Från mitt fönster

Från mitt fönster

Motkraft

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Thu, April 14, 2016 23:19:13

(Ledare i Värnamo pastorats tidning april 2016)

Jag såg en dokumentär om jordbävningssäkra skyskrapor på TV.

I dokumentären förklarades det att när marken skakar blir det en vågrörelse som förstärks genom huset. När vågrörelsen så möter nästa vågrörelse bryter den sönder husets bärande konstruktion och huset rasar. För att förhindra detta kan man bygga en slags pendel inne i husets mitt som tar emot vågrörelserna och stabiliserar konstruktionen – så att huset står kvar även om marken skakar våldsamt.

Det var en bra bild för hur man bygger ett stabilt, tryggt och gott liv när marken skakar. Jag upplever att det blir viktigare och viktigare med en sådan pendel i ens inre - för visst skakar marken …

Jag undrar om västvärlden klarar av den jordbävning som just nu verkar dra igenom henne.

Ta exemplet med den s.k. flyktingströmmen. Naturligtvis kan Europa och resten av västvärlden hantera de människor som kommer hit. Det är inte sakfrågan som är bekymret. Pengar finns, plats finns, engagemang finns. I ett normalt skeende skulle man räkna befolkningstillväxt som en väldigt god sak. Men det är inte egentligen flyktingarna saken gäller. Den västerländska kulturens väggar har under en tid ansatts av en ruttenhet i de bärande konstruktionerna, ett mögel, en rost, en svamp från forna tider. Det handlar om människosynen, det handlar om ett ”vi” och ett ”dom” som plötsligt blivit legitimt. När marken nu skakar börjar rostets verkan på järnbalkarna bli tydligt. Den humanitära grundkonstruktion som varit bärande för det västerländska demokratiska samhället ifrågasätts, konspirationsteorier sprids, media sätts ifråga, de mörka krafternas talesmän börjar hota med en grå ansiktslös massa som har åsikter som vore de hämtade från medeltiden… och etablissemanget börjar darra och tar beslut som går emot allt vad de tidigare stod för.

Plötsligt är en vågrörelse igång där språket ändrat valör, extremåsikter blir legitima och grundfundamenten i det goda samhället börjar krackelera. Putin, Erdoğan, Trump, Le Pen och Åkesson är bara skummet uppe på vågen. Deras utgångspunkt att förstå världen är en förvriden verklighetsuppfattning – och i sig är deras åsikter ofarliga. Faran är den våg av rädsla de sätter igång – rädslan för de andra, för det nya, för förändring. Deras rörelser älskar rädslan, lever av den. Därför är pendeln i ens inre viktig, så att man inte rycks med och bryts ner.

Jesus vill vara den pendeln i ditt liv som garanterar en sund människosyn befriad från lögn och rädsla. Kan vi som kyrka vara den pendeln i vårt samhälle? Det är min önskan och längtan.

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.