Från mitt fönster

Från mitt fönster

Kristen tolerans

Diverse texterPosted by Pär-Magnus Möller Sat, April 12, 2014 07:49:33

Publicerat i Värnamo nyheter 12 april 2014 - krönika

Religion kan som begrepp innefatta det allra skönaste människan kan gestalta – altruistiska handlingar, konst och poesi. Därför har nästan alltid de största tänkarna inom människosläktet gestaltat sina liv utifrån en religiös uppfattning av något slag. Människan är till sin djupaste natur religiös. Men liksom brödkniven kan skära brödbitar till hungrande människor kan den också användas till ett fruktansvärt mordvapen – allt beror på i vems hand den vilar.

Likaväl som religion kan skapa det skönaste kan religion också skapa det motsatta; trångsynthet, antiintellektuell konservatism, fanatism och fördömelse över dem som tänker annorlunda. Detta sker inom alla trosinriktningar, också inom kristendomen.

I ett försök att skydda Gud eller den kultur som man identifierar som trons frukt, kan kristna ibland göra de dummaste saker och säga de mest sårande ord. Man tror sig göra något gudligt och gott men blir bara omänsklig och dum.

Om du har mött en kristen som verkar komma från en annan planet eller som sårat dig med sina ord, så döm honom eller henne inte för snabbt. Ofta beror hårdheten på att personen ännu inte gjort tron till sin egen. Människan famlar och försöker få ihop sitt liv med trons dogmer och moral – det är en svår mognadsprocess. Omogen tro sårar lätt omgivningen eftersom den ännu inte är ett med den troende. En mogen tro sårar inte – den utmanar! Det är skillnad!

Man har nyligen kallat Värnamo ett trångsynt och intolerant samhälle. Trångsynthet och intolerans finns på alla orter, men kan se lite olika ut. Jag tror nog att vi kristna på orten till viss del kan vara orsak till upplevelsen av Värnamo som trångsynt och intolerant. Vi kristna på orten har länge varit en maktfaktor – och ännu i dag skulle jag nog våga påstå att Värnamo är en av de ”kristnaste” orterna i Sverige. Det innebär ett stort ansvar för oss kristna.

Det har länge varit lätt att bara hänvisa till kyrkans tro, Jesus eller Bibeln, så har man kommit undan med både det ena och andra. Grupptillhörigheten har varit stark och ofta skyddat från de svåraste samtalen och debatterna. Men det räcker inte längre. Samtiden kräver helgjutenhet och trovärdighet. Det är rimliga krav. Man frågar inte efter vad Bibeln säger – utan efter vad DU tror. Samtidens individualism accepterar inget hänvisande till auktoriteter utan frågar efter individens hjärta. Det är gott – men svårt för dem som vant sig vid att gömma sig bakom förenklade resonemang och påståenden, hur förankrade de än varit i bibel eller kyrkotradition. Vågar vi anta den utmaning påståendet om vår intolerans innebär? – Eller väljer vi att gömma oss för omvärldens längtan efter sanning, respekt och kärlek? Den kristna tron är lagd i vår hand – hur hanterar vi den när vi utmanas?

Pär-Magnus Möller  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.