dagens evangelietext skall läsas. I texten plockar Jesus fram en man av världen. Den här mannen handlar inte rätt mot sin arbetsgivare, men han får i panikens timme i alla fall klart för sig att han måste skaffa vänner, några som tar emot honom, någon som vill hjälpa också honom när allt han gjort fel uppenbaras. Därför gör han gott genom att avskriva andras skulder, han gör det visserligen för egen vinnings skull, men han agerar i alla fall gott mot de skuldsatta. Han tänker åtminstone på domen.

Så säger Jesus att den här världen människor, d.v.s. de som inte vet om domen och Guds krav på oss, handlar klokare än vi. De ser över sitt hus. Det behöver vi också göra. Vi kan inte leva av den här världen och bete oss som alla andra, tala som alla andra, tänka som alla andra och sedan tro att det inte spelar någon roll.

Vi kan inte behandla de minsta illa, tala illa om dem, inte hjälpa... för himmeln hemlighet är att himmelen kommer att vara full av alla dessa minsta. Och vill du vara med där i himmelen är det bra om du redan här i tiden behandlar dem som dina bröder och systrar. Du kan inte tjäna både Gud och Mammon. Det är slutsatsen i dagens evangelium, d.v.s. du kan inte tro att du som kristen kan leva som alla andra i den här världen och tro att det ordnar sig ändå.

Din kallelse är att vara gudsriket representant - i allt. Din kallelse är stor. Det är därför Jesus säger att vi skall ge åt den som ber oss, att vi skall vända andra kinden till, att vi skall tjäna varandra, att vi skall ge kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det som Gud tillhör.

I dopet helgades du till att leva ett heligt liv. Ett helgonliv. Den kallelsen skall du bära högt. Det betyder att när rasisterna börjar tala i bekantskapskretsen skall du säga ifrån. När du hör människor talar illa om varandra, ljuger eller förtalar skall du säga till. När människor inte tolkar allt till det bästa skall du säga stopp. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Du representerar ett annat rike än inskränkthetens, egoismens, snålhetens och kärlekslöshetens rike.

Det är en svår men nödvändig kallelse vi som kristna har. Den blir inte mindre viktig i en tid då vi byter kulturer och åsikter i takt med att vädret förändrar sig.

Visst kan vi få lite panik då vi inser vilka förväntningar som ligger på oss, vilka krav vår kallelse att vara gudsriket representanter innebär. Men vi som lever i Guds rike vet en hemlighet till. Vi känner till förlåtelsens hemlighet, den som är grunden till allt.

När vi misslyckas att leva som gudsriket representanter, vilket vi alla gör, (det ligger liksom i planen), så får vi börja om igen. Om det inte hade varit så hade Guds rike utplånats från denna värld för länge sedan. Nu, eftersom vi ständigt får börja om, har vi en uthållighet i att kämpa den goda kampen som resten av världen inte kan ha. Det är därför kyrkan består trots allt.

Det är också av denna anledning vi firar gudstjänst, det är därför det är viktigt att vi varje vecka få gå till nattvarden ... för här finns källan till att vi orkar vara förvaltare av Guds rikes hemligheter. I gemenskapen med andra kristna, nära sakramentens hemlighet, finns den källa som ger det livgivande vatten som renar från all synd och som ger kraft till den kamp vi har att utkämpa i stort och i smått.

* * *

Jag tror inte Jesus kom till världen för att skapa en ny religion. Religioner finns det gott om i världen – och vad skall Gud med en religion till – världen och allting är ju hans! Det Jesus gjorde var att han ville att vi skulle få ett nytt perspektiv på livet – se det så som Gud hade för avsikt att vi skulle se det. Genom det vi kallar syndafallet hade mänsklighetens blick förvrängts, hon såg bara sig själv, hennes blick var fylld av rädsla, och när hon såg på sig själv såg hon sig bara i självfördömelse. All denna rädsla, självfördömelse och blindhet har gjort världen till en ond plats mitt i ett gott paradis.

Genom Jesus har Gud öppnat en väg bort från rädslan, bort från självfördömelsen, bort från det som bryter ner. Genom dopet och tron är vi som kristna kallade att följa Jesus. Leva i hans efterföljd. Vår uppgift är att i hans kraft och kärlek låta våra liv förvandla den här världen så att Guds rike syns i den. Så enkel är vår kallelse – så enkel är kyrkans kallelse – och så oändligt svår.

Det är så lätt att vi fastnar i saker som inte är viktiga – i debatter och tyckande och tänkande som inte förvandlar världen till det som Gud vill. Det är en stor risk att vi istället för att vara förvaltare av Guds nåd i dess många former startar en ny religion istället. Då har vi misslyckats. Med religion menar jag ett slutet idésystem som går ut på att göra Gud glad och oss andra fyllda av religiösa känslor. Ett slutet system där vi skapar ett starkt vi och ett dom, ett rätt och ett fel, ett inne och ett ute. Var det något Jesus var emot så var det ju just det.

Visst behöver vi struktur och system, hus och organisation – men vår uppgift är inte allt detta – det är att rädda människor från dödens väg, till livets väg, från självfördömelsen och hopplösheten till kärlekens och framtiden. Vår uppgift är att visa på att vi inte har en Gud som kräver offer utan som älskar oss och vill oss väl – en Gud som vill vara vår gode fader, vår gode herde, vår gode vän och broder. Han visar allt detta genom Jesus och genom hans kors.

Allt gör han för oss – inte för att vi skall bli religiösa, inte för att vi skall bygga kristna organisationer, inte för att gör Gud glad och fylld av lovsångsoffer – utan för att världen behöver bli räddad bort från den blindhetens väg som hon nu går.

Vi är kallade till att i våra liv gestalta Guds rike, d.v.s. denna värld som Gud avsett den. Vi gör det tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus. Han fyller oss med hopp och kärlek, förlåtelse och liv. Vi är världens ljus och salt. Tro inget mindre om dig själv.

Genom att leva ut vår kallelse i stort och smått, genom att älska människor hem till Gud, genom att upprätta de fallna och stå upp emot det som är fel, tillrättavisa de som går fel och uppmuntra det som är gott är vi goda förvaltare.

När det blir fel känner vi vår Herre och vågar be om förlåtelse. Så förvandlas världen och vi… fram till den dag då Jesus kommer åter. Den dagen skall vi frimodigt kunna säga: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.” Amen. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post181

8 e trefaldighet

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sun, August 06, 2017 17:46:49

Predikan

8 e tref 2017, årg. 3

Psalmer: 721, 10, 657, 266 b, 522, 751 Pär-Magnus Möller ________________________________________________________________

Vad då ”den trånga porten”? Vad menar Jesus egentligen med det? När jag hör talas om den trånga porten och den smala vägen får jag någon slags klaustofobisk känsla av att trycka mig igenom en trång passage med risken att fastna där. Obehagligt! Dessutom sägs det att den nämnda porten är svår att finna – som om Gud i någon slags elakhet gömt undan den för att göra det svårt för oss att komma igenom den. Ja, Jesus gör det verkligen inte alltid lätt för oss att förstå vad han menar.

Vad är det då vi skall finna där bortom vägen och bakom porten? Jo, fördärvet eller livet. I slutet av vägen och bakom porten kan vi finna antingen livet eller fördärvet, därför är det viktigt att vi väljer rätt – och enligt Jesus är det få som gör det. Det är onekligen obehagliga ord han säger oss. Verkligt skrämmande om vi tar dem på allvar.

Hur skall man då bli räddad – hur skall man klara av att både finna och gå den smala vägen genom den trånga porten för att nå livet när det nu verkar så svårt?

Du måste ta emot. Det är hela svaret – du måste ta emot det som Jesus vill ge dig utan undanflykter eller krumbuktningar. Du måste alltså lära dig att ta emot.

Visst låter det lätt – men Gud vet hur svårt vi har för det. Du måste öva dig i att ta emot förlåtelsen till exempel. Det låter ju skönt att kunna bli förlåten – men samtidigt handlar hela förlåtelsegrejen om att du måste erkänna dig som en syndare. Om du inte erkänner dig som en syndare så har du ju inget att ta emot förlåtelsen för och då går den dig förbi – fattar du att det inte är så lätt. Vem vill erkänna sig som syndare? I vissa kyrkliga traditioner älskar man visserligen att erkänna sig som syndare – det är liksom något man bara gör – Hej jag heter Nisse eller Elvira och jag är en syndare! Men så enkelt kommer vi inte undan. Det är inte på din muns bekännelse det hänger utan på ditt hjärta. Att i hjärtat erkänna sig som syndare är betydligt svårare. I det ligger nämligen mycket. Dels innebär det att du frånsäger dig rätten att döma över andra – eftersom du är en syndare får du inte i ditt hjärta döma andra och tillsammans med den berömda fariséen tacka Gud för att du inte är som dom. En människa som vågar erkänna sig som syndare ser istället med kärlek på sina medmänniskor – och älskar dem för att de är ens olycksbröder eller systrar och i behov av samma förlåtelse som en själv.

Det handlar om förlåtelse men också om att ta emot allt i tacksamhet. En medveten och ångerfull syndare vet att den egentligen inte har rätt till någonting – en syndare tillhör döden och allt liv den får är en gåva av Gud. En del kristna har fått för sig att skall man erkänna sig som ångerfull syndare måste man se eländig ut och tala föraktfullt om sig själv – man skall oja sig och vara allmänt miserabel – men sådan är inte en ångerfull syndare, sådan är bara en självömkare och det är inte samma sak. Nej, en medveten ångerfull syndare lever i tacksamhet över allt det goda han eller hon ändå får. En medveten ångerfull syndare är en människa som övar sig att leva av nåden.

En medveten, ångerfull syndare har på detta sätt lämnat sitt eget högmod, sin egocentricitet, sitt självhävdelsebehov till Jesus för att i stället ta emot av det liv Jesus vill ge och som vi kallar nåden.

Den människa som inte känner Gud blandar gärna ihop detta självuppgivande med någon slags självutplåning – men så är inte fallet. Att ge upp sig själv för att ta emot Jesus är inte självutplåning utan att komma hem – att bli den jag var skapad att vara, inte den som synden och syndafallet gjort mig till. Paulus beskriver det så skönt i Romarbrevet som vi läste som epistel idag: ”Ni har inte fått en Ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en Ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" Vi kan ropa Abba Fader för vi har blivit fria från vårt eget fängelse och kommit hem till Far.

Vi ser hur nära Jesus vill komma oss – vad stora saker han vill förändra i våra liv för att vi skall kunna följa honom – kanske kan vi då också då förstå vad han menar när han säger att vägen är smal att gå.

Jag läste en berättelse en gång som jag tyckte var väldigt bra för att beskriva svårigheten i att följa Jesus och ge upp sitt eget. Den handlar om två portar. Över den ena porten står det himmelen och över den andra står det helvetet. Utanför porten till himmeln står Jesus för att ta emot dem som lämnat det jordiska livet.

Först fram kommer en gammal general, överhängd av medaljer och utmärkelser. Välkommen säger Jesus, vad roligt att se dig. Du kan hänga av dig uniformen där borta så skall du få en alldeles ny skinande vit klädnad av mig! Generalen tittar misstänksamt på Jesus och säger: Skall jag ta av mig uniformen, vad skall det vara bra för? Tar jag av mig uniformen så är det ju ingen som kan se vilka storverk jag presterat under livet! Jesus tittade på honom med kärleksfull blick: Du förstå det just det som är poängen med himmelen, här är ingen mer än den andre. In i himmelen kommer vi bara genom att vi tar på oss den vita klädnaden och lämnar allt annat. Generalen sneglade åt den andra dörren: Jaha, men om jag går in genom den där andra dörren istället, får jag ha kvar mina medaljer då? Dörren till helvetet öppnades och ut tittade Fan själv: Här får du ha så många medaljer du vill – stövlar också om det dig behagar – välkommen! Väste han. Utan att se på Jesu förtvivlade ansikte gick generalen in i helvetet. Och dörren stängdes.

Strax kom en äldre kvinna som uppenbarligen varit mycket vacker – det märktes på hennes sätt att röra sig att hon var van att glänsa i de mer välborna salongerna. O, Jesus, sade hon med ett dubbeltydligt leende samtidigt som hon lätt lät sin hand vila på hans axel, Vill du vara så snäll och öppna himmelens port för lilla mig? Hon blinkade med de lösa ögonfransarna och Jesus log och sade: Mycket gärna, men först måste du ta på dig den vita klädnaden. Kvinnan tittade föraktfullt på den enkelt skurna dräkten. Går alla omkring i sådana särkar, sade hon medan hennes leende sakta stelnade i avsky. Hela mitt liv har jag får höra att alla har lika värde, att skönheten sitter på insidan och allt annat sådant trams – jag vill låta min skönhet få blomma ut, jag vill stå i centrum, jag vill, jag vill, jag vill. Den andra dörren öppnades och ett rödmosigt ansikte visade sig: Jag vill… ha dig! Här får du glittra i all din skönhet, här finns många du i evighet får överglänsa – välkommen in i värmen! Kvinnan tog den onde i klöven och gjorde sin storartade entré i helvetet. Och porten stängdes i ett moln av svavelgul rök.

Den sista personen som kom gående var den mest tragiske av de tre. Med långsamma trötta steg gick han upp för den vita trappan. Jesus sprang honom till mötes omfamnade honom och sade: Äntligen, käre vän – jag har sett vad du lidit, vad människor har gjort dig för ont. Nu skall du få komma hem och vila. Lämna nu allt bakom dig och låt himmelens härlighet hjälpa dig att gömma. Här är din vita dräkt – tecknet på att du får börja om från början igen. Mannens ögon brann av hat: Glömma! Jag skall aldrig glömma, aldrig förlåta, aldrig lämna hitt hat. Den enda himmel jag längtar efter är att få se dessa som gjort mig så ont lida lika mycket som jag led. Jesus såg förskräckt på honom och sade: Inget blir bättre av det. Det är inte du som skall straffa dem – det är Guds sak! – Det är min sak! Sade mannen kallt och knackade på den andra dörren. Den öppnades och mannen frågade: Är detta en plats för hat och hämnd?

– Välkommen! svarade rösten där innanför. Och än en gång stängdes porten.

Jesus sade: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Vi kanske kan ana vad Jesus menar!

Vad skall vi då göra? Ja egentligen kan vi bara göra en enda sak – be om hjälp. Bara en sak kan vi göra: Be om att Gud på nytt och på nytt skall skänka oss den Helige Ande och be att han skall hjälpa oss följa honom, att vi skall omvända oss till honom och bort från den onde – för det stod ju i Romarbrevet: Alla som leds av Ande från Gud är Guds barn.

Låt oss därför be: Herre Hjälp oss att ta emot det liv du vill skänka oss. Hjälp oss att ta relationen med dig på allvar, befria oss från ljumhet och likgiltighet och annat som leder oss bort från dig. Hjälp oss att bli mottagande till vår natur, hjälp oss att i djupet av vår varelse ta emot den förlåtelse du vill ge, den nåd du skänker, den frihet vi får som gåva. Hjälp oss att lämna oss själva, vår egocentricitet och egoism. Befria oss till dem som du en gång ville att vi skulle vara. Hjälp oss att går den väg och finna den port som öppnar det himmelska och eviga livet för oss. Herre förbarma dig över oss – Far, hjälp oss, dina barn ber! Amen. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post180

Relativismens demokrati

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sun, August 06, 2017 17:43:46

Krönika Värnamo Nyheter 2017 08 05

Vi har en tid levt i relativismens politiska värld. Det har nästan varit en dålig sak att tala om politiska ideologier eller principer. Alla politiska beslut skall tas med fingret i luften och att lägga längre ideologiska riktlinjer än en valperiod bort är det ingen som vågar. Allt ideologiskt tänkande styrs av den allmänna opinionen och vilken åsikt som för stunden ger flest röster. Möjligtvis kan man possessionerna sig mot varandra med slagord och symboler för att i alla fall locka de gamla trogna röstarna, men slagorden bygger ofta på en chimär.

Till det kommer begreppet lojalitet. Jag lyssnade till en dokumentär om f.d. statsminister Göran Persson. På frågan varför han under så många år tvekade att gå igenom sin skiljsmässa sa han att han gjorde det för att han ville vara lojal mot rörelsen, mot medarbetarna, mot regeringen. Det var vackert men smärtsamt. Det kallas lojalitet. I dag har vi blivit övade att inte ha någon annan lojalitet än gentemot oss själva. Jag står alltid först och det är på något underligt vis legitimt att det är så. Det är också det politiken lockar med; ”Du får det bättre”.

Utifrån teorin om tes, antites och syntes kommer naturligtvis en motrörelse mot detta tänkande. Vi hör redan hur man ropar efter starka ledare och extrema ideologier. Demokratins grundvalar ifrågasätts och västvärldens grundläggande värderingar utmanas. Det som skrämmer mig är att de etablerade politiska partierna inte förstår. Istället för att tydliggöra vad man tror på blir man än otydligare och börjar kompromissa. Tidigare bombastiska uttalande om motståndarna är plötsligt bortblåsta och lojaliteten mot väljarnas röster dränks i relativismens kvicksandsöken.

Sanna demokratiska politiska ledare måste ha blicken fäst i framtiden, se vart man vill, presentera vägen och våga stå fast vid den. Man måste våga offra sig själv och sina röster för en större sak – för det man tror på. Låt inte extremistgrupper, rasistiska partier och antidemokratiska rörelser äga rätten att diktera framtidens ideologi. Världen förtjänar bättre än det! Kära vanliga politiker: Våga tro igen!

Pär-Magnus Möller • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post179

Kristi förklarings dag 2017

PredikningarPosted by Pär-Magnus Möller Sun, July 30, 2017 18:01:15

Predikan

Kristi förklarings dag 2017, årg. 3

Psalmer: 165, 10, 668, 406, 359, 165:3 Pär-Magnus Möller

Temat och texterna denna söndag vill berätta vem Jesus är. Det är mäktiga och mustiga texter – de är som scener i en dramatisk föreställning. Och kanske är det just så vi skall se dem.

När jag år 2010 var i Oberammergau och såg passionsspelen där, (– jag kan ju göra reklam om att vi åker dit 2020, så man kan redan nu boka om man vill följa med – ring expeditionen), så stannade själva den ordinarie berättelsen om Jesu lidande upp då och då – och mitt på scenen öppnade sig en annan scen där man kunde se en symbolisk stillbild ur GT som gestaltades av skådespelare. Denna bild ville fördjupa förståelsen av vad som skedde. Till exempel kunde man vid korsfästelsescenen se kopparormen i öknen – alla som såg på ormen blev räddade. Genom dessa bilder förstod vi på ett djupare sätt vad korset betydde. Vi förstod dramat på ett mer fullödig sätt.

Jag tänker att dagens texter har något av denna funktion över sig. De är berättelser, bilder, som vill hjälpa oss fördjupa förståelsen av vem Jesus verkligen är.

Menar jag då att det som hände på förklaringsberget bara är bilder och inte har hänt i verkligheten – Det beror på vad man menar med frågan. Jag tror fullt och fast att den erfarenhet lärjungarna hade av Jesus är sann – det vittnar ju Petrus senare om i ett av sina brev. Men när vi med ord skall beskriva det obeskrivbara talar våra formuleringar alltid om något annat än det orden säger – de talar om en djupare verklighet bortom orden, bortom det yttre skeendet. Det är viktigt att vi kommer ihåg att det är så.

Det är därför jag tror vi skall närma oss dagens texter just som scener vilka vill fördjupa dramat – så att vi kan förstå det vi inte kan förstå med våra ord – scenerna är fyllda av symboler och tecken som vill hjälpa oss att greppa det som orden inte alltid kan förmedla – låter det rimligt?

Ett vanligt exempel skulle kunna vara när en man beskriver sin älskade kvinna; han säger i drömmande ton att hon är som en ros. Vad betyder det? Blomsterhandlaren tänker kanske om henne att hon är ett tillskott i kassan eftersom rosor är dyra, sjuksystern som just lagt om såren på ett barn som sprungit i rosenrabatten kanske tänker att hon är en stickig typ, och den som inte förstår bilder tänker att hon är lång, grön, taggig med rött blossande hår. Själv tänker den förälskade mannen bara att hon är underbar eftersom rosor är underbara och han saknar ord för att beskriva det underbara.

Jag tänker att det är just det som lärjungarna efteråt gjorde när de försökte beskriva vad som skedde där på berget. De beskrev helt enkelt sin upplevelse. Vad är det då de vill berätta bortom orden som är viktigt för oss att förstå?

En viktig sak som vi lär oss handlar om vem Jesus är i förhållande till den judiska historien. Jesu sammanhang helt enkelt. Låt oss därför bege oss till ca 1200 f.Kr. och ut i Sinai öken för att förstå.

Mose går upp på berget för att hämta stentavlorna med alla bunden på. Där uppe möter han Gud. Han går ner från berget med ett möte som förvandlat honom och gjort hans ansikte skinande – hans ansikte lös så mycket att man var tvungen att täcka över det för att de andra inte skulle förgås. Vad är det för underlig händelse? Jag tror vi skall förstå den berättelse som så att Mose hade fått en så djup kunskap om Gud att hans väsen var genomglödgat av den. Han hade buden med sig, men han visse att buden var mer än regler att följa, buden var ett tecken på att det en dag skulle komma en person som skulle fullborda buden och uppenbara Guds innersta väsen och vilja för alla folk. Denna kunskap var för svår för folket att ta emot – den bländade dem – Moses visste saker som folket ännu inte var reda att ta emot – folkets ökenvandring var inte klar än. Men på ett sätt var Mose ökenvandring klar. Han gick med folket fram till att man kunde se in mot det förlovade landet – men han fick inte komma in… det gjorde inte Mose något – han hade redan sett vad som skulle ske – därför gick han i tro och han dog i tro.

Vad var det Moses hade sett där uppe på berget och som förvandlat hans väsen? Jo, han hade mött Jesus – han hade mött Elia, han hade mött de förvirrade lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes – och han hade förstått Guds plan. Han var helt enkelt på förklaringsberget i ett tidlöst möte.

Med den insikten kan vi än djupare förstå Mose ilska när han kommer ner från berget och folket gjort en kalv av guld som de tillbad… men vi kan också förstå varför han tordes gå upp för berget igen och hämta nya tavlor – han visste att Gud inte skulle svika sitt löfte, att Gud var barmhärtig på ett sätt som folket ännu inte kunde förstå. Sanningen doldes alltjämt för dem bakom skynket Moses hade gömt sitt ansikte, sin kunskap, sin upplysning i.

Vi möter i GT också Elia. Elia var profet och var också en gång uppe på berget. Gud hade sagt åt honom att han skulle möta honom där. Vi läser om stället:

1 Kung 19:11-13: Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där." En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan.

Vem var det Elia mötte där i det stilla suset – eller som det står på hebreiska: Ljudet av en tystnad?

Ja, vem var det som gav oss en helt ny bild av vem Gud var – vem var det som lät oss se in i hans djupaste väsen? Profeten Jesaja skriver om honom så här: Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun.

I GT framställs Gud ofta som Herren Sebaot – han som för de himmelska härarna fram, han som var obesegbar kung, han som var mäktigast av alla Gudar. Det var så man på den tiden kunde förstå Gud – stridsguden JHVH. Men Gud var mer än detta – han var inte bara en evig kung över den här stridande världen – han skulle en dag komma med ett nytt rike, ett fridens rike, ett hoppet rike – ett rike där manteln som fläckats av blod skulle brännas upp.

Vi känner det riket genom Jesus – han var det tysta lammet som fördes till slakt, han var den som kom ridande på fredens djur åsnan, han var dem som möter oss i den kärlek som saknar ord – tystnadet.

När Elia i den tystnaden tillsammans med Moses mötte Jesus förstod han sitt uppdrag; att trösta folket och ge det hopp. Elias liv slutade med att han for i en vagn upp till himmelen – detta för att folket skulle förstå att innan tiden fullbordades skulle han återvända igen och visa på denna Messias han mötte på förklaringsberget… och vi känner igen hans återvändande i Johannes döparen… han är Elia, den som skulle gå före Messias – berättar ju Jesus för lärjungarna.

Mose som representerar lagen och Elia som representerar profeterna hade båda mött Jesus på förklaringsberget – det är därför vi förstår att, när vi läser om Mose eller Elia, vi måste göra det i ljuset av Jesus. Det är först genom hans kärlek till oss som vi kan förstå deras ärende; lagen och profeterna. På Mose och Elia tid var folket ännu inte redo att ta emot allt – de kunde inte förstå – men när tiden var inne uppenbarade han sig för världen så att vi alla kunde förstå vad de talade om.

Det Petrus och Jakob och Johannes förstod där uppe på berget var att Jesus var av evighet, att vi kan läsa om honom i de gammaltestamentliga skrifterna, att vi kan möta honom här i det obeskrivliga trosljuset eller i den talande tystnaden, i barmhärtigheten, i den självutgivande kärleken. Nu, förstod de tre förvirrade lärjungarna, var tiden inne; löftena skulle äntligen fullbordas, snart skulle evangelium nå alla folk… och de gick ner för berget tillsammans med Jesus – nu fylla av en insikt som ännu inte gick att förmedla med ord – men som är det evangelium vi känner som kristen tro – och som också har blivit vår djupaste erfarenhet av Gud – en erfarenhet som både går att leva och att dö på.

Nedanför berget väntade människorna. Deras liv var fyllda av sår och sorg. De längtade men såg ännu inte… men snart skulle de bli berörda av himmelriket – de skulle se att Gud var mitt ibland dem och att han inte övergett dem – oss.

Om det handlar dagens evangelium. • Comments(0)//blogg.prastsidan.se/#post178
Next »