Från mitt fönster

Från mitt fönster

Svar till SD mfl

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Tue, December 30, 2014 09:02:50

SDs representant i kommunen Jan Nilsson gillade inte min krönika:

http://www.varnamonyheter.se/artikel/121252/medmanskligheten-kommer-att-segra


Här är mitt svar till honom:

Hej Jan!

Jag har noga läst intervjun av Björn söder i DN 14/12 - med de citat han själv godkänt. Var och en får naturligtvis definiera sig själv - men problemet uppstår när andra skall göra det åt dig. Det är just det Söder gör. Han definierar ut alla minoritetsgrupper som finns i landet till att vara något annat än riktiga svenskar. Enligt Söders sätt att uttrycka sig finns det därmed en grupp svenska medborgare som har högre rätt till landet än andra definierade eller odefinierade minoritetsgrupper nämligen dem som han definierar som tillhörande den Svenska nationen. Man kan enligt söder inte både tillhöra den judiska nationen och den svenska nationen. Tycker inte du Jan att detta låter fruktansvärt obehagligt? Till detta kommer naturligtvis frågan vad som då krävs för att man skall få tillhöra den Svenska nationen? Handlar det om hudfärg, religion, gener? Kan man vara skåning och tillhöra den svenska nationen? Björn Söders ideologi är så nära rasbiologi man kan komma. Vad säger du, Jan, krävs för att man skall tillhöra den ”Svenska nationen”? Menar du också att det finns genetiskt definierade folkgrupper som skall bevaras och hållas rena?

Fördelen med Söders uttalande är att SDs människosyn kommer i dagen. Jag hoppas innerligt att detta blir en väckarklocka för dem som sover!

...

Jan var inte nöjd med detta - han tyckte jag skulle läsa en annan artikel, vilket jag gjorde - och här är mitt svar:

Söders citat är väldigt talande i sig och så pass sammanhängande att det är svårt att hävda att de är tagna ur sitt sammanhang. Artikeln du Jan hänvisar till i SvD belyser därtill svagheten i SDs ide att vilja försöka skapa en svensk nation i landet Sverige. Docent Kjell Magnusson skriver:

”I själva verket har SD svårt att definiera vad som är svenskt. Man är ett sekulärt parti men värnar om svenska kyrkan som traditionsbärare. Man talar om folkdräkter och folkmusik, men betonar snarare det socialdemokratiska folkhemmet än stormaktstidens segrar och nederlag. Inte heller är man överdrivet intresserad av den svenska högkulturen: arkitektur, musik, måleri, litteratur. Den avgörande svagheten i partiets ideologi är just detta: svenskheten är inte klart definierad, men man kräver ändå att invandrare skall uppgå i en svensk kultur som antas vara homogen.”

Artikeln belyser också det faktum att vi i historiskt hänseende inte varit behov av att skapa en sk nation inom landets gränser eftersom enhetssamhällets välde varit dominerande – enhetssamhället har burits av lagar och förordningar mer än av kultur.

Frågan är då vad ett skapande av en svensk nation i dag har för syfte? För det är just det som det handlar om; ett skapande av en svensk nationstillhörighet som inte funnits tidigare. Det enda syftet med SDs sk ”svenska nation” som jag kan se är att man har behov av att skapa gränser mellan vi och dom. Hela SDs ideologi bygger ju på ett vi och ett dom. Man skapar därför idén om den svenska nationen utifrån en förgången folkhemstanke från en unik historisk tid då man just rest sig från ”fattigsverige” och levde väl på det faktum att man råkat undslippa krigets förbannelser – och denna fantasination vill man skapa endast med syfte att svärta ner de invandrargrupper som söker sin hemhörighet inom det Svenska rikets gränser. Det är detta jag menar med de nationalromantiska sagorna – de är just sagor – onda sagor i nationalisternas klor.

Jag menar att detta är helt fel väg att gå. Naturligtvis får man vara stolt och glad över sitt land och dess historia – naturligtvis får man kalla sig svensk, skåning, smålänning eller vad man vill. Men i den stund man hänvisar till en makt som man skall underordna sig som invandrare och som vi kallar ”den svenska nationen” och som går bortom landets lagar och förordningar – då menar jag att vi är väldigt nära de tankar som i Europa på trettiotalet definierade judar, utvecklingsstörda, homosexuella, romer och andra grupper som icketyska. Så min fråga kvarstår åt dig Jan att besvara: Vad krävs för att tillhöra den svenska nationen?

… och Sven… jag menar att svenskheten inte går att definiera så enkelt som att säga att det handlar om värderingar och kultur; vilka värderingar handlar det om och vilka kulturyttringar skall vara avgörande? … Det kanske låter som om svaret vore enkelt, men jag menar inte att det är det. Jag menar att man blir svensk genom sitt medborgarskap – det är i slutändan det enda vi har att hålla oss till – och nog är det så att du blir amerikan då du får ett amerikanskt pass – och svensk då du får ett svenskt pass. Tyvärr finns det människor med svenskt medborgarskap, dvs svenskar, som strider för IS – det är fruktansvärt tragiskt!  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.