Från mitt fönster

Från mitt fönster

Krönika till VN 2014 12 27

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Sat, December 27, 2014 12:24:42

Krönika till VN 2014 12 27 - ursprunglig

Artikeln handlade om tatuerare i Kabul. Närvaron av utländska soldater gjorde att olagliga studios växte upp lite varstans och stadens unga män sökte sig dit för att dekorera sig. ”Det där är västerländsk kultur”, säger en lokal mulla, ”det finns ingen plats för det här när soldaterna väl försvinner…” sagt med en tydlig hänvisning till att bläcket på deras kroppar är evigt.

Hur tänker den här mullan? Är hans kultur hotad för att människor gör vad de vill? Är en kultur ett museialt föremål som inte får röras eller ändras? Kultur betyder ju odling och handlar om växt – är det inte så att om en kultur inte ändras och utveckas så är den per definition död.

Varför detta ständiga gränssättande, varför denna ständiga utdefiniering av varandra? Visst, tiden rusar fort framåt och vi hinner inte alltid med – men lösningen för framtiden kan väl omöjligt vara att vi binder fast oss i gamla ordningar och förlegade sätt att förstå världen?

En snabb blick bakåt i historien visar snart hur kulturkonservatismen och de ohumanistiska rörelserna i världen skapat oändligt med lidande, hur alla de som blivit utdefinierade av samtiden som icke passande blivit trakasserade, utstötta och diskriminerade – men som, när dumheten till sist tappat fotfästet, trots allt fått en ny chans, en revansch; kvinnorna, de färgade, samerna, de handikappade, de homosexuella, barnen, resandefolken, indianerna… listan kan göras lång. Lär vi oss inget av det?

Alla kulturella yttringar som hindrat människan från att utveckas till sin fulla potential och glädje kommer att dö bort – det är det som är kultur – odling – växt. Livet söker ju sin väg likt maskrosen i den lilla asfaltssprickan.

Samma ignorans och dumhet som mullan i Kabul hämtar sin livsluft ifrån verkar riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) hämta sin livsluft ifrån. Att försöka definiera svenskheten innebär bara att utdefiniera andra och därigenom kväva den kultur man försöker värna. När man kastat ut alla dem man definierat som ”de andra” finns bara en död hembygdsgårdsromantik kvar – och vem vill leva i en hembygdsgård?

Ändå är denna rörelse så stark: högerkristna i USA, fanatiska islamister, Ryska nationalister, högerpopulistiska europeiska grupperingar – nationalistiska invandrarfientliga rörelser i Sverige. De har alla samma antihumanistiska grundsyn och de skrämmer mig i sin ignorans och blinda dumhet.

En hel del av oss har just börjat fira jul. En del av oss firar den till minne av det judiska gossebarnets Jesus födelse. Enligt kristen tro bröt Gud gränsen mellan människan och Gud genom att själv bli människa. Han ifrågasatte sin tids konservativa kulturbärare genom att utmana dem med ett medmänskligt perspektiv på tillvaron. Han umgicks med dem som alla andra såg ner på; de sjuka, de som ansågs omoraliska, invandraren, kvinnorna, barnen. Han kallade sig Världens ljus… och jag tror att han verkar i allt gott som trots allt ändå sker i denna världs mörker. Trots all dumhet och idioti, trångsynthet och omänsklighet vägrar jag tro att mörkret skall segra. Det kommer en tid då man skall förvånas och skratta åt de krafter som idag försöker ge liv åt de nationalromantiska sagor de själva hittat på. Det kommer en dag då sanningen och medmänskligheten kommer att segra. Det är det löfte Gud gett oss genom Julens evangelium;

Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram.

Jes 9:2

Pär-Magnus MöllerPublicerad: Krönika till VN 2014 12 27

Artikeln handlade om tatuerare i Kabul. Närvaron av utländska soldater gjorde att olagliga studios växte upp lite varstans och stadens män sökte sig dit för att dekorera sig. ”Det där är västerländsk kultur”, säger en lokal mulla, ”det finns ingen plats för det här när soldaterna väl försvinner…” sagt med en tydlig hänvisning till att bläcket på deras kroppar är evigt.

Hur tänker den här mullan? Är hans kultur hotad för att människor gör vad de vill? Är en kultur något som inte får röras eller ändras? Kultur betyder ju odling och handlar om växt – är det inte så att om en kultur inte ändras och utvecklas så är den per definition död.

En snabb bakåtblick i historien visar hur de ohumanistiska rörelserna i världen skapat oändligt med lidande, hur de som blivit utpekade som oönskade blivit trakasserade och diskriminerade – men som, när dumheten till sist tappat fotfästet, trots allt fått en revansch; kvinnorna, de färgade, de handikappade, de homosexuella, resandefolken. Listan kan göras lång. Lär vi oss inget av det?

Alla kulturella yttringar som hindrat människan från att utvecklas till sin fulla potential kommer att dö bort – det är det som är kultur – odling – växt. Livet söker ju sin väg likt maskrosen i asfaltssprickan.

Samma ignorans och dumhet som mullan i Kabul hämtar sin livsluft ifrån verkar Björn Söder (SD) hämta sin livsluft ifrån. Att försöka definiera svenskheten innebär endast att utdefiniera andra och därigenom kväva den kultur man försöker värna. När man kastat ut alla dem man definierat som ”de andra” finns bara en död hembygdsromantik kvar.

Ändå är denna rörelse stark: högerkristna i USA, fanatiska islamister, ryska nationalister, högerpopulistiska grupperingar i Europa och i Sverige. De har alla samma grundsyn och de skrämmer mig i sin ignorans och blinda dumhet.

En hel del av oss har just börjat fira jul. En del av oss firar den till minne av det judiska gossebarnets Jesus födelse. Enligt kristen tro bröt Gud gränsen mellan människan och Gud genom att själv bli människa. Han ifrågasatte sin tids konservativa kulturbärare genom att utmana dem med ett medmänskligt perspektiv. Han umgicks med dem som samhället ratat. Han kallade sig Världens ljus… och jag tror att han verkar i allt gott som sker i denna världs mörker. Trots all dumhet, idioti och trångsynthet vägrar jag tro att mörkret skall segra. Det kommer en tid då man skall förvånas och skratta åt de krafter som idag försöker ge liv åt de nationalromantiska sagor de själva hittat på. Det kommer en dag då sanningen och medmänskligheten kommer att segra. Det är Julens evangelium.

Pär-Magnus Möller

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.