Från mitt fönster

Från mitt fönster

Krönika i Värnamo nyheter 2016 11 03

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Fri, November 04, 2016 09:42:32

Vi glider bort från realiteten. På något underligt vis kan vi se hur verkligheten liksom tas ifrån oss och förvandlas till relativa subjektiva sanningar. I en värld där vi har tillgång till mer verklig fakta än någonsin tidigare har man börjat tappa respekten för fakta och det är emellanåt fullständigt tillåtet att i den offentliga debatten framför sin subjektiva uppfattning om tillvaron som objektiv sanning.

Vi ser det lite överallt. I den amerikanska valdebatten har det varit extremt tydligt med Trumps onyanserade retorik. Vi ser det i debatten med extremgrupper i Sverige också – extremmedia exploaterar den ena låtsassanningen efter den andra och göder alla konspirationssagor de kan. Man har liksom bestämt hur det är oavsett vad undersökningar och statistik visar.

Det kusliga är att det inte längre går att korrigera faktafelen i mediebruset eftersom många slutat tro på verkligheten. Man tror på fiktionen. Vi har skapat en värld där var och en lever i sin egen saga.

Det är farligt. Mycket farligt. Det får nämligen inhumana konsekvenser:

Våra seriösa politiker drabbas av denna förvirrande rädslans retorik. Inte minst ser vi det i de beslut man fattar i migrationsfrågan. Fullständigt obegripligt obarmhärtigt fattar vårt land, som vill framstå som humanitetens förkämpe, en av världen strängaste anhöriginvandringsbeslut. Varför? Varje land som vill verka för fungerande integration vet att de anhörigas väl och ve är A och O för ett gott liv.

Tror man på extremmedias rapportering – eller är man rädd för alla de väljare som tror på den? Plötsligt börjar man lita på att Afghanistans ledning har kontroll på landet – så länge det inte är Svenska medborgare som vistas där… Det får konsekvenser när man tror sagans varg är verklig…

Hur har det blivit så underligt som det är – varför snurrar den moraliska kompassen som besatt? Vi har nu världens chans att bygga ett hållbart land med en växande harmonisk och trygg befolkning, som vi behöver, men rädslans och fiktionens mekanismer verkar få oss att gå i helt vilse i verkligheten… vi måste hjälpas åt att hålla sanning och fakta högt!

Sagans värld är full av häxor, spöken och tomtar… vi måste våga inse att de inte är verkliga!

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.