Resursgruppen asyl och integration i Värnamo

Resursgruppen asyl och integration i Värnamo

Om Resursgruppen Asyl och integration i Värnamo

Vi vill vara en resurs för dig som är i asylprocessen eller integrationsprocessen.Det kan handla om att tolka dokument, myndighetskontakter, rådgivning och annat som du upplever att du behöver hjälp med.

Vi arbetar med ett brett nätverk med olika kompetenser. Vi tar inte över ditt ansvar men kan utifrån våra resurser förhoppningsvis stötta dig.

Alla personuppgifter behandlas med diskretion.

Vill du komma i kontakt med oss kan du nå oss via:

1) mail: resursgruppen@prastsidan.se

2) SMS eller telefonsvarare på 0706606267Resursgruppen för asyl och integration i Värnamo är en fristående sammanslutning av människor som vill vara ett stöd utifrån våra olika kompetenser. Vi kommer från olika sammanhang men har det gemensamt att vi vill att din asylprocess skall gå rätt till och att du skall kunna integreras på ett bra sätt i det svenska samhället.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconBesökstider

Author

RSS iconPär-Magnus Möller