Från mitt fönster

Från mitt fönster

Goda männiksor

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Wed, August 12, 2015 13:12:40

Krönika i Värnamo nyheter den 8 augusti 2015

Ungefär 718 320 timmar får normalsvensken på sig att leva här på jorden. Du bör av dessa sova bort ca 239 440 timmar vilket betyder att du i vaken tid ungefär kan räkna med 478 880 timmar av aktivt liv. Det är inte mycket och man förstår att livet är en dyrbar gåva som vi skall vara rädda om.

Vilken vill du då att berättelsen om ditt livs timmar skall vara? Vad är din gåva till mänskligheten? Vilken doft vill du lämna efter dig i livet?

Jag tror de flesta människor vill lämna en väldoft efter sig, det ligger liksom för oss att vi vill göra det som är gott. Jag skulle, säkert mot mångas åsikt, säga att människan är god i botten - skadad förvisso – men disponerad till att vilja gott. Det finns en sak som mer än annat hindrar oss från det goda vi vill och som ideligen förvränger vår syn och det är rädslan. Rädslan är farlig. Rädslan förvandlar oss till ynkliga och beklagansvärda människor. Rädslan finns i många former; att inte våga säga till när vi ser att saker och ting är orättfärdiga; att inte våga stå upp för dem som är olika; att vika för sanningen; att blunda för den andre som behöver min hjälp.

Jag ser att vi lever i en rädd värld. Rädslan gör att vi låser in oss till skydd från en hotande omvärld: Den destruktive nationalisten låser landets gränser mot flyktingen, den rädde fundamentalisten låser sig inne i lögnaktiga religiösa eller ideologiska cirkelresonemang gentemot oliktänkande, den rädde förmögne låser sin dörr mot den fattige grannen, den som tror på samtidens reklambudskap om den perfekta kroppen låser sig inne i sig själv av rädsla för andras dömande blickar. Rädslan tar livet ifrån oss.

Svaret på rädslan är inte trygghet utan mod. Det tål att reflektera över!

I denna värld kan vi helt enkelt inte leva trygga liv, men vi kan leva modiga liv, modiga liv som vågar stå upp för godhet, medmänsklighet, rättvisa bortom rädslans förlamande makt. Modiga människor sprider en väldoft omkring sig. De skapar mod också hos sin omgivning.

De timmar jag fått på jorden vill jag försöka öva mod och frimodighet, jag vill öva sanning och rätt, barmhärtighet och kärlek. Det är det liv som bär en väldoft i sig. I detta har jag Jesus som förebild – han vågade vara modig i kärleken till andra. Rädsla finns inte i kärleken.

Vi behöver inte mer trygghet i livet, trygghet kräver bara den som är rädd – vi behöver istället mod de ynkligt få timmar vi har kvar att leva, mod att våga älska!  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.