Från mitt fönster

Från mitt fönster

Den som äger orden

DebattPosted by Pär-Magnus Möller Fri, February 06, 2015 11:11:44

Den som äger orden skapar världen. I Orwells bok 1984 möter vi en man som arbetar på ett ministerium som har till uppgift att bestämma ordens betydelse. Ena dagen betyder ordet ett för att nästa dag betyda något annat. ”Storebror” styr sitt folk med ordens innehåll och därmed bestämmer han hur världen ser ut. Världens olika extremister nyttjar denna makt till fullo. De målar upp en fiendebild som de hävdar är sann och som ger legitimitet åt deras vedervärdiga handlingar. (läs IS, Putin, Wright Wing-anhängarna i USA m.fl. ). Till sist blir den ideologiska världsbilden viktigare än verkligheten och då är katastrofen nära. Också i vårt land sker farliga förändringar i språket. Ordet Sverigefientlig betyder t.ex. numera att man inte delar historiesyn med SD. Ordet nation betyder inte Sverige utan folkgrupp – och man kan enligt definitionen inte tillhöra den Svenska nationen om man inte ställer upp på de värderingar och den historiesyn som SDs ideologer lagt in i ordets betydelse.

Men varför låter jag inte SDs märkliga ideologi och människosyn vara i fred? De har ju bara ca 13 % av folket med sig – varför bry sig? Det farliga med SDs nationalistiska ideologi är att den tillhör en större världsvid rörelse som med säker hand stöper om innehållet i våra ord, i vår tankevärld. I den stund jag hävdar att jag inte är Sverigefientlig eftersom jag bejakar en annan historiesyn än SDs förvrängda så har jag bejakat deras världsbild – då förhåller jag mig utifrån den och inte utifrån verkligheten. Plötsligt skall mitt handlande mätas utifrån en tidigare okänd skala; sverigevän – sverigefientlig – och utifrån den oskrivna straffskala detta innebär; vara en god svensk eller fly landet. Samma sak med ordet nation – plötsligt har man målat upp gränser mellan svenska medborgare och delat in dem i nationer beroende på vilken bakgrund de har – och den svenska nationen är färdigdefinierad av SDs ideologer eftersom de var först ut med dumheterna. Plötsligt har man stöpt om världen, satt upp nya okända gränser och tvingat oss alla att förhålla oss till den sagovärld som dessa nationalister bestämt.

Den som äger orden skapar världen. Det är vår gemensamma demokratiska skyldighet att göra allt vi kan för att bevara den demokratiska humanistiska världssyn som vi så länge varit stolta för i vårt land. Vi måste vaka över orden så att de inte kidnappas av allsköns extremister. Striden har förlorats förr och världssamfundet lovade sig själv att så inte skall ske igen. Det är vår demokratiska plikt att inte vara tysta!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.